ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Κυριακή 29 Ιουνίου 2014

Η αποκοπή ενός Μάρτυρα του Ιεχωβά από την Οργάνωσή του


ΟΟΔΕ - Παρατηρητής της Σκοπιάς

1. Τι είναι η Αποκοπή και πώς εφαρμόζεται

Φωτο από εδώ
Πρόκειται για την πρακτική των Μαρτύρων του Ιεχωβά να διώχνουν από τη θρησκεία τους οποιονδήποτε βαπτισμένο ("Ν": στο δικό τους βάπτισμα) θεωρούν ότι αμάρτησε αμετανόητα για τα αμαρτήματα εκείνα που θεωρούν σοβαρά. Η αποκοπή επιβάλλεται από θρησκευτικό δικαστήριο που αποτελείται από πρεσβυτέρους των Μαρτύρων του Ιεχωβά, και τελείται κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς ακροατήριο, εκτός αν κάποιος πρέπει να παρίσταται για να καταθέσει ως μάρτυρας.
Σοβαρά αμαρτήματα άξια αποκοπής, θεωρούνται η πορνεία με όλες τις υποκατηγορίες της, η ψευδορκία, η κλοπή, ο φόνος, η μετάγγιση αίματος εν γνώσει του ανθρώπου, (στον εαυτό του ή σε παιδί του), η στράτευση, η παρακολούθηση συνάξεων άλλης θρησκείας, η αντίρρηση ή αμφισβήτηση των βασικών δογμάτων και της εξουσίας που ασκεί στους Μάρτυρες του Ιεχωβά το Κυβερνών Σώμα, κλπ.
Η αποκοπή, ισχύει για τον αμφισβητία βασικών δογμάτων της οργάνωσης, ακόμα και αν ΔΕΝ του δοθεί επιχειρηματολογία και απάντηση στα δόγματα στα οποία διαφωνεί ή αμφισβητεί. Οφείλει να τα αποδεχθεί χωρίς αντίρρηση, για να παραμείνει Μάρτυς του Ιεχωβά.
Ως κριτήρια αποκοπής, εξετάζονται η εμμονή (ή επανάληψη) του ανθρώπου σε κάποιο "αδίκημα", και το πόση δημοσιότητα έλαβε η πράξη, για το φόβο σκανδαλισμού κάποιων.
Αν αποφασισθεί η αποκοπή κάποιου, ο αποκομμένος έχει δικαίωμα να ζητήσει έφεση της υπόθεσής του, που συγκαλείται σε λίγες ημέρες, και διαπιστώνει απλώς αν οι διαδικασίες έγιναν με τον προβλεπόμενο τρόπο, ή όχι.
Ο άνθρωπος που αποκόπτεται, δεν θεωρείται πλέον Μάρτυς του Ιεχωβά από τους πρώην ομοπίστους του, και δεν μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες της οργάνωσης.
Αν δείξει σημάδια μετανοίας, μπορεί να του επιτραπεί να παρακολουθεί τις συνάξεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά χωρίς να συμμετέχει, και χωρίς να μιλάει, ούτε να του μιλά κανένας τους. Εξαίρεση αποτελούν κάποιοι πρεσβύτεροι, που έρχονται κατά καιρούς σε συνδιαλλαγή μαζί του, ή τον ελέγχουν αν είναι έτοιμος για επανένταξη. Μια τέτοια επαφή Πρεσβυτέρων όμως με ανθρώπους που αποκόπηκαν με την κατηγορία της Αποστασίας από τη Σκοπιά, δεν συνηθίζεται, αντιθέτως αποφεύγεται.
Επίσης, απαγορεύεται στους άλλους να χαιρετούν έναν αποκομμένο, και να του μιλούν ακόμα. Δεν μπορούν να κάνουν παρέα μαζί του, να τρώνε μαζί του, να τον επισκέπτονται, ή να έχουν οποιαδήποτε άλλη κοινωνική επαφή. Ακόμα και σε θέματα εργασίας, (όσο περνάει από το χέρι του Μάρτυρα του Ιεχωβά), θα πρέπει να αποφεύγει τις εργασιακές σχέσεις με έναν Αποκομμένο.
Εάν ο Αποκομμένος είναι συγγενής, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν δικαίωμα να του μιλούν και να τον επισκέπτονται ΜΟΝΟ όταν βρίσκονται στο ίδιο σπίτι. Αν ο συγγενής τους βρίσκεται σε άλλο σπίτι, οφείλουν να τον αποφεύγουν, έστω και αν είναι συγγενής πρώτου βαθμού, όπως γονέας ή παιδιά.
Εάν ο Αποκομμένος βρίσκεται στο ίδιο σπίτι, οι επαφές και συνομιλίες των Μαρτύρων του Ιεχωβά μαζί του, θα πρέπει να περιορίζονται σε οτιδήποτε άλλο, εκτός από θρησκευτική συζήτηση, έστω και αν αυτός είναι γονέας ή παιδί του Μάρτυρα.
Οποιοσδήποτε Μάρτυρας του Ιεχωβά συλληφθεί να μην τηρεί την εντολή απομάκρυνσης και μη συνομιλίας με Αποκομμένους, αρχικά επιπλήττεται από τους Πρεσβυτέρους, και αν συνεχίσει περνάει από δικαστική επιτροπή, (θρησκευτικό δικαστήριο), αντιμετωπίζοντας και ο ίδιος την ποινή της Αποκοπής, αν συνεχίσει να μην υπακούει στην εντολή αυτή της Οργάνωσης.
Παλαιότερα η εταιρία Σκοπιά απέκοπτε και ανθρώπους αβάπτιστους σε αυτή, που απλώς έδιναν στην οργάνωση δελτίο έργου, δηλαδή περιοδική στατιστική των ευαγγελιστικών τους δραστηριοτήτων. Αλλά αργότερα περιορίσθηκε μόνο στους βαπτισμένους.
Φωτο από εδώ
Ο Αποκομμένος κατά την πίστη των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αν πεθάνει, ή αν έρθει ο Αρμαγεδώνας (που κατά τους Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι το τέλος του παρόντος συστήματος) και τον βρει εκτός οργάνωσης, θα πεθάνει, χωρίς δικαίωμα ανάστασης. Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά λοιπόν, η αποκοπή, ισοδυναμεί με θανατική εκτέλεση του πρώην μέλους τους, καθώς τον θέτουν με αυτήν εκτός ελπίδας σωτηρίας.
Η αποκοπή δεν είναι απαραίτητα μόνιμη. Εάν ένα αποκομμένο άτομο μετανοήσει από την προηγούμενη διαγωγή του, μπορεί να γίνει αποδεκτός στην εκκλησία των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Δεν υπάρχει καθορισμένη χρονική περίοδος για να συμβεί αυτό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, περνούν τουλάχιστο έξι μήνες, και σε αρκετές περιπτώσεις, αρκετά μεγαλύτερος καιρός. Οι στατιστικές δείχνουν ότι περίπου το ένα τρίτο από αυτούς που αποκόπτονται τελικά επιστρέφουν στην εκκλησία των Μαρτύρων του Ιεχωβά.
Αυτοί που δεν επιστρέφουν, παραμένουν εφ' όρου ζωής απόβλητοι και απαγορευμένη συναναστροφή για τους υπόλοιπους.

2. Αποσυνταύτιση

Εκτός από τους αποκομμένους, υπάρχει και η κατηγορία των Αποσυνταυτισμένων. Πρόκειται για ανθρώπους που για οποιονδήποτε λόγο επιθυμούν να μην ονομάζονται πλέον Μάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτοί πρέπει να υπογράψουν ένα χαρτί ότι πράγματι δεν επιθυμούν να είναι πλέον Μάρτυρες του Ιεχωβά, και από τη στιγμή εκείνη παύουν να είναι.
Η συμπεριφορά των Μαρτύρων του Ιεχωβά προς τους Αποσυνταυτισμένους, είναι ακριβώς η ίδια με αυτήν προς τους Αποκομμένους, έστω και αν οι Αποσυνταυτισμένοι δεν βαρύνονται με απολύτως καμία κατηγορία παραπτώματος. Το ότι υπήρξαν Μάρτυρες του Ιεχωβά και πλέον δεν είναι, είναι επαρκής κατηγορία για να θεωρηθούν ανάξιοι συναναστροφής, χαιρετισμού,  συνομιλίας και σωτηρίας.

3. Αποστασία

Μια ειδική κατηγορία Αποκομμένων ή Αποσυνταυτισμένων, είναι οι Αποστάτες από τη Σκοπιά. Πρόκειται για ανθρώπους που δεν πιστεύουν πλέον στα δόγματα των Μαρτύρων του Ιεχωβά, και δεν επιθυμούν πλέον να επιστρέψουν, επειδή θεωρούν ότι βρήκαν κάτι σωστότερο.
Για τους ανθρώπους αυτούς υπάρχει ειδική υπόδειξη της οργάνωσης της Σκοπιάς, με τακτικότατα άρθρα στα έντυπα των Μαρτύρων του Ιεχωβά, να είναι όσο το δυνατόν πιο απομονωμένοι από τα μέλη τους.
Αν κάποιος χαρακτηρισμένος "Αποστάτης" δραστηριοποιείται με δημοσιεύσεις ή ευαγγελισμό της πίστης του μεταξύ των Μαρτύρων του Ιεχωβά (κρυφά φυσικά), τότε στις συνάξεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά γίνεται ανάγνωση ειδικών επιστολών (από την ηγεσία) γι' αυτόν ονομαστικά, ώστε να τον αποφεύγουν όσο το δυνατόν περισσότερο, και να μη συζητήσουν μαζί του, ή να μη δουν τα όσα δημοσιεύει.
Όταν ο Αποστάτης, λάμβανε άρτο και οίνο στις ετήσιες εορτές της Ανάμνησης των Μαρτύρων του Ιεχωβά όταν ήταν μέλος τους, και μετά αποστατήσει (=αποστασιοποιηθεί) από αυτούς για δογματικούς λόγους, χαρακτηρίζεται επιπλέον και "Πονηρός Δούλος", καθώς οι Μάρτυρες του Ιεχωβά τον τοποθετούν σε ειδική κατηγορία "αγίου που ξέπεσε".

4. Αντιρρήσεις ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα

Πέραν από τις ερμηνευτικές αντιρρήσεις που έχουμε εκθέσει σε πλήθος άρθρα μας, οι αρνητές της πρακτικής αυτής της εταιρίας Σκοπιά, επικεντρώνουν κυρίως στα κοινωνικά, συνταγματικά και ηθικά προβλήματα που δημιουργεί η πρακτική αυτή, τα οποία συνοψίζονται περιληπτικά ως εξής:
1. Καταστρατηγείται το συνταγματικό δικαίωμα της ανεξιθρησκείας, καθώς η αλλαγή θρησκείας τους κωλύεται και τιμωρείται με τα παρακάτω προβλήματα.
2. Κλονίζεται η οικογενειακή τους ενότητα και επαφή, καθώς απαγορεύεται στα μέλη της οικογενείας τους να έχουν μαζί τους πνευματική επαφή.
3. Αποστερούνται συγγενείς που δεν μένουν στο ίδιο σπίτι, ακόμα και από την απλή κοινωνική επαφή των μελών της οικογενείας τους που είναι ακόμα Μάρτυρες του Ιεχωβά.
4. Κινδυνεύει η εργασία αποκομμένων που εργάζονται σε Μάρτυρες του Ιεχωβά εργοδότες.
5. Καταστρέφονται κοινωνικές γνωριμίες και φιλίες χρόνων, λόγω της απαγόρευσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά, ακόμα και να μιλούν με αποκομμένους φίλους τους.
6. Αποθαρρύνεται έτσι η αποχώρηση μελών της οργάνωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά που επιθυμούν να αποχωρήσουν, και παραμένουν εκεί παρά τη θέλησή τους, για να μην υποστούν τις ανωτέρω συνέπειες.
7. Δημιουργείται κοινωνική πίεση σε ανθρώπους να επανέλθουν παρά τη θέλησή τους στην οργάνωση της Σκοπιάς, για να πάψουν οι ανωτέρω "ποινές".
8. Δημιουργούνται "στεγανά" για να μη μάθουν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά τους πραγματικούς (ίσως και άδικους) λόγους αποκοπής κάποιου, μια και μετά δεν του μιλούν, και να μη μάθουν τους λόγους για τους οποίου διαφώνησε με το δόγμα της εταιρίας Σκοπιά, και τα επιχειρήματα που διαθέτει εναντίον της οργάνωσης.
9. Δημιουργείται ΜΕΣΑ στη Σκοπιά μεγάλος αριθμός ανθρώπων που αμαρτάνουν κρυφά επειδή δεν πιστεύουν πλέον τη Σκοπιά, αλλά δεν αποχωρούν για να μην υποστούν τις συνέπειες.
10. Διαλύονται οικογένειες, μένουν παιδιά με χωρισμένους γονείς, μένουν ηλικιωμένοι χωρίς τα παιδιά και τα εγγόνια τους, παιδιά διώχνονται από το σπίτι, και άλλα τέτοια, λόγω της αποκοπής τους.
Τα παραπάνω δέκα σημεία είναι ενδεικτικά των απαράδεκτων συνεπειών της αποκοπής σε πολλούς ανθρώπους, που τόλμησαν να ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμα της ανεξιθρησκείας, και να φύγουν από τη Σκοπιά για να προσχωρήσουν σε μια άλλη πίστη που θεωρούν σωστότερη. Αλλά περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνέπειες της αποκοπής, μπορεί κάποιος να βρει σε άλλη μας μελέτη.

Δες και:


 
Και:

An Orthodox parish in Turkana desert - Μια Ορθόδοξη ενορία στην έρημο της Τουρκάνας

Πέτρος & Παύλος - Άγιοι Απόστολοι...


29 Ιουνίου: των αγίων αποστόλων Πέτρου & Παύλου

Βιογραφία αποστόλου Πέτρου
 
Πέτρος, ο Αρνητής που Αγάπησε

Η διδασκαλία του αποστόλου Πέτρου για το Χριστό (σε αντιπαραβολή με τη διδασκαλία του Ισλάμ γι' Αυτόν)
 

Ο εναγκαλισμός των αγίων αποστόλων Πέτρου και Παύλου (από εκεί η εικ. - οι δύο άγγελοι κρατούν το μέσο με το οποίο θανατώθηκε καθένας από τους δύο αποστόλους) 
 
Βιογραφία αποστόλου Παύλου

Αγάπη, ελευθερία και δουλεία στον απόστολο Παύλο

Ο απόστολος Παύλος και οι γυναίκες

Μήπως ο Παύλος έκαψε τη Ρώμη;


Παύλος, το χριστιανικό ανάλογο του Μωάμεθ

Paul, the Christian equivalent to Mohammed

Ο απόστολος των δακρύων

Ο απόστολος Παύλος στην Ελλάδα (σε μορφή δισέλιδου κόμικ)


Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов


30 Ιουνίου: Η Σύναξη των 12 αποστόλων
 
Οι απόστολοι που θυσιάστηκαν για την πίστη τους

Το κήρυγμα των αποστόλων (αγίου Κοσμά του Αιτωλού)

Δείτε και την ενότητά μας: Πρωτοχριστιανισμός 

Ολόκληρη η Καινή Διαθήκη (& εδώ σε νεοελληνική μετάφραση)


Άγιοι στις 29 και τις 30 του Ιούνη!


Και: 27 Ιουνίου, μνήμη π. Ευέλθοντος του Κύπριου, του ευεργέτη του πλησίον

Επιστολή στον π. Ευέλθοντα μετά την κοίμησή του

Σάββατο 28 Ιουνίου 2014

من هو يسوع


Πρόκειται για ένα άρθρο που αναφέρεται στο θάνατο του Ιησού Χριστού, τον οποίο, ως ιστορικό γεγονός, αρνείται το Κοράνι και, κατ' επέκτασιν, οι μουσουλμάνοι. Παράλληλα, δίνονται και links προς άλλα χριστιανικά άρθρα μουσουλμανικού ενδιαφέροντος για τον Ιησού Χριστό. Όλα προέρχονται από την αραβόφωνη σελίδα της πολύγλωσσης ιστοσελίδας Answering Islam, την οποία προτείνω για επίσκεψη.
Στα ελληνικά, σχετικά άρθρα: Ο θάνατος του Υιού του Θεού & Η μαρτυρία του αποστόλου Πέτρου για τον Ιησού Χριστό.
See also Islam (tag in our blog).


 •  حقيقة موت المسيح 
 • مثل عيسى عند الله كمثل آدم 
 • ما معنى أن المسيح ابن الله؟ 
 • البحث عن يسوع المفقود 1 أسئلة، تتطلب أجوبة
 • البحث عن يسوع المفقود 2 عقلية المسيا
 • البحث عن يسوع المفقود 3 مجئ الملكوت
 • أين يقول الكتاب المقدس أن يسوع قال أنه الله؟
 • ماذا عن الله؟  
 • لماذا لم يصرح يسوع علانية عن هويته؟ 
 • هل لزم موت المسيح لغفران الخطية؟ 
 • مقولة أنا هو تثبت ألوهية المسيح  
 • آدم واحد أم اثنان؟

   


  الحوار المسيحي - الإسلامي


   حقيقة موت المسيح

  هل مات المسيح على الصليب ؟
  سؤال حيّر المسلمين على مر العصور, منهم من يسلم به ومنهم لا, والكثيرين منهم يعتقدون أن الله أبدل المسيح بشخص آخر , والمسلمون مختلفون فيما بينهم على من هو البديل منهم من يقول يهوذا الذي أسلمه ومنهم يقول رجل آخر , والسبب عبارة واحدة جاءت في القرآن في سورة النساء 157 -159 ( وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وماصلبوه لكن شبه لهم ..) لكن في نفس السورة يقول (.وإن من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ) وفي سورة آل عمران 55 ( إذ قال الله ياعيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ) وفي سورة المائدة 117 ( فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم )  . نلاحظ هنا في هذه العبارات أن المسيح مات فعلا ,إلا في العبارة الأولى الأمر ملتبس على البعض ولغاية في نفسهم ادعوا أنها تعني عدم موته , لكنه هنا يرد على اليهود الذين قالوا له أننا تخلصنا من المسيح فبلك وقتلناه لكنه يقول لهم أنه شبه لكم أنكم قتلتموه لأنه قام . فمحمد لايستطيع أن ينكر حقيقة موت المسيح
   أولا: لأنه ذكرها في العبارات السابقة فهو قبل بموته
   ثانيا: لأنه لايمكنه نفي موت المسيح لأن المسيحية كانت منتشرة في الجزيرة العربية في زمنه , وإذا قال ذلك سيتعرض لاستهزاء اليهود به ورفض الناس لكلامه رفضا باتا , فحادثة الصلب حقيقة تاريخية معروفة في ذلك الوقت الذي لم يمض عليه زمانا طويلا , والإتصال بين الجزيرة العربية وأرض فلسطين كان مستمرا ومتواصلا
  ثالثا: الكتاب المقدس أيضا كان منتشرا في الجزيرة العربية وفي كثير جدا من أنحاء العالم
  رابعا: محمد لم يقل أن الكتاب المقدس ذكر عدم موته .
  ولمعرفة الحقيقة علينا مراجعة الكتاب المقدس الذي يتكلم عن هذا الموضوع إن كان بالنبؤات التي تكلمت عن موت المسيح في التوراة وعن تتميمها بالكامل في الإنجيل .
   
  سفر التكوين : عندما سقط آدم وحواء في خطية العصيان بسبب تجربة الشيطان لهما بواسطة الحية قال لها الله مخاطبا الشيطان الذي بداخلها ( وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه ) تكوين 3 : 15 . فالوحيد الذي هو نسل المرأة كان المسيح ونحن نسل الرجل أب كل واحد منا فالمعروف عند المسلمين أيضا أن المسيح لم يأت من زرع بشري بل من روح الله . فسحق رأس الحية تم في موت المسيح على الصليب فداء للبشرية , وسحق الحية لعقب المسيح يعني أن الشيطان سيضطهد المؤمنين بالمسيح وهذا ما يحصل كل يوم . ولو لم يمت المسيح لكانت الذبائح باقية الى الآن للتكفير عن الخطايا , كما طلبها الله من هابيل واخيه قايين وأيضا من نسل آدم الى نوح ونسله ,الى ابراهيم الذي فدى ابنه بكبش وهذا الفداء مذكور حتى بالقرآن , الذي نأخذ منه بعض الأمور ليس لأننا نؤمن به لكن لاعتقادنا أن الله سمح أن تذكر فيه بعض الامور لتكون شهادة للمسلمين على صحة الكتاب المقدس فمحمد عندما قال عن فداء ابن ابراهيم ( وفديناه بذبح عظيم ) فهو كان يعرف أن الكبش يشير الى المسيح لذلك سماه ذبح عظيم , فليست العظمة للكبش بل للذي يمثله الكبس .
  ثم طلب الله من موسى أن يصنع الفصح ليلة خروج الشعب من مصر, ولخروف الفصح مواصفات أهمها أن عظم لايكسر منه إشارة الى المسيح الذي هو فصحنا والذي لم تكسر ساقيه على الصليب كما حصل للصين المصلوبين معه . حسب النبوة التي جاءت في المزمور 34 : 20 ( يحفظ جميع عظامه واحد منها لاينكسر )
  وسفر المزامير : مليىء بالنبؤات عن المسيح سنأخذ منها ما يختص بموته ,
  المزمور 22 : ( الهي الهي لماذا تركتني ) قالها المسيح وهومعلق على الصليب فولكان المعلق غير المسيح لما قالها بل لكان قال لماذا ظلمتني حيث وضعتني بدل المسيح , ( كل الذين يرونني يستهزئون بي ) وهذا ماذكرته الأناجيل أن الناس كانوا يستهزءون به قائلين له( انزل عن الصليب لنؤمن بك ) ,(يبست مثل شقفة قوتي ولصق لساني بحلقي ) وهذا ما حصل حيث قال على الصليب ( أنا عطشان ) , ( ثقبوا يدي ورجلي ) وكذلك حصل للمسيح  وعندما ظهر للتلاميذ أراهم يديه ورجليه المثقوبتين ,  ولايمكن للبديل أن يقوم من الأموات ويظهر للتلاميذ ويريهم يديه ورجليه المثقوبتين وإلا لكانوا عرفوا أنه بديل عن المسيح الذي عاشوا معه ثلاث سنين ويعرفونه جيدا وإلا لكان الله خدعهم أيضا في هذه وحاشى لله أن يفعل هذا ,( يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون ) وكذلك المسيح فعل به الجنود الرومان كما ذكرت الأناجيل . والنبي داود هنا في هذا المزمور تنبأ عن شخص المسيح البار وليس عن بديل له وإلا كان الله تنبأ بواستطة نبيه عن الشخص الغلط  أيضا وحاشى لله أن يغش البشر ,  
  المزمور 41 : 9 ( أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبزي رفع علي عقبه ) وهذه نبوة عن يهوذا الذي أكل من نفس الصحفة مع المسيح والذي  أسلمه وباعه بثلاثين من الفضة , ولايمكن أن تتم هذه النبوة عن البديل فهولم يكن مع التلاميذ ليلة الفصح ولم يأكل مع  يهوذا من نفس الصحفة ولم يخونه .
  المزمور 69 : 21 ( ويجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا ) وهذا ما حصل فعلا حيث سقاه الجنود خلا ,  وكما قلنا لايمكن أن تتم نبوة الهية في المصلوب الغلط .
  المزمور 129 : 3 ( على ظهري حرث الحراث طولوا أتلامهم ) وهذه نبوة عن جلد المسيح قبل الصلب , الم يتساءل المسلمون المعترضون على موت المسيح , كيف سكت هذا البديل ولم يتكلم عند الجلد ؟ كيف لم يعرفه الرومان واليهود ولاحتى التلاميذ ولاحتى أمه مريم والنساء اللواتي كن عند الصليب ؟ كيف يخدع الله الناس المؤمنين وغير المؤمنين كيف ترك أمه تبكي ولماذا كل هذا لماذا لم يظهر الله قوته بأخذ المسيح أمام أعين أعداءه  قبل الآلام؟ لماذا استبدله على الصليب؟ لماذا أحزن أحباء المسيح ؟ أسئلة لايمكن لأي مسلم أن يجيب عليها لأنه لم يكن هناك بدبل ,
  أشعياء 50 : 6 ( بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين وجهي لم استر عن العار والبصق ) وهذه أيضا نبوة عن المسيح عندما جلدوه , والبديل لم يسلم نفسه للضرب , والبديل لم يكن في المحاكمة أمام رؤساء الكهنة عندما نتفو لحيته وبصقوا في وجهه . وإذا كان الله رفعه اليه ولم يسمح بصلبه لماذا سمح بجلده وضربه والبصق في وحهه ونتف لحيته ومحاكمته ؟
  أشعياء53 : هذا الإصحاح كله يتكلم عن آلام المسيح وموته وحتى دفنه في قبر رجل غني , نبوة لايمكن أن تحصل مع بديل لادخل له في موضوع الفداء الذي رتبه الله للبشرية . نأخذ مقطع من هذا الإصحاح :
   ( محتقر ومخزول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به لكن أحزاننا  حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا , وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا ,كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا , ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه كشاة تصاق الى الذبح وكنعجة صامتة امام جازيها فلم يفتح فاه, من الضغطة ومن الدينونة أخذ وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء أنه ضرب من أجل ذنب شعبي , وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش )
  نلاحظ هنا قول النبي : الرب وضع عليه إثم جميعنا , وهذه لايمكن أن تحصل مع بديل غير معروف من هو أو على يهوذا الذي أسلمه لأنه إنسان خاطىء ولايمكن أن يحمل إثم الجميع إلا المسيح البار الذي لم يفعل خطية بشهادة القرآن أيضا .
  دانيال 9 : 24 26 ( سبعون اسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية ولمسح قدوس القدوسين , فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم زبنائها الى المسيح الرئيس سبعة أسابيع واثنان وستون اسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة , وبعد اثنين وستين اسبوعا يقطع المسيح وليس له , وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس وانتهاؤه بغمارة والى النهاية حرب وخرب قضي بها ...)
  هنا نقرأ ان النبي دانيال تنبأ عن موت المسيح وليس عن بديل , ففي الوقت المعين حسب هذه النبوة مات المسيح  وخربت أورشليم على يد الرومان سنة سبعون ميلادية .
  هوشع 3 : 4 ( لأن بني اسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا ملك ولارئيس ويلا ذبيحة وبلا تمثال وبلا أفود وترافيم بعد ذلك يعود بنو اسرائيل ويطلبون الرب الههم ودادود ملكهم ويفزعون الى الرب والى جوده في آخر الأيام )
  هنا نبوة أيضا عن مون المسيح, فساعة موته انشق حجاب الهيكل الذي كان يفصل قدس الأقداس الداخلي عن الخارج ولم يعد الكهنة هم الوسطاء بين الله والناس وأصبح المسيح هو الوسيط الوحيد وأصبح بإمكان كل انسان يؤمن بموت المسيح بديلا عنه أن يدخل الى محضر الله عندما يصلي , وأيضا بانهدام الهيكل وخراب أورشليم حسب نبوة المسيح عنها انهدم المذبح ولم يعد اليهود يقدمون ذباثح حسب الشريعة الموسوية الى الآن لأن المسيح صار الذبيحة الذي كانت ترمز اليه الذبائح المقدمة في الهيكل فعندما يأتي الأصل ينتفي الرمز, ولايمكن لليهود أن يقدموا ذبيحة إلا في أورشليم وعلى مذبح الهيكل بالذات دون غيره لذلك سمح الله بهدم الهيكل لكي يفهم اليهود وغير اليهود ويؤمنون , فنبوة هوشع أن بني اسرائيل سيقعدون أياما طويلة بلاذبيحة تمت حرفيا .
  زكريا 11 : 12  ( فقلت لهم إن حسن في أعينكم فاعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا فوزنوا اجرتي ثلاثين من الفضة فقال لي الرب القها الى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به ) وهذه نبوة عن بيع يهوذا للمسيح بثلاثين من الفضة وتسليمه لليهود , ولايمكن أن يسلم يهوذا بديلا عن المسيح , فعملية البيع والتسليم تمت في المسيح, والقرآن لم يقل أن يهوذا سلم بديلا للمسيح , ولوكان هناك بديلا فعلا لبدأ الإستبدال من هنا في خيانة يهوذا . والإنجيل يذكر أن يهوذا انتحر لأنه ندم على تسليمه المسيح ولو كان سلم بديلا له لما انتحر .
  زكريا 12 : 10  ( وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون الى الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له وكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره )
  وهذه نبوة عن اليهود في آخر الأيام عندما يأتي المسيح ثانية ويراه اليهود في ذلك الوقت ويرون طعنة الحربة في صدره , يقول أنهم سيندمون ويبكون لآنهم تسببوا في طعن المسيح ويبكونو عليه كما يبكي الإنسان وحيدا في مرارة , وهذه لن تحصل إذا كان المطعون بديلا عن المسيح , والبديل لن يأتي في آخر الأيام ,بل المسيح هو الذي سيأتي والمسلمون يعرفون هذا تماما وسيظهر وطعنة الحربة ظاهرة على صدره وآثار المسامير أيضا على يديه , وهم لم ينتبهوا الى هذه النبوة عندما قالوا أن المسيح استبدل على الصليب .  
  زكريا 13 : 6   ( فيقول له ما هذه الجروح في يديك فيقول التي جرحت بها في بيت أحبائي )
  وهذه أيضا نبوة عن المستقبل عندما سيأتي ويرى اليهود الجروح في يديه سيسألونه عنها فسيقول لهم أنه جرح بها في مدينة أورشليم بين أحباءه ونرى هنا أنه سيبقى يقول انهم أحباءه , والبديل لن يستطيع أن يقول هذا الكلام .
   
  أما في العهد الجديد فموضوع صلب المسيح يملأ صفحات الكتاب ولايمكن أن يكون الوحي المقدس سمح بكتابة هذا الكم الهائل عن صلب المسيح لأنه دلالة على فداء الله للبشر بواسطة المسيح, وبعد ذلك يستبدله بشخص آخر لكن ليس في الإنجيل بل في كتاب آخر ويترك المؤمنين المسيحيين يعيشون في وهم وفي اعتقاد خاطىء يصححه لهم بعد سبعة قرون , وفوق كل هذا لايوجد ولامسيحي واحد  مؤمن متدين أو غير متدين  بعد هذه السبعة قرون صدق مقولة أن الله استبدل المسيح بشخص آخر , أليس لدى الله قدرة على إقناع مسيحي واحد بهذا الأمر لماذا فقط المسلمين هم الذين صدقوا هذه المقولة , حتى الملحدين لم يصدقوا أن المسيح استبدل بشخص آخر , الجواب لأنها غير صحيحة , فلنرى ما يقوله العهد الجديد عن هذا الموضوع :
  انجيل متى 1 : 21  ( فستلد ابنا وتدعوا اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم )
  وهنا الملاك يكلم يوسف خطيب مريم عن حبلها بالمسيح , وموضوع يخلص شعبه من خطاياهم لايتم بصنع العجائب وتعليم الناس عن الله بل تعني أنه سيموت بدلا عنهم لأن الخطية تجاه الله تجلب الموت للإنسان والمسيح سيحمل خطايا البشر مع أنه لم يفعل خطية , إذا هذه نبوة من الملاك ليوسف أن يسوع سيموت مخلصا المؤمنين به . والبديل لم يكن اسمه يسوع  أي يخلص  ولم يقل المسلمون ما هو اسمه بل اختلفوا على شخصيته .
  متى 2 : 11  ( وأتوا الى البيت ورأوا الصبي وأمه فخروا وسجدوا له ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هداي ذهبا ولبانا ومرا)  . وهنا يتكلم عن الملوك الذين أتوا من المشرق ( المجوس ) الذين قدموا الهدايا لملك اليهود يسوع الطفل
  فالذهب هو دليل الملك فهو الان يملك على قلوب المؤمنين به وسيملك على الأرض عندما سيأتي ثانية  لهذا سجدوا له , والبان دليل أنه كاهن وسيط بين الله والبشر , والمر دليل الآلام التي سيتألمها على الصليب . فلو كان هناك بديل لما كان هناك داع لكل هذه الهدايا ولكل هذا السفر,  يرى هؤلاء المجوس نجما كبيرا يقودهم الى أرض فلسطين ليقدموا هذه الهدايا لصاحب هذا النجم وبعد ذلك يستبدل الله هذا المخلص برجل آخر.  وأيضا في
  لوقا 2 : 10 يقول ( فها أنا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب )  فلايمكن للملاك هنا الذي بشر الرعاة أن يبشر بمخلص ثم يأخذ الله هذا المخلص اليه دون أن يخلص أحدا .
  لوقا 2 : 25  ( وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية اسرائيل والروح القدس عليه وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لن يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب , فأتى بالروح الى الهيكل وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنعا له حسب عادة الناموس أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال الآن تطلق عبدك ياسيد حسب قولك بسلام لأن عيني قد ابصرتا خلاصك الذي اعدته قدام وجه جميع الشعوب ... وقال لمريم أمه ها أن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في اسرائيل ولعلامة تقاوم وأنت ايضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة )
  نلاحظ هنا أن كلام هذا الرجل البار التقي لم يكن من نفسه بل من الروح القدس لآن الروح القدس كان عليه كما يقول الإنجيل هنا فهو قد رأى المخلص الذي وعده به الرب وتنبا أن الإيمان به سيكون المحك لقيام وسقوط كثيرين , ولعلامة تقاوم والمعروف أن المسلمين وشهود يهوى يقاومون الصليب , وتنبؤه لمريم بالسيف الذي سيجوزفي نفسها حصل عندما رأت ابنها معلقا على الصليب , فلو كان المعلق بديلا للمسيح  لما كانت هذه النبوة ولما تألمت مريم .
  يوحنا 1 : 29   ( وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا اليه فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم ) 
   وهنا كلام يوحنا عن المسيح يعني حرفيا أن المسيح أرسله الله ليكون الذبيحة المقدمة بدل خطايا البشرية , التي كان قد طلبها لغفران خطايا كل إنسان من آدم الى موسى بالشريعة , ولايمكن ليوحنا الذي قال عنه المسيح أنه أعظم من نبي وهو المعروف عند المسلمين بالنبي يحيى  أن يتنبأ أن المسيح سيموت كذبييحة عن الخطاة ووقت الموت وتقديم هذه الذبيحة يستبدله الله برجل آخر. فكيف يعطي الله نبوة ويرفضها وقت تتميمها , طبعا هذا غير صحيح لأنه لم يكن هناك بديل أصلا .   والآن نأتي الى كلام المسيح نفسه وتصريحاته هو عن موته وعن صلبه ودفنه وقيامته .
   
  متى 12 : 38  ( حينئذ اجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين يامعلم نريد أن نرى منك آية فأجاب وقال لهم جيل شرير فاسق يطلب آية ولاتعطى له آية إلا آية يونان النبي لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة ايام وثلاث ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال )
  وهذا تصريح من المسيح أنه سيموت وسيدفن وسيقوم بعد ثلاثة أيام وهذا ما حصل فعلا وهي لم تتم في البديل , والمسلمون لم يتكلموا عن قيامة البديل, توقفوا فقط عند استبدال الله للمسيح قبل الصلب وانتهى , مع أن موضوع القيامة واضح جدا وكبير جدا ومهم  في العهد الجديد .
  متى 16 : 21  ( من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب الى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهتة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم فأخذه بطرس اليه وابتدأ ينتهره قائلا حاشاك يارب لايكون لك هذا فالتفت وقال لبطرس اذهب عني ياشيطان انت معثرة لي لأنك لاتهتم بما لله لكن بما للناس )
  وهنا أيضا تصريح مباشر من المسيح للتلاميذ أنه يجب أن يتالم ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم , أي أنه جاء من أجل هذا العمل وسيتتمه لآنه سبب خلاص البشرية وفدائها من الخطايا , والعجيب في امر المسلمين أنهم يفعلون كبطرس الذي انتهره المسيح هنا , حيث أنهم عن جهل أو عن علم يرفضون موت المسيح  معتقدين أن هذا لايمكن أن يحصل للمسيح نبي الله ورسوله  حسب قولهم عنه , فهذه اهانة له لايقبلونها ويرفضون موته بهذه الطريقة ويفضلون قصة ترفيعه الى السماء واستبداله بشخص آخر معتقدين أن هذا هو الحق لكن المسيح هنا رفض كلام بطرس الذي يشبه كلام المسلمين ووبخه بل قال له اذهب عني ياشيطان أي أن ما قاله بطرس كان فكر من الشيطان أن يمنع المسيح من الذهاب الى الصليب حتى لايتم الفداء ويحصل الناس على خلاص من خطاياهم نتييجة الإيمان بهذا المخلص لأن الشيطان يعرف المكتوب عن يسوع الذي يخلص شعبه من خطاياهم ويعرف النبوآت عنه , وعرف تتميمات هذه النبوآت منذ ولادته لذلك حرض هيرودوس الملك على قتله بأمره قتل كل الصبيان من عمر سنتين وما دون عندما جاء المجوس واخبروه عن مولد ملك اليهود , وحاول أن يوقعه بالتجربة عندما كان صائما لمدة أربعين يوما لكي يخطىء  ولايعود بارا بدون خطية وتفشل عملية الفداء , وحاول قتله بتحريض اليهود على رجمه بالحجارة , كما حاول طول الوقت أن يمنع الناس من الإيمان به , كما أنه حاول حتى ساعة الصلب على تفشيل الفداء بدفع رؤساء الكهنة أن يقولوا له انزل عن الصليب لكي نؤمن بك . لأنه عرف أن أول نبوات الكتاب ( نسل المرأة سيسحق رأس الحية ) التي هي الشيطان ستتم في الصليب . إن من المؤسف حقا أن يصدق المسلمون هذه الكلام أن الله استبدله بشخص آخر ولم يمت, أي لم يتم الفداء بواسطة ( حمل الله الذي يرفع خطية العالم ) , ماذا سيفعلون لو اكتشفوا أنهم يتممون رغبة عدو الله والناس , الشيطان .
  متى 17 : 22 ( وقيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع أن ابن الإنسان سوف يسلم الى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم فحزنوا جدا )
  وهنا أيضا تصريح من المسيح للتلاميذ عن موته وقيامته
  متى 17 : 9  بعد أن أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا الى جبل التجلي ورأوا ظهور موس وإيليا معه ,يقول الإنجيل ( وفيما هم نازلون من الجبل اوصاهم يسوع  قائلا لاتعلموا أحد بما رأيتم حتى يقوم أبن الإنسان من الأموات )
  وهذا كلام واضح من المسيح أنه سيموت وسيقوم من الأموات .
  متى 20 : 17   ( وفيما كان يسوع صاعدا الى أورشليم أخذ الاثني عشر تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم ها نحن صاعدون الى أورشليم وابن الإنسان يسلم الى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه الى الأمم لكي يهزاوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم ... كما أن ابن الإنسان لم يأت ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين )
  وهنا نبوة وتصريح تفصيلي بما سيحصل له ليس فقط الموت بل الإستهزاء والجلد  وهذه لم تحصل للبديل , وأيضا التصريح عن الصلب من المسيح نفسه, للذين يرفضون الصليب من المسلمين وشهود يهوى . وأيصا تصريح منه أنه سيبذل نفسه فدية عن كثيرين, تأكيدا مسيقا  للذين يرفضون الفداء بواسطة المسيح في هذه الأيام .
  متى 21 : 33  وكلم المسيح رجال الدين اليهود ( الفريسيين ) بمثل قائلا ( كان انسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه الى كرامين وسافر ولما قرب وقت الإثمار ارسل عبيده الى الكرامين ليأخذ أثماره فأخذ الكرامين عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا ...فأخيرا أرسل لهم ابنه قائلا يهابون ابني وأما الكرامون فلما رأوا الإبن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هلموا نقتله ونأخذ ميراثه فأخذوه خارج الكرم وقتلوه ... ولما سمع رؤساء الكهنة والكتبة أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم ) وكانوا يخططون لقتله, وحتى النبوة عن مكان الصلب تمت بحزافيرها حيث صلب المسيح خارج مدينة أورشليم . ( خارج الكرم ) . نلاحظ هنا في المثل قول المسيح ( فأخيرا أرسل لهم ابنه ) أي المسيح هو الأخير ولايوجد بعده نبي آخر فكيف يقول المسلمون أنه تنبأ عن مجيء نبي بعده اسمه احمد ؟ ولا نقرأ في الإنجيل ولا في غيره كلام أن اليهود سألوه شيئا واحدا عن هذا الذي سيأتي بعده , ولم يتكلم ولاتلميذ ولارسول بأي كلمة  ولابأية رسالة من رسائلهم عن هذا النبي الموعود به.كيف يمكن لله أن يدع احدا يحزف هذه النبوة إذا كان المسيح قالها فعلا؟ لماذا ترك الناس سبعة قرون ثم أعلنها في القرآن؟ 
  متى 26 : 1  ( ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم ليصلب )
  فبعد أن أنهى المسيح كلامه عن انتهاء الدهر وعلامات مجيئه ثانية عاد وزكّرهم بأمه سيموت مصلوبا في عيد الفصح ليكون هو( فصحنا الذي ذبح لأجلنا ). وفي نفس الإصحاح يقول المسيح بعد أن دعي الى العشاء في بيت أحد الأشخاص  جاءت امرأة وكسرة قارورة طيب كثير الثمن على قدميه فاعترض بعض الحاضرين عليها  لكنه قال لهم ( أنها سكبت هذا الطيب على جسدي انما فعلت ذلك لأجل تكفيني )
  وهذه أيضا نبوة منه أنه سيموت وسيمسح بالطيب وسيكّفن . ولايمكن لأمه وأقربائها أن يكفنوا بديلا دون أن يعرفوه وإلا يكون قد خدعهم الله وحاشى لله ان يفعل هذا .
  وفي الليلة الأخيرة قبل الفصح صنع له التلاميذ الفصح وتعشوا معا ويقول الإنجيل :
  متى 26 : 26  (وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التللاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا )
  طبعا الخبز والخمر لم يكونا جسده ودمه حقيقة لكنهما يمثلان ذلك . والرسول بولس في رسالته الى أهل كورونثوس 11 : 26 شرها بقوله ( فإتكم كلما أكلتم هذا الخبزوشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب الى أن يجيء ) المهم في الأمر هو قول المسيح أن دمه سيسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا , ولايمكن أن المسيح يصرح هكذا تصريح وعلى الصليب يأخذه الله ولايسفك دمه البار بل يسفك دم إنسان خاطي كفدية  مثل يهوذا الذي يدعي المسلمون أنه هو الذي مات بديلا عن المسيح , وهو الذي طلب من موسى أن يكون حمل الفصح بلا عيب .
  وفي الإنجيل حسب البشير يوحنا عندما أتى إليه المعلم اليهودي نيقوديموس  ليتكلم معه قال له المسيح :
  يوحنا 3 : 14   ( وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لايهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لايهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه لم يرسل ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم, الذي يؤمن به لايدان والذي لايؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد )
  وقصة الحية جاءت في سفر العدد اصحاح 21 عندما عصى بنو اسرائيل الله ارسل لهم حيات لكي تلدغهم عقابا لهم , فأتوا الى موسى وقالوا له قد أخطأنا الى الرب صل من أجلنا فصلى موسى للرب من أجل الشعب
  سفر العدد 21 : 8  ( فقال الرب لموسى اصنع لك حية محرقة وضعها على راية فكل من لدغ ونظر إليها يحيا فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية فكان متى لدغت حية انسانا ونظر الى حية النحاس يحيا )
  فهذا المعلم اليهود يعرف قصة الحية النحاسية لكن المسيح شرح له ( ولنا ) قصد الله من الذي حصل مع الشعب في البرية , فالإنسان الملدوغ الذي نظر الى حية النحاس بإيمان شفي , لأن النحاس لايشفي بل الإيمان أن الله رتب هذا الأمر لشفاءه  هو الذي شفاه . ولدغة الحية الأرضية تشير الى لدغة الحية الأصلية التي هي الشيطان الذي يسميه الكتاب المقدس الحية القديمة التي أغوت حواء في الجنة . فقول المسيح لنيقوديموس أنه ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لايهلك كل من يؤمن به يعني أن المسيح سيعلق فعلا على الصليب وأن من ينظر بإيمان اليه أنه أخذ مكانه وأنه هو من يستحق الصلب وليس المسيح,  بسبب ما فعل من خطايا, أي معترفا بخطاياه لله , سيشفى من لدغة الشيطان التي هي الخطية , فكما كان النظر الى الحية النحاسية سبب شفاء الناس الملدوغين في الصحراء ينبغي أن يكون النظر الى المسيح بإيمان أنه الفادي وأن ما عمله من أجلنا على الصليب بموته البديلي هو سبب غفران خطايانا لذلك قال لنيقوديموس ( لكي لايهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية )
  وعندما كان يسوع يعلم في الهيكل كان اليهود يجادلونه فقال لهم :
  يوحنا 8 : 28  ( فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن الإنسان فحيئذ تفهمون إني أنا هو ... )
  هنا يقول أنهم هم من سيرفعه على الصليب أي أنه سيموت , وسيفهمون أنه هو, يعني سيعرفون أن فيه سيتم كل المكتوب في التوراة . والبديل الذي يدعي المسلمون وجوده لم يقل هذا , ولايمكن لليهود أن يعرفوا أنهم تتموا ما هو مكتوب عن المسيح بصلب بديلا عنه .
  وفي كفر ناحوم قال المسيح لليهود في
  يوحنا 6 : 51  ( والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم )
  وهذا تصريح أيضا أنه هو بذل نفسه ولم ينتصر عليه اليهود وأنه جاء من أجل هذا الفداء لكي يعطي حياة للعالم بموته بديلا عنهم . ولايمكن أن يفعل الله هذا الأمر ببديل . وفي
  يوحنا 10 : 11  قال ( أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف )
  وهذا ما فعله المسيح فعلا وقال أيضا خرافي تعرف صوتي وتتبعني وتعرف راعيها الحقيقي , والبديل لم يقل ولم يفعل هذا والرعية أي التلاميذ المؤمنين لم يعرفوا هذا البديلا على الإطلاق .
  وبعد قيامته لاقى المسيح تلميذين ذاهبين الى مدينة عمواس وهما متحيران عن موضوع قيامته من الأموات كما عرفا من التلاميذ فمشى معهما ثم قال لهما :
  لوقا 24 : 25  ( أيها الغبيان والبطيئا القلوب في الإيمان بجميع ماتكلم به الأنبياء أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل الى مجده ثم ابندأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب )
  وهنا كلام واضح من المسيح أن النبوآت المتعلقة بآلام المسيح  وموته  في العهد القديم ( التوراة ) قد تمت  , ولايمكنه هنا أن يقول لهذين الرجلين أنها تمت فيه وهي لم تتم , إذا لابديل .
  وعندما كان التلاميذ مختبئن خوفا من اليهود ظهر لهم :
  لوقا 24 : 36  ( وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع في وسطهم وقال سلام لكم فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا فقال لهم مابالكم مضطربين ولماذا تخطر افكار في قلوبكم انظروا يدي ورجلي اني أنا هو جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه ... حينئذ فتح زهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث وأن يكرز باسمه بالتوبة لمغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم )
  فلو كان هناك بديلا لما ظهر لهم يسوع وأراهم يديه ورجليه المثقوبتين ,والبديل لايمكنه أن يفسر للتلاميذ ماهو مكتوب عنه كونه المسيح في التوراة في موضوع الآلام وهوليس المسيح , أي سيجعل الله هذا الإنسان يكذب.
   هذا بعض ماجاء في الأنجيل عن موت المسيح مصلوبا  , وأيضا الرسائل مليئة بما أوحاه الله على لسان رسله القديسين , نذكر بعضا منها أيضا توضيحا للقارىء الكريم .
   
  رومية 3 : 24  ( متبررين مجانا بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة )
   رومية 4 : 25  ( الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا )
  رومية 4 : 8  ( ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا )
  رومية 10 : 9   ( لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع  وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت )
  1كورونثوس 1 : 17  (  لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر لابحكمة كلام لئلا يتعطل صليب المسيح فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله )
  1كورونثوس 2 : 2  ( لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح وإياه مصلوبا )
  1كورونثوس 15 : 2  ( فإنني تسلمت اليكم في الأول ماقبلته أنا أيضا أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب
  غلاطية 2 : 21  ( لست أبطّل نعمة الله لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح مات بلاسبب )
  غلاطية 3 : 13  ( المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة )
  فيلبي 2 : 6  ( الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أنه معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كانسان وضع تفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع هو رب لمجد الله الآب )
  كولوسي 1 : 19  ( لأنه فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواستطه سواء كان ما على الأرض أم ما في السموات )
  العبرانيين 9 : 27  ( وكما وضع للناس أن يموتوا مرة وبعد ذلك الدينونة هكذا المسيح بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه )
  فإذا كان بولس المعروف بشاول اليهودي المتعصب الذي يعيش حسب ناموس موسى حرفيا آمن بأن هذا المكتوب عنه في كتابه هو المسيح المنتظر الذي سيموت فداء عن البشرية  وكتب كل هذا الكلام ماذا يجب ان يقول المسلمون ؟
  1بطرس 1 : 18  ( عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أوذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلاعيب ولادنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم )
  1بطرس 3 : 18  ( فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا البار من أجل الأثمة لكي يقربنا الى الله مماتا في الجسد محيا في الروح )
  1يوحنا 1 : 7  ( ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية )
  رؤيا يوحنا 1 : 17  ( قلما رأيته سقط عند رجليه كميت فوضع يده اليمنى علي قائلا لي لاتخف أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا وها أنا حي الى أبد الآبدين أمين ولي مفاتيح الهاوي والموت )
   
  أن كل هذا الكم الهائل من النبوات والتصاريح للمسيح نفسه ولرسله القديسين عن موته وصلبه وقيامته لايمكن أن يحرف ولايمكن أن يكون من اختراع بشر , ولايوجد بكل الكتاب ولا إشارة واحدة أن الله سينقذ المسيح من على الصليب ويستبدله بآخر, بل على العكس يقول أنه بذله وقدمه كفارة عن الخطاة وسيغفر خطايا كل من يؤمن به .
  ولم يعترض ولامؤمن واحد أو غير مؤمن على مر العصور أن المسيح لم يمت أو لم يصلب ولم يوجد ولاحتى يهودي واحد من أعداء المسيحية قال ذلك . أسئلة نضعها بين يدي المسلمين كيف يوحي الله بكل هذه الآيات عن آلامه وموته مصلوبا وتتم كلها بحزافيرها ثم ينقضها باستبداله له على الصليب لماذا, ما الهدف ؟ إذا كان يريد انقاذه لماذا سمح بجلده والبصق في وجهه ونتف لحيته ولطمه على وجهه ووضع اكليل الشوك على رأسه وحمله للصليب طول الطريق الى جبل الجلجثة ثم هناك يستبدله ؟ الجواب هو وحيد: لم يوجد بديل, والمسلمون مخدوعون بقصة البديل وفوق كل هذا بناء على كلمتين في القرآن لاغير ( شبه لهم ) . وهم يفسرونها غلط لأنه كما ذكرنا لايمكن لمحمد أن ينكر موت المسيح مصلوبا .


   
  alt
   
  The holy martyr Tunom and, in the background,
  the column which ignitedby the Holy Fire in Jerusalem (1579). Click here.

Mount Athos, a Sleepless Vigil Lamp - Άγιο Όρος, μια ακοίμητη κανδήλα

MYSTAGOGY 

On the Second Sunday of Matthew, which falls on the Second Sunday After Pentecost, we celebrate the Synaxis of All Saints of Mount Athos, as it was established by St. Nikodemos the Hagiorite. Beginning from the night before, every Athonite monk and ascetic, in every monastery, skete and cell of Mount Athos, keeps vigil in honor of all the Holy Fathers who shined brightly through their life and deeds on the Holy Mountain for over a thousand years. Below is a brief reflection by the Orthodox Awareness Network about the significance of the Holy Mountain to the world, as well as a prayer for those who ceaselessly pray for us.

Every night in every monastery of the Holy Mountain there is at least one monk keeping vigil, praying all night for those unable to keep vigil. The Holy Mountain is a place where for over 1,000 years at least there are celebrated at least 100 Divine Liturgies within a 24 hour period. Ultimately the Holy Mountain, the garden of our Panagia, is a sleepless vigil lamp, a continuous prayer to the Lord for the whole world.

Tonight, as many of us as are able, let us pray an impromptu prayer for all those people, especially the vigilant who pray for all those in need. From my heart I say:

Lord Jesus Christ, our Resurrected and Almighty God, look after, protect, strengthen, illumine and grant grace to Your servants the Monks of Mount Athos, that blessed place dedicated to Your All Holy Mother and helps all those in need this night: the sick in hospitals, especially in intensive care units, the imprisoned, the lonely people, the unemployed, orphans, widows, homeless, the guardians of our country. Lord Jesus Christ have mercy on your servants.

Good dawning to all our brothers and sisters.
 
See:
 

Άγιο Όρος, μια ακοίμητη κανδήλα


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ
 
Κάθε βράδυ σε κάθε μοναστήρι του Αγίου Όρους τουλάχιστον ένας μοναχός μένει άγρυπνος όλη τη νύχτα προσευχόμενος για όσους δεν μπορούν να ξαγρυπνήσουν.

Το Άγιον Όρος είναι ένας τόπος όπου επί 1000 και πλέον χρόνια τελούνται τουλάχιστον 100 Θείες Λειτουργίες κάθε 24ωρο. Εν τέλει το Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγίας μας είναι μια ακοίμητη κανδήλα, μια διαρκής προσευχή προς τον Κύριο για όλο τον κόσμο. 

Απόψε το βράδυ όσοι από εμάς μπορούμε ας πούμε μια αυτοσχέδια προσευχή για όλους αυτούς τους ανθρώπους ειδικά τους ακοίμητους που προσεύχονται για όσους έχουν ανάγκη. Απ' την καρδιά μου λέω: Κύριε Ιησού Χριστέ, Αναστημένε και Παντοδύναμε Θεέ μας φρόντιζε, προστάτευε, ενίσχυε, φώτιζε και χαρίτωνε τους δούλους σου αυτούς τους Μοναχούς του Αγίου Όρους, του ευλογημένου αυτού τόπου που αφιέρωσες στην Παναγία Μητέρα σου και βοήθα όσους έχουν ανάγκη το βράδυ αυτό: τους αρρώστους στα νοσοκομεία και ειδικά στις εντατικές μονάδες, τους φυλακισμένους, τους μοναχικούς ανθρώπους, τους ανέργους, τα ορφανά, τις χήρες, τους αστέγους, τους φρουρούς της πατρίδας μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον τους δούλους σου. 

Καλό ξημέρωμα σε όλους τους αδελφούς και τις αδελφές μας.

Και:
Το κελί μας διανυκτερεύει - Ποιοι προσεύχονται για μας απόψε; 
Περί προσευχής, κάτι βαθύ
Γίνε κι Εσύ Πολεμιστής του Φωτός
Θεραπεία της μοναξιάς (ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ...)
ΠΩΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ…
ΕΛΑ ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΙ !

Τα "Δάκρυα της Παναγίας", σχέδια αυτοκτονίας & πώς κάνουν εμπόριο οι Αγιορείτες...
Η αρμονία των πλασμάτων & η κληρονομιά του γέροντα Παΐσιου

Ένα μυστήριο που μας κυνηγάει από παιδιά
Η θρησκεία της χαράς - Γελαστοί άγιοι
"Μαγεία! Ευλογία! Μέθη!": Η εξομολόγηση ενός μοναχού

Αληθινοί μοναχοί & άγιοι κρυμμένοι στα δάση και τις μονές του Αγίου Όρους