ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Σάββατο 21 Μαρτίου 2020

Επιστημονικά συμπεράσματα για τη μετάδοση ασθενειών μέσω της θείας κοινωνίας: η περίπτωση της Ηπατίτιδας Β (HBV)Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου (ολόκληρο το άρθρο)
Ιωάννης Κουντουράς, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ
(αποσπάσματα)

(...) «... Επισημαίνεται, ότι παρά την εφαρμογή σχετικών προστατευτικών στρατηγικών, όπως ο εμβολιασμός, ο ιός ηπατίτιδας Β (HBV) εξακολουθεί να αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας με ιδιαίτερη επίπτωση στις υπό ανάπτυξη ή αναπτυσσόμενες χώρες, όπου ο επιπολασμός και άλλων παθογόνων [όπως του επίσης γνωστού ιού επίκτητης ανοσο-ανεπάρκειας (HIV)] μεταδιδόμενων και μέσω της γενετικής οδού είναι ωσαύτως υψηλός (δες, π.χ., AbebawTA, etal. BMC ResNotes. 2017 Jul 6;10(1):260, ChambalLM, etal. PLoSOne. 2017 Jul 31;12(7):e0181836). 

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) στον Ευρωπαϊκό χώρο αναφέρει ότι 13 εκατομμύρια ασθενείς πάσχουν χρονίως από τον HBV που οδηγεί ετησίως σε ~60.000 θανάτους από την ΗBV- σχετιζόμενη κίρρωση του ήπατος και τον ηπατοκυτταρικό καρκίνο (δες, π.χ., Stasi Cetal.J Clin Transl Hepatol. 2017 Sep 28;5:272-276). ...»

(...) Μια προκαταρκτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Ηπατολογικό Ιατρείο της Β’ Παθολογικής Κλινικής του ΑΠΘ, παρουσιάσθηκε με τίτλο «ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΚΑΒΙΡΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β» υπό Κουντουρά και συν., στο 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 2010 και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ann Gastroenterol 2010;23(Suppl):Ρ128. Η μελέτη περιλάμβανε 71 ασθενείς με χρόνια ενεργό ηπατίτιδα Β [52 άνδρες, 19 γυναίκες, μέσης ηλικίας 53,4 έτη (αναλογία 31-79 έτη) που λάμβαναν ως per os θεραπευτική αγωγή το nucleos(t)ide analog entecavir το οποίο χορηγείται ίσαμε σήμερα (Nguyen MH, et al. Clin Microbiol Rev 2020;33:e00046-19). Εκτιμώντας το επάγγελμα των ασθενών, η μελέτη έδειξε ότι μόνο 1 από τους συνολικά 52 άρρενες ασθενείς ήταν ιερέας με την ιδιότητα ενεργού λειτουργού ήτοι ποσοστό 1,92%.
Στη συνέχεια, με σκοπό την επιβεβαίωση ή όχι των ευρημάτων της αρχικής αυτής μελέτης, στρατολογήθηκε μεγαλύτερη ομάδα ασθενών αυτής της κατηγορίας τόσο από το Ηπατολογικό Ιατρείο της Β’ Παθολογικής Κλινικής του ΑΠΘ όσο και από το αντίστοιχο registry της B΄ Προπαιδευτικής Κλινικής του ΑΠΘ προς αποφυγήν και πιθανού ιατρικού bias!. Στο αναπτυχθέν σύνολο 429 ασθενών παρουσιάστηκε η ίδια συγκριτική εικόνα: μόνο 4 ασθενείς με χρόνια ενεργό ηπατίτιδα Β και per os θεραπεία με nucleos(t)ide analogs ήταν ιερείς με την ίδια ιδιότητα ενεργού λειτουργού. 


Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι οι λαϊκοί είχαν σημαντική υψηλή πιθανότητα να πάσχουν από HBV λοίμωξη σε σχέση με τους κληρικούς (p<0 span="">όσον αφορά στον HBV ή πιθανόν και άλλους ιούς ανάλογου επιδημιολογικού profile συμπεριλαμβανομένου και του nCoV.
Συνοπτικά, τα ευρήματα αυτά δηλώνουν ότι οι κληρικοί όχι μόνο δεν αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου μετάδοσης του ιού HBV αλλά φαίνεται ότι αντιπροσωπεύουν ασφαλή ομάδα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα επαγγέλματα (...).
Δεδομένης: α) της αναφερόμενης εντόπισης του HBV και του nCoV σε εκκρίσεις του ξενιστή που περιλαμβάνουν και τον σίελο, β) της κατάλυσης της εναπομείνασας συνήθως μεγάλης ποσότητας Θείας Μεταλήψεως μετά την Θεία Κοινωνία των πιστών από τους λειτουργούς και γ) της αναμενόμενης υψηλής συχνότητας ιοφορίας από HBV ή αναλογικά από nCoV στους ιερείς ως μολυσματικής δεξαμενής λόγω Θείας Κοινωνίας, απεδείχθη στατιστικώς ότι δεν ισχύει. (...)


"Ν": Ας διαβαστεί παράλληλα με την ανάρτησή μας: Κορωνοϊός και Θεία Μετάληψη - Πρόταση (& πρόσκληση) για επιστημονική διερεύνηση του θέματος

Δεν υπάρχουν σχόλια: