ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Σάββατο 29 Απριλίου 2023

Κυριακή των Μυροφόρων: ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

π. Δημητρίου Μπόκου

Οι άρχοντες του Ισραήλ Ιωσήφ και Νικόδημος, πιστοί μαθητές του Χριστού, αλλά κρυφοί, «διά τον φόβον των Ιουδαίων», πραγματοποίησαν το αδιανόητο. Τη στιγμή που οι φανεροί μαθητές, πλην του Ιωάννη, ουσιαστικά αρνήθηκαν τον δάσκαλό τους και κρύφτηκαν καταπτοημένοι, οι κρυφοί μαθητές πήραν το θάρρος να δράσουν φανερά και με τόλμη. Ο Ιωσήφ ζήτησε από τον Πιλάτο την άδεια να ενταφιάσει τον Χριστό, πράγμα που έπραξε, συνεπικουρούμενος από τον Νικόδημο και τις Μυροφόρες, στις οποίες πρωτοστατούσε η Παναγία (Κυριακή των Μυροφόρων).

Η ταφή του Ιησού έγινε σύμφωνα με τον τρόπο που τότε συνηθιζόταν, «καθώς έθος εστί τοις Ιουδαίοις ενταφιάζειν». Ο Ιωσήφ έλαβε το σώμα του Χριστού και το τύλιξε σε σινδόνα καθαρή, αμεταχείριστη. Ο Νικόδημος έφερε το πολυτιμότερο άρωμα, «μίγμα σμύρνης και αλόης» και σε μεγάλη ποσότητα, «ως λίτρας εκατόν», πάνω από τριάντα δύο κιλά. Και τέλος εναπέθεσαν το πάνσεπτο σώμα σε καινούργιο μνημείο, λαξευμένο σε βράχο, όπου δεν είχε ταφεί προηγουμένως κανένας. «Εν ω ουδέπω ουδείς ετέθη» (Ιω. 19, 39-41. Ματθ. 27, 59).

Οι ιεροί ευαγγελιστές σημειώνουν λεπτομέρειες, που όμως είναι άκρως σημαντικές. Θυμίζουν τον κανόνα που ίσχυε από πολύ παλιά, διατυπωμένος ξεκάθαρα στον νόμο που έδωσε ο Θεός στο Σινά: Οτιδήποτε προσφέρεται στον Θεό, ό,τι τον προσεγγίζει, πρέπει να είναι εξαιρετικά καθαρό. Από πρώτο χέρι. Αμεταχείριστο. Πολύτιμο. Ποτέ κοινό, ακάθαρτο, πρόχειρο, μεταχειρισμένο. Και ό,τι έχει αφιερωθεί στον Θεό και έχει καθαγιαστεί, δεν μπορεί να τεθεί ποτέ ξανά σε κοινή χρήση. Σκεύος που χρησιμοποιήθηκε έστω και μία φορά στη θεία λατρεία, δεν μπορεί να ξαναγίνει κοινό, να τρώμε ή να πίνουμε με αυτό. Και κατά τη συμβολική είσοδό του στα Ιεροσόλυμα ο Χριστός ως βασιλεύς, «προ του πάθους μικρόν», δεν ανέβηκε σε οποιοδήποτε ζώο, αλλά βρήκε «ονάριον», ένα πουλάρι, «πώλον όνου», πάνω στον οποίο «ουδείς ανθρώπων εκάθισε» (Λουκ. 19, 30. Μάρκ. 11, 2).

Ο Θεός λοιπόν είχε δώσει ρητές οδηγίες στον Μωυσή να φτιάξει με ιδιαίτερα υλικά και με ιδιαίτερο τρόπο τη Σκηνή του Μαρτυρίου (τον πρώτο κινητό ναό των Εβραίων) και όλα τα ιερά της σκεύη και καλύμματα. Οι Ισραηλίτες έπρεπε να προσφέρουν για τον σκοπό αυτό, με δική τους θέληση, «τας απαρχάς Κυρίω», τα πολυτιμότερα και καθαρότερα πράγματα που είχαν. «Χρυσίον, αργύριον, χαλκόν, υάκινθον (βαθύ γαλάζιο ύφασμα), πορφύραν», ύφασμα κόκκινο βαθύ και κόκκινο ανοιχτό, βαμμένο και γνεσμένο δύο φορές και «βύσσον», το εξαίρετο λευκότατο λινό ύφασμα, που ήταν περιζήτητο. 

Επίσης δέρματα κριών βαμμένα κόκκινα και «δέρματα υακίνθινα» (βαμμένα μπλε), ξύλα άσηπτα και πολύτιμους λίθους. Η επτάφωτη λυχνία έπρεπε να καίει με το καθαρότερο ελαιόλαδο, χωρίς κατακάθι, φτιαγμένο στο γουδί και όχι στο ελαιοτριβείο. «Έλαιον εξ ελαιών άτρυγον καθαρόν κεκομμένον». Το έλαιο του χρίσματος και το θυμίαμα θα γίνονταν με σύνθεση ειδικών υλικών, η δε χρήση τους εκτός λατρείας απαγορευόταν διά θανάτου, διότι ήταν «αγίασμα Κυρίω», αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό. Τα ζώα των θυσιών και ιδιαιτέρως ο αμνός του Πάσχα έπρεπε να είναι άμωμα, χωρίς ελάττωμα, τέλεια, αρτιμελή (Εξ. κεφ. 25-35).

Συνεπώς:

Αν όσα αναφέρονται στον Κύριο (η πρώτη Σκηνή, οι παλαιές προσφορές, η σινδόνα, ο πανάγιος τάφος κ. λ. π.), έπρεπε να είναι αμεταχείριστα και καθαρά, άραγε πόσο καθαρός πρέπει να είναι ο άνθρωπος, ο αληθινός ναός του Θεού, για να δέχεται μέσα του Σώμα και Αίμα Χριστού;

Χριστός ανέστη! Χρόνια πολλά! Καλή εβδομάδα! 

Συμπλήρωμα

Η Κυριακή των Μυροφόρων και η γιορτή της Γυναίκας (αφιέρωμα) [από εκεί η εικ.]

Οι Μυροφόρες γυναίκες ως μάρτυρες της Αναστάσεως!

Ο ριζοσπαστικός χαρακτήρας του Χριστιανισμού

Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης, Ομότιμος καθηγητής Θεολογικής σχολής ΑΠΘ (απόσπασμα)

Τρελογιάννης

(...) Ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι ριζοσπαστικός. Καὶ ὅπου δὲν εἶναι ριζοσπαστικός, δὲν εἶναι αὐθεντικός. Ἡ ριζοσπαστικότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀναφέρεται στὸ καθετὶ ποὺ τὸν συνδέει μὲ τὸν κόσμο. Καὶ αὐτὸ ὀφείλεται στὸ ὅτι οἱ ρίζες τοῦ Χριστιανισμοῦ δὲν ἀνάγονται στὸν κόσμο οὔτε τρέφονται ἀπὸ τὸ πνεῦμα του. Ὁ ἀπόλυτος χαρακτήρας τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐπιβάλλει τὴν ριζοσπαστικότητα στὸ ἐπίπεδο τοῦ σχετικοῦ. Ἀλλὰ καὶ ἡ ριζοσπαστικότητα στὸ ἐπίπεδο τοῦ σχετικοῦ δὲν μπορεῖ νὰ γίνεται χωρὶς σχέση μὲ τὸ ἀπόλυτο καὶ χωρὶς ἀναφορὰ πρὸς αὐτό.

Ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστιανισμοῦ ἔρχεται ὡς «πῦρ» μέσα στὸν κόσμο
[2]. Ὅλες οἱ κοσμικὲς ἀλήθειες εἶναι συμβατικές, καὶ ἔχουν τὴν σχετικὴ ἀξία τους στὸν βαθμὸ ποὺ εἶναι ἀντικειμενικές. Ὅλες αὐτὲς οἱ ἀλήθειες κινοῦνται στὸ ἐπίπεδο τοῦ σχετικοῦ. Τὸ λάθος γίνεται, ὅταν ἀπολυτοποιοῦνται καὶ ὑποκαθιστοῦν τὴν καθολικὴ ἀλήθεια. Καὶ ἀπὸ χριστιανικὴ πλευρὰ τὸ λάθος γίνεται, ὅταν γιὰ λόγους ἐκσυγχρονισμοῦ ἐπιχειρεῖται ἡ συμμόρφωση τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ τὴν κοσμικὴ ἀλήθεια.

Ὁ Χριστιανισμὸς δὲν ἐκσυγχρονίζεται ὅταν συμμορφώνεται μὲ τὴν σχετικότητα τοῦ κόσμου καὶ τοῦ κοσμικοῦ πνεύματος, ἀλλὰ ὅταν διατηρεῖ ζωντανὴ τὴν παράδοσή του. Περιεχόμενο τῆς παραδόσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ποὺ πέθανε καὶ ἀναστήθηκε, γιὰ νὰ παραμένει μέσα στὸν κόσμο μὲ τὴν Ἐκκλησία του. Καὶ ἡ διατήρηση τῆς παραδόσεως αὐτῆς πραγματοποιεῖται μὲ τὴν βίωση τοῦ θανάτου ὡς παράγοντος ζωῆς. Πραγματοποιεῖται μὲ τὸν αὐτοαφανισμὸ τῶν ἑκάστοτε ζωντανῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ κάνει δυνατὴ τὴν φανέρωση τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν κεκοιμημένων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας του μέσα σὲ νέα «συνάφεια»· στὴν συνάφεια τῆς ζωῆς τῶν μελῶν της, ποὺ στρατεύονται μέσα στὸν κόσμο. Ἔτσι καὶ ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πάντοτε «συναφειακή».

Φυσικὸ ὅμως εἶναι νὰ παραμένει ὁ Χριστιανισμὸς ξένος καὶ παράδοξος γιὰ τὸν κόσμο. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς ἦρθε ὡς ξένος μέσα στὸν κόσμο· ὄχι γιατί εἶναι πραγματικὰ ξένος πρὸς τὸν κόσμο, ἀφοῦ αὐτὸς τὸν δημιούργησε, ἀλλὰ γιατί ὁ κόσμος ἀλλοτριώθηκε καὶ ἀποξενώθηκε ἀπὸ αὐτόν. Ἦρθε «εἰς τὰ ἴδια», δηλαδὴ στὰ δικά του, ἀλλὰ οἱ δικοί του δὲν τὸν δέχθηκαν. Σὲ ὅσους ὅμως τὸν δέχθηκαν ἔδωσε τὴν ἐξουσία νὰ γίνουν παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, νὰ θεωθοῦν
[3].

Ὁ ἄνθρωπος δὲν πλάστηκε γιὰ νὰ παραμείνει αὐτὸ ποὺ εἶναι
[4]. Πλάστηκε γιὰ νὰ τελειοποιηθεῖ καὶ νὰ ἀναχθεῖ σὲ κάτι ποὺ δὲν εἶναι. Προῆλθε ἀπὸ τὸ μὴ ὂν καὶ εἰκονίζει τὸν ὄντως Ὄντα. Δημιουργήθηκε ὡς κτίσμα καὶ κλήθηκε νὰ γίνει ὅμοιος μὲ τὸν ἄκτιστο Δημιουργό. Εἶναι ἀπὸ τὴν φύση του ἄνθρωπος καὶ τοῦ δόθηκε ἡ ἐξουσία νὰ γίνει θεὸς [5]. Ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος, γιὰ νὰ γίνει αὐτὸς θεός. Ἡ παραδοξότητα αὐτή, ποὺ βρίσκεται στὶς ρίζες τοῦ Χριστιανισμοῦ, προσδιορίζει τὴν φύση του καὶ διαμορφώνει τὸν ριζοσπαστικὸ χαρακτήρα του. Καὶ ἐξαιτίας τῆς φύσεως καὶ τοῦ χαρακτήρα του ὁ Χριστιανισμὸς δὲν γίνεται εὔκολα ἀποδεκτὸς ἀπὸ τὸν κόσμο, ἀλλὰ «ἀντιλέγεται», ὅπως καὶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ποὺ ἔγινε «σημεῖον ἀντιλεγόμενον» καὶ «κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν» [6].

Ἡ ἀπόρριψη τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀποδοχή του ἀπὸ πολλούς, εἶναι φαινόμενα διαχρονικά, ποὺ διαπιστώνονται καὶ στὴν ἐποχή μας. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς εἶπε στοὺς μαθητές του: «Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν»
[7]. Ὁ κόσμος παραμένει γενικὰ ξένος πρὸς τὸν Χριστὸ καὶ τὴν διδασκαλία του. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ὀφείλεται μόνο στὴν ἀρνητικὴ τοποθέτηση τῶν ἀνθρώπων· ὀφείλεται καὶ στὴν κακὴ ἐκπροσώπηση τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐκ μέρους τῶν πιστῶν. Ἐδῶ ἔγκειται καὶ ἡ τραγικότητα τοῦ κόσμου, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ ἀναγκαιότητα γιὰ τὴν σωστὴ μαρτυρία τῶν Χριστιανῶν μέσα στὸν κόσμο.

Οἱ ἀληθινοὶ Χριστιανοὶ αἰσθάνονταν ἐξαρχῆς «ξένοι», ἢ «πάροικοι καὶ παρεπίδημοι» μέσα στὸν κόσμο
[8]. Ὄχι γιατί ἀποστρέφονταν τὸν κόσμο ἢ γιατί αὐτὸς δὲν εἶναι ὁ τόπος ποὺ τοὺς πρόσφερε ὁ Πατέρας τους, ἀλλὰ γιατί ὁ κόσμος ἀπαρνήθηκε τὸν Πατέρα του καὶ τὸν σκοπὸ γιὰ τὸν ὁποῖο τὸν ἔπλασε. Καὶ αἰσθάνονται ἔτσι οἱ Χριστιανοί, ἐπειδὴ τοποθετοῦν —καὶ στὸν βαθμὸ ποὺ τοποθετοῦν— τὰ πάντα στὴν προοπτική τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὸν τρόπο ὅμως αὐτὸν καταξιώνουν καὶ τὸν κόσμο καὶ τὴν ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὸν κόσμο. Μένουν στὸν κόσμο ὡς πάροικοι καὶ παρεπίδημοι, γιατί ἀσκοῦν —καὶ στὸν βαθμὸ ποὺ ἀσκοῦν— τὴν ἐξουσία τους νὰ ζοῦν ὡς «συμπολίται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ» [9]. (...)

Σημειώσεις

[2]. «Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν». Λουκ.12,49.
[3]. Βλ. Ἰω. 1,11-12.
[4]. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος χαρακτηρίζει τὸν ἄνθρωπο ὡς «ζῶον ἐνταῦθα οἰκονομούμενον καὶ ἀλλαχοῦ μεθιστάμενον καὶ πέρας τοῦ μυστηρίου τῇ πρὸς Θεὸν νεύσει θεούμενον». Λόγος 38,11, PG 36,324A.
[5]. Βλ. Ἰω. 1,12.
[6]. Βλ. Λουκ. 2,34.
[7]. Ἰω. 15,20.
[8]. Βλ. Α΄ Πέτρ. 2,11.
[9]. Ἐφεσ. 2,19.

Συμπλήρωμα

Ορθοδοξία. Thinking outside the box.

Ηθικισμός στην Ορθοδοξία; Όχι ευχαριστώ!
Η αμαρτία (χωρίς ηθικισμούς)

Βιωματική θεολογία εκ της Τρούμπας του Πειραιά

Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

Πάσχα της Ρωμιοσύνης (και βέβαια ζηλεύουμε, εμείς που είμαστε μακριά...)


Αμφοτεροδέξιος / Τι και πώς

Το απόγευμα της Κυριακής, 30 Απριλίου, θα πάμε όλοι μαζί ένα αναστάσιμο ταξίδι!!!

Μην κλείσεις τίποτα άλλο για την Κυριακή...Χριστός Ανέστη!
Ετοιμάζουμε εδώ και καιρό
με ατελείωτο ενθουσιασμό και κέφι
με τα παιδιά μας αυτήν την εκδήλωση.
Ο σκοπός μας είναι να δώσουμε στον κόσμο,
σε δικούς και ξένους,
έστω λίγη ελπίδα,
χαρά και αγάπη
μέσα στη μιζέρια, που πάει να μας πνίξει.
Σε κανέναν όμως δεν θα επιτρέψουμε να το κάνει,
αν δεν του δώσουμε τη συγκατάθεσή μας εμείς.

Πρέπει ο κόσμος από κάπου να πιαστεί,
να νιώσει πως υπάρχει ελπίδα,
να συνειδητοποιήσει πως
ο Χριστός μας πράγματι αναστήθηκε.
Εμείς αυτό θα προσπαθήσουμε να του δώσουμε...
Γιατί εμείς Αυτόν έχουμε Αρχηγό
στις ζωές μας,
στα σπίτια μας,
στο σχολειό μας
και στις εκδηλώσεις μας.
Τον Δημιουργό της Χαράς.
Τον Αναστημένο Χριστό...
Ελάτε ν΄ αναστηθούμε όλοι μας μαζί Του!
Την Κυριακή των Μυροφόρων)
στις 7.30 μ.μ.
Να σας περιμένουμε;


Και για να μην ξεχνιόμαστε...
Μια μόνο εβδομάδα μετά το πανηγύρι μας,
έρχονται οι Υποτροφίες μας!

[αν σ' ενδιαφέρει, εδώ...]

Δείτε, παρακαλώ, και:

Η συγκλονιστική ιστορία των αγίων Ιάσονα και Σωσίπατρου, της πριγκίπισσας αγίας Κέρκυρας, των 7 αγίων πρώην ληστών & Χριστοδούλου του Αιθίοπος!... (29 του Απρίλη) 

 

Πέμπτη 27 Απριλίου 2023

Ψηφίζουμε ενάντια στη Νέα Τάξη Πραγμάτων ― και υπέρ της πατρίδας μας και των Ανθρώπων!

 

«...Ακριβώς όπως εργαλειοποιήθηκε η πανδημία για τα συμφέροντα των πολυεθνικών, έτσι εργαλειοποιείται και η επισιτιστική κρίση, όπως και η ενεργειακή. Μόνο που τώρα υπάρχει και το αφήγημα της κλιματικής κρίσης άλλα και του Ουκρανικού, να σιγοντάρουν τη νεοταξική παρωδία που προωθούν οι θέσεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF)...».

ΝΙΚΗ - Άρθρα φίλων: Ελευθέριος Ανδρώνης, Ψηφιακά συσσίτια φτώχειας και επιστροφή στις ξυλόσομπες, η νέα κανονικότητα της «αριστείας»

 

 

 

Αν έχεις ακόμη αμφιβολίες τι να ψηφίσεις, έλα να πάμε μια βόλτα και να δούμε τις θέσεις της Νίκης, του προέδρου της Δημ. Νατσιού και των στελεχών της για όλα τα θέματα που προπαγανδίζει η Νέα Τάξη Πραγμάτων.

Τα βασικά θέματα της νεοταξικής ατζέντας (αν δεν μου διαφεύγει κανένα) είναι:

 • Η κλιματική αλλαγή και η συνακόλουθη διατροφική κρίση (με την εντομοφαγία κ.τ.λ.).
 • Η ενεργειακή κρίση, μαζί με την υποτιθέμενη "πράσινη" ανάπτυξη.
 • Η αχρήματη οικονομία, με την παντοδυναμία των τραπεζών, η ψηφιοποίηση των πάντων και η ψηφιακή ταυτότητα - κάρτα του πολίτη.
 • Η επιβολή της άποψης ότι υπάρχουν πολλά φύλα, όχι μόνο δύο, συνεπώς κάθε παραλλαγή της σεξουαλικότητας είναι φυσιολογική ― και μάλιστα ότι πρέπει να πάρει ορατή θέση στην κοινωνία και οι μαθητές να κοινωνικοποιηθούν έτσι, από το νηπιαγωγείο ακόμη, ώστε να εμπεδώσουν την ισοτιμία όλων των σεξουαλικών επιλογών.
 • Η παγίωση ως αυτονόητης της άποψης ότι η άμβλωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε γυναίκας, και μάλιστα χωρίς χρονικούς ή άλλους περιορισμούς, και ότι κάθε έκφραση αντίρρησης είναι σεξιστική επίθεση εναντίον των γυναικών.
 • Ο μετανθρωπισμός και η εξίσωση της τεχνητής νοημοσύνης με την ανθρώπινη νοημοσύνη.
 • Η αναντίρρητη αποδοχή κάθε περιορισμού στις ανθρώπινες σχέσεις και δραστηριότητες, καθώς και υποχρεωτικών ιατρικών πράξεων (π.χ. υποχρεωτικού εμβολιασμού), εν όψει του κινδύνου της εξάπλωσης θανατηφόρων ιών.
 • Η πανθρησκεία.

Ας δούμε τώρα πώς έχει τοποθετηθεί η Νίκη για κάθε ένα από αυτά τα θέματα. Σε καλώ να ερευνήσεις και να δεις αν θα βρεις άλλον πολιτικό σχηματισμό στη σημερινή Ελλάδα που να έχει κάνει το ίδιο.

Όσο για μένα, θεωρώ ότι, αν θέλουμε να παλέψουμε ενάντια στη Νέα Τάξη Πραγμάτων, εκτός του πνευματικού αγώνα της μετάνοιας, προσευχής και εκκλησιαστικής ζωής, υπάρχει τώρα και μια ομάδα ανθρώπων, πιστών ορθοδόξων χριστιανών με αγάπη για την πατρίδα μας, τις αξίες και τον πολιτισμό μας (αλλά χωρίς διάθεση να δείρουν ή να σκοτώσουν κανένα, διότι είναι όντως ορθόδοξοι χριστιανοί με σοβαρότητα και πνευματικότητα), μια ομάδα λοιπόν, που δίνει πλέον και πολιτικό αγώνα και οπλίζει τις σφεντόνες της για να αντιμετωπίσει τον υπεργιγάντιο Γολιάθ της διεθνούς Νέας Τάξης, που έχει όλα τα προπαγανδιστικά μέσα στη διάθεσή του.

Οι άνθρωποι αυτοί δεν φοβούνται, γιατί πιστεύουν. Δεν φοβούνται, γιατί αγαπούν. Εξέτασέ το, αν φυσικά θέλεις, και κάνε ό,τι σου λέει η συνείδησή σου. Δώσε λίγη εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που μέχρι τώρα δεν έχουν δώσει αφορμή για το αντίθετο. Βρες το θάρρος. Ρίσκαρε και λίγο. Αν δεν τα κάνουμε αυτά, δεν πρόκειται να κάνουμε ποτέ τίποτε παρά να κλαίμε.

Πάμε, λοιπόν, και λέμε:

 • Για την κλιματική αλλαγή και τη διατροφική κρίση:

 

Από την Γκρέτα της «κλιματικής αλλαγής» στην Αμάλ την «προσφυγοπούλα» από τη Συρία
 
Συντάκτης των πρώτων δύο άρθρων ο Ζώης Ζαρταλούδης και του τρίτου ο Γεώργιος Καλλιντέρης, μέλη της Ομαιχμίας της Νίκης (όπου & οι επιστημονικοί τίτλοι τους) και τώρα υποψήφιοι βουλευτές
 • Για την ενεργειακή κρίση:

Ενέργεια: Οι αμαρτίες της κυβέρνησης και η πρόταση της ΝΙΚΗΣ

Συντάκτες τα μέλη της Θεματικής Ομάδας Πρωτογενούς τομέα, Ενέργειας & Περιβάλλοντος της ΝΙΚΗΣ Πέτρος Παπαγεωργίου, Γεώργιος Χατζής, Γ. Καλλιντέρης, οι δύο εξ αυτών υποψήφιοι βουλευτές.

Τι μπορεί να κάνει μία κυβέρνηση για το ενεργειακό πρόβλημα της Ελλάδας με 1,9 δις ευρώ;, Πέτρος Παπαγεωργίου.
 
Το ενεργειακό πρόβλημα της Ευρώπης και οι θέσεις της ΝΙΚΗΣ, Παρασκευάς Στρατηγάκης, μέλος της ανωτέρω Θεματικής Ομάδας & υποψήφιος βουλευτής.

Προτάσεις ενεργειακή πολιτικής, που δεν παραβλέπουν το περιβάλλον, αλλά και δεν καπηλεύονται το ενδιαφέρον γι' αυτό.

 • Για την αχρήματη οικονομία, την ψηφιοποίηση των πάντων και την ψηφιακή ταυτότητα:
  «Η πατρίδα μας οδεύει ολοένα και ταχύτερα προς μία αχρήματη οικονομία, με την συμπόρευση του κομματοκρατούμενου κράτους και των πιστών συνεργατών του, των τραπεζών. Η ΝΙΚΗ δεν πιστεύει σε μία ψηφιακή, αχρήματη οικονομία, ούτε επιθυμεί την εκχώρηση της προσωπικής και οικονομικής ελευθερίας σε δυνάστες της παγκοσμιοποίησης, αλλά αντιθέτως προασπίζει την ελευθερία των συναλλαγών, χωρίς την υποχρεωτική μεσολάβηση των τραπεζών» (ΝΙΚΗ - Θέσεις για την Οικονομία / ΤΡΑΠΕΖΕΣ).
Ακόμη:
 
Οι νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες και η υλοποίηση του οράματος μιας Οργουελικής κοινωνίας
 
Η επιβολή αχρήματης οικονομίας υπό καθεστώς ειδικών περιστάσεων (capital controls, πανδημία κ.ό.κ.) – ή, όπως λέει ο λαός, «ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται»

Δημήτρης Χιωτακάκος (μέλος της Ομαιχμίας της ΝΙΚΗΣ & υποψήφιος βουλευτής), Κάρτα Πολίτη: Ὥρα μηδέν;

 • Για την ΛΟΑΤΚΙ+ ατζέντα ("υπάρχουν πολλά φύλα" κ.τ.λ.):
Περί της κυβερνητικής πρόθεσης να νομιμοποιήσει «γάμους» ομοφυλοφίλων και υιοθεσίες παιδιών από ομοφυλοφίλους
 
Το να βαπτίζουμε το ψέμμα ως αλήθεια δεν είναι ελπιδοφόρο νέο (δελτίο τύπου για τη συμμετοχή του αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου στη βάπτιση των θετών παιδιών ομόφυλου ζεύγους)

Δημήτρης Νατσιός, πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Ομοφοβία και τρανσφοβία στο Δημοτικό σχολείο; «Θε μου τι λέπομεν στις μέρες μας»!!

Θεόδωρος Ρηγινιώτης (μέλος της Ομαιχμίας της ΝΙΚΗΣ & υποψήφιος βουλευτής), Σεξουαλική αγωγή ή οικογενειακή αγωγή;

Την Κυριακή 7.5.2023, με τις εφημερίδες Κυριακάτικη Δημοκρατία και Εστία της Κυριακής, κυκλοφόρησε 32σέλιδο ένθετο, πόνημα της Θεματικής Ομάδας Παιδείας και Πολιτισμού της ΝΙΚΗΣ με θέμα τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τη διείσδυση της ΛΟΑΤΚΙ+ ατζέντας στα ελληνικά σχολεία.

 • Για το "δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση":

 Συγκεντρωτικά εδώ: Η ΝΙΚΗ για το πρόβλημα των αμβλώσεων   

 • Για το μετανθρωπισμό και την τεχνητή νοημοσύνη:

Δημήτριος Χιωτακάκος: Υπερανθρωπισμός και Μετανθρωπισμός 

«Μετανθρωπισμός – Ἀπειλή γιά τόν ἄνθρωπο» (ημερίδα της Εστίας Πατερικών Μελετών): Συμμετείχαν (ως πρόσωπα) ο αντιπρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Γ. Ρούντας ("Μετανθρωπισμός καί δημόσια πολιτική στήν Ἑλλάδα - Εὐρώπη 2030") και τα στελέχη της ΝΙΚΗΣ Δημ. Χιωτακάκος ("Μετανθρωπισμός καὶ Τεχνητή Νοημοσύνη, Ἡ τελευταῖα πράξη τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου") και Αθαν. Τσουγανάτος (συντονιστής της ημερίδας), και οι τρεις μέλη της Ομαιχμίας & υποψήφιοι βουλευτές:

Θ. Ρηγινιώτης, Άνθρωπος, «Μετάνθρωπος» και Θεάνθρωπος

 • Για την πανδημία, τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και τους διωκόμενους υγειονομικούς:

Αναλυτική παρουσίαση των σχετικών άρθρων και τοποθετήσεων της ΝΙΚΗΣ έγινε στην παρακάτω ανάρτηση:

Ο Δ. Νατσιός και η ΝΙΚΗ δεν υποστήριξαν τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς;

Παραλείπαμε εκεί το παρακάτω, που αναφέρεται στο κλείσιμο των ναών:

Ποινική καταδίκη της Θείας Λειτουργίας 
 
Αλλά δεν είχαμε υπόψιν και το εξής (Μάιος 2021):
 
Δημ. Νατσιός: "Πάνω από το πτώμα μας θα εμβολιάσουν τα παιδιά μας στα σχολεία"
 • Για την πανθρησκεία:
Χριστιανισμὸς καὶ Γιόγκα, Βελονισμός, Ὁμοιοπαθητική, Reiki καὶ ἄλλες ἐναλλακτικὲς μέθοδοι θεραπείας (Ηλίας Θεοχαράκης, υποψήφιος βουλευτής της ΝΙΚΗΣ)
 
Ασυμβίβαστη η ιδιότητα του μασόνου με την ιδιότητα του μέλους της ΝΙΚΗΣ
 
Ο Δημήτρης Νατσιός για μασονία, ΝΑΤΟ, Κωνσταντινούπολη

Στη συνέντευξη του Δ. Νατσιού στον δημοσιογράφο Ν. Κυριακάκη, που δημοσιεύεται εδώ, από το 14΄:10΄΄ γίνεται εκτενής αναφορά στον Οικουμενισμό, ο οποίος καταδικάζεται ρητά ως παναίρεση.

   

Εκτός των παραπάνω, στην ιστοσελίδα της ΝΙΚΗΣ θα βρούμε τοποθετήσεις και άρθρα για πλήθος φλέγοντα ζητήματα, από την έλλειψη φαρμάκων μέχρι το σκάνδαλο των Funds και των πλειστηριασμών, και φυσικά για τον κίνδυνο συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου με την Τουρκία κλπ κλπ.

Πλέον, αγαπητοί μπλογκοναύτες, δεν τα βάζουμε μόνο με το εγχώριο πολιτικό κατεστημένο, την "κομματοκρατία", όπως το χαρακτηρίζει η ΝΙΚΗ, αλλά με την ίδια τη Νέα Τάξη Πραγμάτων, το διεθνές κατεστημένο, που ο αγώνας εναντίον του δεν είναι "προς αίμα και σάρκα", αλλά "προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας" (Εφεσίους 6, 12) και ξεφεύγει κατά πολύ τις ανθρώπινες δυνατότητες και τα ανθρώπινα μέτρα. Όμως η ΝΙΚΗ ήδη έχει αναλάβει αυτόν τον αγώνα. Όχι με αλαζονεία, αλλά με ταπεινότητα και φόβο Θεού.

Σε αυτόν τον αγώνα μας περιμένει.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

Τρίτη 25 Απριλίου 2023

ΦΩΤΑΔΙΣΤΕΣ: «Ποιήσωμεν έτερον άνθρωπον!…»

Δεν θα καταλάβουμε τίποτα από τις μεγάλες διαμάχες της εποχής μας, αν δεν εξετάσουμε τα θρησκευτικά τους ερείσματα. Από τις συζητήσεις γύρω από τη σεξουαλική ταυτότητα, τις οποίες συνδέουμε με  τη θεωρία του φύλου, μέχρι εκείνες που αφορούν το τέλος της ζωής, που περιστρέφονται γύρω από την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, περνώντας από αυτές που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη βιοηθική, όλα μαρτυρούν μια βίαιη ανθρωπολογική αλλαγή, θα μπορούσαμε επίσης μιλάμε για επανάσταση. Μια αντίληψη για τον άνθρωπο εξαφανίζεται, μια άλλη την αντικαθιστά επιθετικά. Μια κοινωνία δύσκολα μπορεί να επιτρέψει στους κόλπους της τη συγκατοίκηση πολλών ανθρωπολογιών, ειδικά αν είναι αντιφατικές.

Στην κλίμακα της ιστορίας, θα δούμε επίσης σημάδια της κατάρρευσης της χριστιανικής ανθρωπολογικής μήτρας, η οποία αποδεχόταν την περατότητα του ανθρώπου, που γεννιέται άνδρας ή γυναίκα, και ανήκει σε μια συνέχεια που είχε την ευθύνη να την συνεχίσει για να υπάρχει ο κόσμος, ενώ το ζήτημα των εσχάτων δεν είναι του παρόντος κόσμου, και σχετίζεται περισσότερο με την υπερβατικότητα παρά με την ενδοκοσμικότητα. Η ζωή δεν είναι ποτέ απόλυτα ελεγχόμενη, διαφανής. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη εν μέρει με το μυστήριο, το οποίο η αποκάλυψη υποτίθεται ότι διαλύει, χωρίς ποτέ να το επιτυγχάνει τελείως: η γέννηση εμπεριέχει πάντα το θαύμα και ο θάνατος, το σκάνδαλο.

Η θρησκευτική επανάσταση των σημερινών καιρών γεννά μάλλον μια ανθρωπολογία παντοδυναμίας και άνευ ορίων. Η νεωτερικότητα γενικά εκλαμβάνεται ως περίοδος εξόδου από τη θρησκεία. Αρνούμαστε να λάβουμε σοβαρά υπόψη τη θρησκευτική της διάσταση, που ουσιαστικά έγκειται στον [θρησκευτικής διάστασης] δημιουργικό πειρασμό της. Δεν επρόκειτο πια μόνο για τη διευθέτηση του κόσμου, τη μεταμόρφωσή του λαμβάνοντας υπόψιν τις ανυπέρβλητες αντιφάσεις του, που εδράζονται στην καρδιά του ανθρώπου. Επρόκειτο για τη δημιουργία ενός καινούργιου κόσμου, την κατασκευή ενός νέου κόσμου, με τη σφραγίδα της πληρέστερης απελευθέρωσης. Ο άνθρωπος θα κατόρθωνε να ελευθερωθεί ολοκληρωτικά σε αυτή τη γη, θα γινόταν ο ίδιος δημιουργός του εαυτού του. Σ’ αυτό βρίσκεται η μήτρα του ολοκληρωτισμού.

Θα μπορούσαμε επίσης να μιλήσουμε για φαντασίωση αυτογέννησης, συνοδευόμενη από μια νέα αποκάλυψη: το ανθρώπινο ον, απελευθερώνεται από όλους τους προσδιορισμούς που εμποδίζουν την ελευθερία του, επιστρέφοντας στο αρχικό μάγμα, πριν από τη δημιουργία, πριν επίσης από την διαίρεση της ανθρωπότητας σε φύλα, θρησκείες, πολιτισμούς και έθνη για να κατασκευαστεί με βάση μόνο τη  βούλησή του, που έχει γίνει αυτοαναφορική, μέσω μιας μορφής φανατισμένου υπαρξισμού. Θα αποφασίζει ακόμη και το φύλο του και ελπίζει να κατορθώσει να νικήσει το θάνατο, να γίνει τελικά αθάνατος, ακόμη και αιώνιος. Πριν επιτύχει αυτά, σκοπεύει ωστόσο να ελέγξει τον θάνατό του και να ασκήσει πλήρη κυριαρχία πάνω του. Κύριος της γέννησής του, θέλει να είναι κύριος της τελευταίας του στιγμής.

Υπερανθρωπισμός

Δεν θα είναι υπερβολικό να πούμε ότι η νεωτερικότητα ήθελε μάλλον να βάλει τον άνθρωπο στη θέση του, υποσχόμενη σ’ αυτόν ένα είδος καθολικής κυριαρχίας – που  υποτίθεται ότι υλοποιείται με τις υποσχέσεις της τεχνολογίας – παρά να απορρίψει τον Θεό για να μειώσει τον άνθρωπο σε ένα μικροσκοπικό μέγεθος που στερείται πλέον νοήματος. Αυτό σήμερα ονομάζουμε υπερανθρωπισμό, – που ανήκει  μάλλον στην προοπτική παρά στην επιστημονική φαντασία – την επανάσταση που οδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία υπόσχεται μια πλήρη ανατροπή της ζωής.

Το ζήτημα του σώματος γίνεται κεντρικό στον υπερανθρωπισμό. Ανέφερα το ζήτημα της θεωρίας του φύλου. Η ιδέα ότι το άτομο μπορεί να επιλέξει την ταυτότητα φύλου του, χωρίς να καθορίζεται από το βιολογικό του φύλο, δείχνει ότι το σώμα αντιμετωπίζεται πλέον σαν ένα άχρηστο σφάγιο, σαν μια ξεπερασμένη τεχνολογία. Η υπαρξιακή αλήθεια ενός ατόμου γίνεται καθαρά εικονική.

Επιπλέον, η πλήρης εικονικοποίηση της ύπαρξης παρουσιάζεται ως το νέο πρόσωπο της χειραφέτησης. Στο εικονικό σύμπαν, μπορεί να ξαναγεννηθεί με τα χαρακτηριστικά που επιθυμεί και να βρει μια νέα ταυτότητα, την οποία θα ορίσει ως μόνη αληθινή. Ωστόσο, θα είναι μια απόκοσμη, φασματική, αποσαρκωμένη ύπαρξη.

Γιατί αυτές οι ανθρωπολογίες δεν είναι επίσης αληθινές. Η ανθρώπινη φύση δεν είναι απλώς μια θεωρία μεταξύ άλλων, αλλά ένα υπαρξιακό δεδομένο, που αποκαλύφθηκε στο πέρασμα των αιώνων και που δεν μπορεί να απορριφθεί χωρίς να καταδικαστεί ο άνθρωπος να γίνει ξένος προς τον εαυτό του. Μια υπόσχεση μετατρέπεται στο αντίθετό της: ο παντοδύναμος άνθρωπος αλλοτριώνεται πλήρως. Δεν ξέρει πια πώς να ζει, δεν ξέρει πια πώς και να πεθαίνει, στερημένος από τις τελετουργίες που του παρείχαν τη δυνατότητα να εξοικειωθεί όσο το δυνατόν με τη δική του εξαφάνιση, την οποία ο Χριστιανισμός είχε μετατρέψει σε ελπίδα. Ο αποχριστιανισμός οδηγεί σε απανθρωποποίηση. Η θρησκευτική επανάσταση της εποχής μας καταδικάζει τον άνθρωπο στη χειρότερη αλλοτρίωση και υπόσχεται, με πρόσχημα ένα ψεύτικο παράδεισο, κόλαση στη γη.

μετάφραση Ευάγγελος Νιάνιος

* Ο Mathieu Bock-Côté (γεν. 1980) είναι Καναδός κοινωνιολόγος, δοκιμιογράφος, συγγραφέας και πολιτικός σχολιαστής που εργάζεται στο Παρίσι, παρουσιάζοντας εβδομαδιαία εκπομπή σε τηλεοπτικό σταθμό. Μεταξύ των άλλων συνέγραψε και το βιβλίο  Η πολυπολιτισμικότητα ως πολιτική θρησκεία (2016).

Συμπλήρωμα

Άνθρωπος, «Μετάνθρωπος» και Θεάνθρωπος

«Μετανθρωπισμός – Ἀπειλή γιά τόν ἄνθρωπο» (ημερίδα της Εστίας Πατερικών Μελετών), βίντεο:

Δευτέρα 24 Απριλίου 2023

Η ομορφιά του γυναικείου μοναχισμού (στην «Παναγία του Έβρου»)

Τρελογιάννης

Πριν 40 χρόνια 18 αδελφές από την Μονή της Σουρωτής στάλθηκαν στον Έβρο για να «στήσουν», «δίπλα στα σύνορα», το πρώτο μοναστήρι στην Αλεξανδρούπολη. Την «Παναγιά του Έβρου». 

Οι μοναχές, που έκαναν τότε το μεγάλο βήμα, αφηγούνται τις δυσκολίες εκείνης της περιόδου, αλλά και όσα σήμερα τις κάνουν ευτυχισμένες στην «νέα τους οικογένεια». Αγιογραφίες, ψηφιδωτά, κέντημα, αργυροχοΐα αλλά και γεωργικές εργασίες είναι ανάμεσα στα καθημερινά διακονήματα των 50, σήμερα, αδελφών ηλικίας από 30 έως 95 ετών. 

«Υπακοή» είναι η λέξη που τις συνοδεύει. Ακόμη και το διακόνημά τους, αν θα είναι στις ελιές, στην κουζίνα ή στο κέντημα, είναι απόφαση της γερόντισσας! Και οι αδελφές εκμυστηρεύονται στον Σταύρο Θεοδωράκη πως ό,τι και να διαλέξει η Ηγουμένη «το αγαπούν από την αρχή, γιατί αγαπούν εκείνη».

Σχεδόν όλες είναι απόφοιτες Πανεπιστημίου και η Γερόντισσα Μακρίνα –απόφοιτη ιατρικής και η ίδια εξηγεί γιατί το θεωρεί «απολύτως φυσιολογικό»!

Σάββατο 22 Απριλίου 2023

Κυριακή του Θωμά – Του αγίου Γεωργίου (+ δύο μάχες & μια ταινία)...

 
Πρόλογος: Στις 23 Απριλίου 1821 έγινε η δραματική Μάχη της Αλαμάνας, κατά την οποία σκοτώθηκε ο επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας, τραυματίστηκε ο Πανουργιάς και συνελήφθη ζωντανός ο μεγαλομάρτυρας της Επανάστασης Αθανάσιος Διάκος, αλλά επίσης, το 1827, στη Μάχη του Φαλήρου φονεύθηκε ο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
Ταιριάζει λοιπόν να αναφέρουμε και την ταινία "Διάκος ο ηρωομάρτυς" (ΦΙΛΟΤΙΜΟ Films), με το διαφημιστικό απόσπασμά της (τρέιλερ) στο τέλος της παρούσας ανάρτησης. Μια παρουσίαση της ταινίας εδώ.

Κυριακή του Θωμά, η πολύσημη & πολύπλευρη (& ελπιδοφόρα)

Μας «κάλυψε» ο Θωμάς! Δε χρειάζεται πια να σηκώσει κανένας άλλος το χέρι (&: Τρεις δίκες για την Ανάσταση).

Κυριακή Θωμά - Ζήτω η αμφιβολία! (αγ. Ιωάννη του Χρυσοστόμου)

Άγιος Θωμάς: πρότυπο χριστιανού ερευνητή!

Η ψηλάφηση του Θωμά, η διπλή απιστία εντός των κινημάτων αμφισβήτησης και η τριπλή υποκρισία στους υποστηρικτές του Κεφαλαίου – Μαμωνά

Αναστήθηκε ο Χριστός;

Χριστός ανέστη! Γι' αυτό... έλα όπως είσαι!

Πώς αναζητούμε τον Θεό: πέντε άνθρωποι που ήθελαν πραγματικά "να δουν"!
 

Και για την Εκκλησία της Ινδίας (που ίδρυσε ο άγιος Θωμάς) εδώ.

Του αγίου Γεωργίου (23 Απριλίου)

 

Ιστορικά στοιχεία για την ύπαρξη του αγίου Γεωργίου

Αληθινοί δράκοι (& η δρακοντοκτονία του αγίου Γεωργίου)

 
 
Για τον Αθ. Διάκο & τον Γ. Καραϊσκάκη
 
 
Το πραγματικό τέλος του Αθανασίου Διάκου (συγκλονιστικές λεπτομέρειες)
 
 
 
 
 
 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ (σύγχρονο κόμικ των Νίκου Ζώη και Αλέξανδρου Καραγιαννόπουλου)
 

Η παραβολή της άκαρπης συκιάς: ο Θεός, διά του Χριστού, περιμένει τη μετάνοιά μας

 

Κατά Λουκάν ευαγγέλιο/ Ι. Μητρόπολις Γουμενίσσης

Φωτο από εδώ, με αναφορά όμως στην ξηρανθείσα συκή

Λουκ. 13,6 Ἔλεγε δὲ ταύτην τὴν παραβολήν· συκῆν εἶχέ τις ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ πεφυτευμένην, καὶ ἦλθε ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ, καὶ οὐχ εὗρεν.

Λουκ. 13,6 Έλεγε δε αυτήν την παραβολήν· “κάποιος είχε μια συκιά, φυτευμένη στο αμπέλι του και ήλθε ζητών καρπόν εις αυτήν και δεν ευρήκε.

Λουκ. 13,7 εἶπε δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν· ἰδοὺ τρία ἔτη ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ, καὶ οὐχ εὑρίσκω· ἔκκοψον αὐτήν· ἱνατί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ;

Λουκ. 13,7 Είπε δε στον αμπελουργόν· Ιδού, τρία χρόνια έρχομαι και ζητώ καρπόν εις την συκιάν αυτήν και δεν ευρίσκω. Κοψε την και ξερρίζωσέ την. Διατί να αχρηστεύη την γην;

Λουκ. 13,8 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ· κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω κόπρια.

Λουκ. 13,8 Εκείνος όμως απεκρίθη και είπε· Κυριε, άφησέ την και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω γύρω από αυτήν και ρίψω λίπασμα.

Λουκ. 13,9 κἂν μὲν ποιήσῃ καρπόν· εἰ δὲ μήγε, εἰς τὸ μέλλον ἐκκόψεις αὐτήν.

Λουκ. 13,9 Και εάν μεν κάμη καρπόν, την αφίνομεν, εάν όμως δεν κάμη, τότε θα την κόψης στο μέλλον”. 

(Ο Θεός δεχόμενος παράκλησιν του Υιού του παριμένει την μετάνοιαν του αμαρτωλού και τα καλά του έργα ως πνευματικήν καρποφορίαν. Εάν όμως ο αμαρτωλός μείνη σκληρυμμένος και αμετανόητος, τότε ο Θεός θα τον τιμωρήση. Αυτό συνέβη με τους αμετανοήτους Εβραίους, τους οποίους εσυμβόλιζε η άκαρπος συκή [Ν: και θα λέγαμε ότι αφορά και στον καθένα από εμάς]).

Το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο σε νεοελληνική μετάφραση

*****

Σχόλιο του αγίου Λουκά του Ιατρού στην παραβολή (από εδώ):

«Ήδη δε και η αξίνη προς την ρίζαν των δένδρων κείται» (Μθ. 3, 10). Ο Κύριος περιμένει την μετάνοιά μας, όμως η αξίνα είναι ήδη έτοιμη και το δένδρο της ζωής μας μπορεί να κοπεί αν δεν μετανοήσουμε. Ο χρόνος της ζωής μας είναι πολύ περιορισμένος και δεν γνωρίζουμε πόσες μέρες μάς έμειναν ακόμα. Ο θάνατος βρίσκεται επί θύρας, ανά πάσα στιγμή η αξίνα που θα κόψει το δένδρο της ζωής μας μπορεί να ενεργοποιηθεί.

Μετά το λόγο του για τον πύργο στο Σιλωάμ ο Κύριος είπε την παραβολή της άκαρπης συκιάς, η οποία τρία χρόνια δεν έδινε καρπούς. Ο κύριος του αμπελιού είπε στον αμπελουργό να την κόψει. Εκείνος όμως επειδή ήταν άνθρωπος σπλαχνικός λυπήθηκε τη συκιά και παρακάλεσε τον κύριό του να την αφήσει ακόμα για ένα χρόνο. «Κύριε, άφες αυτήν και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κόπρια, καν μεν ποιήση καρπόν· ει δε μήγε, εις το μέλλον εκκόψεις αυτήν» (Λκ. 13, 8-9). Υπάρχουν και μεταξύ μας άνθρωποι που μοιάζουν αυτή την άκαρπη συκιά. Και η ζωή αυτών των ανθρώπων ανά πάσα στιγμή μπορεί να κοπεί.

Η αγία μας Εκκλησία είναι για μας πολυεύσπλαχνη μητέρα, η οποία ικετεύει το Θεό, και Τον παρακαλεί να είναι μακρόθυμος με μας. Η αγία μας Εκκλησία χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να σταματήσει αυτούς που ακολουθούν το δρόμο της αμαρτίας και να τους οδηγήσει στην οδό της μετάνοιας. Να θυμόμαστε πάντα ότι η ζωή μας είναι πολύ σύντομη, ότι όλοι μας κουβαλάμε επάνω μας το φορτίο των αμαρτιών μας, άλλοι μικρότερο και άλλοι μεγαλύτερο, και ότι είμαστε άκαρπη συκιά και ότι ο Κύριος περιμένει από μας τους αγαθούς καρπούς της δικαιοσύνης.

Να θυμόμαστε ότι η αξίνα πάντα βρίσκεται στη ρίζα του δένδρου της ζωής μας και να μην χάνουμε ούτε μία στιγμή για να προλάβουμε να μετανοήσουμε πριν η αξίνα αυτή μάς χτυπήσει. Αμήν.

ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΙΜΑΙΑΣ

Παρασκευή 21 Απριλίου 2023

Οι αγίες Πέντε Παρθένες Αργυρουπόλεως Ρεθύμνης, το μαρτύριό τους & το κρητικό τραγούδι για την ιστορία τους (Σάββατο της Διακαινησίμου)

 

Αγίες Πέντε Παρθένες Αργυρουπόλεως Ρεθύμνης 

Το κρητικό τραγούδι για τις αγίες Πέντε Παρθένες της Αργυρούπολης Ρεθύμνου

 


Της Ζωοδόχου Πηγής (Παρασκευή της Διακαινησίμου)


Η Ζωοδόχος Πηγή – Μια ιστορία...

Η Πηγή των θαυμάτων (Ζωοδόχος Πηγή - Παρασκευή του Πάσχα)Τρίτη 18 Απριλίου 2023

Λαμπροτρίτη: Άγιος Ραφαήλ - Οι 179 άγιοι Μάρτυρες της Πεντέλης - Η ματαίωση από τον άγιο Μηνά σφαγής των χριστιανών στο Ηράκλειο!...


Για τους αγίους μεγαλομάρτυρες Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη

Εντυπωσιακή εικόνα με όλους τους αγίους μάρτυρες που μαρτύρησαν μαζί με τον άγιο Ραφαήλ στη Θερμή της Λέσβου. Προέρχεται από εδώ.


Ο γιατρός Γ. Λασκαρίδης, που έγινε ο άγιος Ραφαήλ!
Η εύρεση του αγίου Ραφαήλ (βίντεο)


 

Η αγία παιδομάρτυρας Ειρήνη, που γιορτάζει μαζί με τους αγίους Ραφαήλ και Νικόλαο

Ὁ ἅγιος διδάσκαλος Θεόδωρος, φίλος ἀδελφικός τοῦ ἁγίου Ραφαήλ, ποὺ μαρτύρησε μαζί του

Αφιέρωμα στους αγίους νεομάρτυρες Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη
Ο παρακλητικός κανόνας προς τους αγίους νεομάρτυρες Ραφαήλ, Νικόλαο και ΕΙρήνη

Για το θαύμα του αγίου ΜηνάΗ ματαίωση σφαγής των χριστιανών του Ηρακλείου Κρήτης το Πάσχα του 1826, με παρέμβαση του αγίου Μηνά (πολιούχου της πόλης)
Ο στρατιώτης με τ' άσπρα γένια (βιογραφία του αγίου μεγαλομάρτυρα Μηνά)

Για τον άγιο Μηνά επίσης:
Άγιος Μηνάς, ο νοικοκύρης της Καστοριάς
The Miracle of Saint Menas in El Alamein in 1942  
  

 
Φωτο από αυτή τη σελίδα, με μεγάλο αφιέρωμα στον άγιο Μηνά.

Δείτε και: Οι 179 άγιοι Μάρτυρες από τη μονή Νταού Πεντέλης (Λαμπροτρίτη)

Δευτέρα 17 Απριλίου 2023

ΝΙΚΗ - Δημήτρης Νατσιός: Αναστάσιμο μήνυμα 2023

ΝΙΚΗ

"...Η ΝΙΚΗ θ' αγωνιστεί για να ξανανθίσει και πάλι το χαμόγελο στα πρόσωπα των Ελλήνων, να ξαναλάμψει το φως της Αναστάσεως στις καρδιές όλων των Ρωμιών. Χριστός ανέστη! Αληθώς ανέστη ο Κύριος!"

 

Περί ΝΙΚΗΣ:

Στο Ρωμαίικο

Στον Αμφοτεροδέξιο

Στο ιστολόγιο του Κώστα Παναγόπουλου:

Στο Τι και πώς

Στην Περίβλεπτο: ΝΙΚΗ, Νατσιός

Εκεί και: Δημήτρης Νατσιός: Γιατί πολυτιμότερο πράγμα από την Ορθοδοξία δεν υπάρχει στον κόσμο…

Στο Έκτακτο Παράρτημα & τους Ρωμιούς της Πόλης (ενδεικτικά)

Και φυσικά σ' εμάς: στην ενότητα πολιτική, μαζί με λίγες άλλες αναρτήσεις...

Χριστός ανέστη! Περιμένοντας και την Ανάσταση της Πατρίδας...