ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Ιράν: ορθόδοξοι Πέρσες άγιοι της 20ής Νοεμβρίου!...


Μαρτύρια διαφόρων αγίων (όχι των αναφερόμενων σ' αυτό το post), μεταξύ των οποίω οι άγιοι Πέτρος και Παύλος (δεξιά). Εικ. από εδώ. Αριστερά το μαρτύριο των Περσών αγίων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ (17 Ιουνίου).

Από εδώ & εδώ (όπου όλοι οι εορταζόμενοι άγιοι της 20ής Νοεμβρίου)
 
Άγιοι Νιρσάς ο Επίσκοπος και Ιωσήφ ο μαθητής του και Επίσκοπος

Σήμερα η εκκλησία μας τιμά και τους Αγίους Νιρσά και Ιωσήφ. Ο Άγιος Νιρσάς ήτανε επίσκοπος και ηλικίας 80 ετών. Ο δε Άγιος Ιωσήφ ήταν μαθητής του Νιρσά και επίσης επίσκοπος. Ήταν δε κι αυτός 89 ετών. Ήταν και οι δύο ηγέτες μικρών χριστιανικών ποιμνίων, και άγρυπνοι πνευματικοί τους πατέρες. Δίδασκαν με παραδείγματα, όχι μόνο την κατά τον Χριστόν ζωή, αλλά και το υπέρ του Χριστού μαρτύριο. Κατά τους διωγμούς των χριστιανών στα χρόνια του Σαπώρ του Β' προστέθηκαν στις ένδοξες φάλαγγες των μαρτύρων και τιμήθηκαν έτσι με το άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.

Άγιοι Ισάκιος, Ιωάννης, Σαβώριος, Ωνάμ, Παππίας και Ισαάκιος

Οι τρεις πρώτοι μαρτύρησαν δια λιθοβολισμού το 343 μ.Χ. μαζί με τον ασκητή Ωνάμ, από τον βασιλιά των Περσών. Οι δε επόμενοι δύο με αποκεφαλισμό. Στον Παρισινό Κώδικα 1578 και 1624 λέγονται επίσκοποι.

Άγιοι Γεϊθαζέτ ο ευνούχος, Σασάνης, Νοηλμάρης και Ζαρουαντίνης

Οι Άγιοι μάρτυρες Γεϊθαζέτ (ή Γεϊδαζέτ ή Γαϊσαδέτ ή Βοηθαζάτ) ο ευνούχος, Σασάνης (ή Σωσάννης), Νοηλμάρης και Ζαρουαντίνης, επειδή δεν θυσίασαν στον Θεό Ήλιο των Περσών, θανατώθηκαν όλοι δια λογχισμού.

Αγίες παρθένες Θέκλα, Βαουθά, Δενάχις, Τεντούς, Μάμα, Μαλοχία, Άννα, Νάνα, Άστη και Μαλάχ

Οι Αγίες παρθένες Θέκλα, Βαουθά, Δενάχις (ή Δινάχ), Τεντούς, Μάμα, Μαλοχία, Άννα, Νάνα, Άστη και Μαλάχ ήταν ασκήτριες χριστιανές γυναίκες από την Περσία. Διατάχθηκαν από τον βασιλιά των Περσών να προσκυνήσουν τη φωτιά και επειδή δεν δέχτηκαν, τεμαχίστηκαν όλες με τα ξίφη των στρατιωτών.

Οι άγιοι της Περσίας γενικά

Η Περσία, όπως και όλες οι χώρες της ανατολής, έχει πολλούς αγίους, παρότι βρισκόταν πάντα έξω από τα όρια της χριστιανικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (Βυζαντίου) και μάλιστα τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες η περσική αυτοκρατορία δίωξε το χριστιανισμό (αυξάνοντας τους μάρτυρες).
Μετά τον 5ο αι. μ.Χ. στην Περσία άρχισαν να συγκεντρώνονται νεστοριανοί, φεύγοντας από το Βυζάντιο, όπου ήταν ανεπιθύμητοι, και ίδρυσαν τη Θεολογική Σχολή της Νίσιβης, με σημαντική πνευματική δραστηριότητα. Όμως λίγο μετά την ίδρυση του Ισλάμ, τον 7ο αιώνα, η περσική αυτοκρατορία καταλήφθηκε από τους Άραβες και το Ισλάμ κυριάρχησε στη χώρα.
Απόγονοι των αρχαίων νεστοριανών χριστιανών της Περσίας είναι οι σημερινοί χριστιανοί των θρησκευτικών κοινοτήτων που ονομάζονται "Ασσυριακή" και "Χαλδαϊκή Εκκλησία", για τις οποίες δείτε εδώ.
Νομίζω πως οι πιο γνωστοί αρχαίοι (ορθόδοξοι) Πέρσες άγιοι είναι οι μεγαλομάρτυρες Αναστάσιος ο Πέρσης (εικ.), Ιάκωβος ο Πέρσης και Γοβδελαάς ο Πολύαθλος.

Σε αδημοσίευτο παγκόσμιο συναξάρι, ταξινομημένο ανά χώρα, που μας παραχώρησε αγαπητός αδελφός π. Α. - τον οποίο ευχαριστούμε και ευχόμαστε οι άγιοι να τον προστατεύουν - βρίσκουμε τους παρακάτω ορθόδοξους Πέρσες & Ιρακινούς αγίους:

ΙΡΑΚ-ΙΡΑΝ (ΠΕΡΣΙΑ)

Ἔδεσσα (σημ. Οὔρφα Ἰράκ)
Σίγγαρα (σημ. Σεντζάρ Ἰράκ)
 • Ἰωνᾶς ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης στήν Νινευΐ Μεσσοποταμίας-Ἰράκ (21/9, +9ος αἰ. π.Χ.)
 • Ἰεζεκιήλ ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης (23/7, +ΣΤ΄ αἰ. π.Χ) # στή Βαβυλῶνα Μεσσοποταμίας Ἰράκ
 • Δανιήλ ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης (23/7, +ΣΤ΄ αἰ. π.Χ) # στή Βαβυλῶνα Μεσσοποταμίας Ἰράκ
 • Ἀναστάσιος ὁ Πέρσης, Πρεσβύτερος ἀπό Μονῆς Ἁγ. Σάββα Ἱορδανίας, ἱεραπόστολος Παλαιστίνης καί Περσίας, ἱερομάρτυς στή Βησθαλωέ Βαγδάτης τοῦ Ἰράκ (22/1, +628) [24/1 ἀνακομιδή λειψάνων]
 • Ἀβραάμιος ὁ ἐρημίτης, ὅσιος, Πρεσβύτερος καί ἱεραπόστολος στή Βέθ-Κιδυνά Ἔδέσσης Μεσσοποταμίας καί ἐρημ. στήν Ἔδεσσα Μεσσοποταμίας (σημ. Οὔρφα) Ἰράκ, ὁ σώσας τήν ἀνηψιά του ὁσία Μαρία τήν ἐρημήτρια ἀπό τῆς πορνείας (29/10, +366)
 • Μαρία ἡ ἐρημήτρια ἡ πρώην πόρνη, ἀνηψιά ὁσίου Ἀβρααμίου ἐρημίτου, ὁσία ἐρημίτρια στήν Ἔδεσσα Μεσσοποταμίας (σημ. Οὔρφα) Ἰράκ (29/10, +371)
 • Ἀμπντούλ-Μασίχ, παιδομάρτυς στήν Σίγγαρα (σημ. Σεντζάρ Ἰράκ) [πρώην Ἑβραιόπουλο, μαρτύρησε ἀπ’ τόν πατέρα του 11 ἐτῶν ἐπειδή ἔγινε Χριστιανόπουλο] (27/6, +390)
 • Παρθένα ἡ Ἐδεσσαία, νεομάρτυς στήν Ἔδεσσα Μεσσοποταμίας (σημ. Οὔρφα) Ἰράκ (9/1, +1373)
 • Νεονίλλα καί Δομνίνα, νεομάρτυρες μετά τῆς Ἁγ. Παρθένας στήν Ἔδεσσα Μεσσοποταμίας (σημ. Οὔρφα) Ἰράκ (9/1, +1373) 
 • Χάρτης από εδώ
 • Ἀβδελλᾶς Πρεσβύτερος καί οἱ σύν αὐτῶ μάρτυρες στήν Περσία (17/4, +244)
 • Ἀκίνδυνος, Ἀνεμπόδιστος, Ἀφθόνιος,Ἐλπιδοφόρος καί Πηγάσιος μάρτυρες στήν Περσία (2/11, +341)
 • Γοθαζάτ καί οἱ σύν αὐτῶ μάρτυρες στήν Περσία (17/4, +244)
 • Εἰρήνη ἡ πριγκίπισσα, μεγαλομάρτυς στή Μαγεδδώ Περσίας (5/5, +4ος αἰ.) [πρόκειται για τη γνωστή μας αγία Ειρήνη]
 • Ἐναθᾶ, Θέκλα, Μάρθα, Μαρία, Μαριάμνη, 5 Κανονικές παρθένες ὁσιομάρτυρες στήν Περσία, ὑπό Παύλου τοῦ πρεσβυτέρου τους (9/6 καί 26/9, +4ος αἰ.)
 • Γουδελία (ἤ Γοβδελία) ἁγία μάρτυς στήν Περσία (29/9, +4ος αἰ.)
 • Κύρος ἀπό Ἀλεξάνδρεια καί Ἰωάννης ἀπό Ἐδέσσης Μεσσοποταμίας (σημ. Οὔρφα) Ἰράκ, οἱ Ἀνάργυροι ἱατροί, μάρτυρες (31/1, +303-305) [ἀνακομιδή λειψάνων 28/6]
 • Γοβδελαᾶς ὁ πρίγκιπας, υἱός Σαβωρίου βασιλιᾶ Περσίας, καί οἱ σύν αὐτῶ μάρτυρες Κασδόα ἡ πριγκίπισσα, θυγατέρα Σαβωρίου, Δάδας καί Κοσδόος, συγγενής Σαβωρίου (29/9, +4ος αἰ.) [εδώ].
 • Μαμέλχθα ἁγία μάρτυς στήν Περσία (5/10, +? αἰ.)
 • Ἰσαάκιος, Βαχθισόος καί Συμεών, μάρτυρες στήν Περσία (16/5, +? αἰ.)
 • Μανουήλ, Σαβέλ καί Ἰσμαήλ, μάρτυρες στήν Περσία (17/6, +362)
 • Ἀβραάμ Ἐπίσκοπος Χάρ Μεσοποταμίας Ἰράκ (14/2, +5ος αἰ.)
 • Σαδώθ Ἐπίσκοπος καί οἱ σύν αὐτώ 128 μάρτυρες Ἐπίσκοπος, Πρεσβύτερος, Διάκονος, μοναχοί καί λαϊκοί (19/10, +330)
 • Ἐβόρος μάρτυς στήν Περσία (20/10, +? αἰ.)
 • Ἐνόος μάρτυς στήν Περσία (20/10, +? αἰ.)
 • Βάρσος Ἐπίσκοπος Ἐδέσσης Μεσσοποταμίας (σημ. Οὔρφα) Ἰράκ, ὁμολογητής (15/10, +4ος αἰ.)
 • Βιολέτα-Ἴα, ἡ πρεσβύτιδα στήν ἡλικία, ἁγία μάρτυς στήν Περσία (11/9, +342)
 • Δομέτιος ὁ Πέρσης, ὁσιομάρτυς στό Erzurum (=παλαιό Θεοδοσιούπολι) Ἀρμενίας (7/8, +363)
 • Γεώργιος ὁ Πέρσης (6/1, +615)
 • Αὐδᾶς Ἐπίσκοπος, Αὐδιησοῦς Ἐπίσκοπος καί οἱ σύν αὐτοῖς 38 μάρτυρες: 16 Πρεσβύτερος, 9 Διάκονοι, 6 μοναχοί καί 7 παρθένες (16/5, +? αἰ.)
 • Αὐδιησοῦς Ἐπίσκοπος, Αὐδᾶς Ἐπίσκοπος καί οἱ σύν αὐτοῖς 38 μάρτυρες: 16 Πρεσβύτερος, 9 Διάκονοι, 6 μοναχοί καί 7 παρθένες (16/5, +? αἰ.)
 • Εὐδοκία ὁσιομάρτυς στήν Περσία [ἀνακομιδή λειψάνων 4/8]
 • Συμεών Ἐπίσκοπος Περσίας καί οἱ σύν αὐτῶ μάρτυρες στήν Περσία (17/4, +244)
 • Ἀνανίας-Ἀνίνος ὅσιος ἀσκητής στήν τῇ περιοχή τοῦ Εὑράτου Μεσοποταμίας (13/3, 16/3 καί 18/3, +? αἰ.)
 • Βαρσίμος καί οἱ 2 ἀδελφοί του μάρτυρες στήν Περσία (24/1, +? αἰ.)
 • Ἀβράμιος Ἐπίσκοπος Ἀρβήλ Περσίας, ἱερομάρτ. (4/2, +347)
 • Μάρτυρες στή Μαρτυρούπολι Περσίας (16/2, +? αἰ.)
 • Μαρουθάς, ὅσιος, ὁ ἀνεγείρας τήν Μαρτυρούπολι τῆς Περσίας ἐπ’ ὀνόματι τῶν ρηθέντων μαρτύρων (16/2, +420)
 • Σαβέλ, Μανουήλ καί Ἰσμαήλ, μάρτυρες στήν Περσία (17/6, +362)
 • Βαχθισόος, Ἰσαάκιος καί Συμεών, μάρτυρες στήν Περσία (16/5, +? αἰ.)
 • Συμεών, Βαχθισόος καί Ἰσαάκιος, μάρτυρες στήν Περσία (16/5, +? αἰ.)
 • Γολινδούχ, ἡ μετονομασθείσα Μαρία, ἁγία μάρτυς ἀπό Περσίας (13/7, +584)
 • Αὐδιησοῦς, μάρτυς στήν Περσία (9/4, +362-364)
 • Βαδίμος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Περσία (9/4, +4ος αἰ.)
 • Βατᾶς ὁ Πέρσης, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς (1/5, +4ος αἰ.)
 • Φουσίκ καί οἱ σύν αὐτῶ μάρτυρες στήν Περσία (17/4, +244)
 • Χριστίνα ἁγία μάρτυς στήν Περσία (13/3, +? αἰ.)
 • Θεόδωρος, Θεόφιλος, Κάλλιστος, Κωνσταντίνος, Βασσόης καί 42 μάρτυρες στή Βαγδάτη, Ἰράκ, ἀπό Ἀμόριο (6/3, +842)
 • Ἰσαάκ ὁ Σύρος, Ἐπίσκοπος Νινευΐ Μεσσοποταμίας-Ἰράκ (28/1, +? αἰ.)
 • Ἑφραίμ τοῦ Σύρου, διακόνου, στήν Ἔδεσσα Μεσσοποταμίας (σημ. Οὔρφα) Ἰράκ ἀπό Νίσιβης Μεσοποταμίας, Ἰράκ (28/1, +373)
 • Σαλαμάνος ὁ Ἡσυχαστής, ὅσιος στό Ἰράκ (23/1, +4ος αἰ.)
 • Ἱερία ἡ χήρα, ὁσία στή Μεσοποταμία Ἰράκ (3/6, +? αἰ.)
 • Πλατωνίδα ὁσία στήν Νισίβει Ἰράκ (6/4, +300)
 • Ἰάκωβος Ἐπίσκοπος Νισίβεως Ἰράκ, ὅσιος ἀπό τῶν 318 Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκ. Συνόδου (13/1, +338)
 • 70 μάρτυρες στήν Περσία μαζί μέ Ἅγ. Ἀναστάσιο Πέρση (22/1, +628)
 • 120 μάρτυρες στήν Περσία (6/4, +344-347)
 • 300 μάρτυρες στήν Περσία (9/4, +362-364)
 • 1.150 μάρτυρες στήν Περσία (17/4, +244)

Ευχόμαστε να πρεσβεύουν για τους βασανισμένους, μαρτυρικούς και πλανημένους λαούς της Ανατολής και για όλο τον κόσμο.

Δείτε ακόμη:

Ισλάμ (ενότητα)

 
Η κοίμηση του αγίου Εφραίμ του Σύρου. Η εικόνα αυτή είναι ταυτόχρονα και μια μεγαλειώδης απεικόνιση της κοινωνίας των αρχαίων ορθόδοξων ερημιτών (από εδώ)

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

καλη σας μερα.Ηθελα να σας ρωτησω απο θεολογικης αποψης πως εξηγειται αυτο;http://www.lifo.gr/team/gnomes/53068 το διαβασα και παραξενευτηκα. στη συγκεκριμενη περιπτωση,μοιαζει να εκανε καλο αυτη η γυναικα,ειναι ορθοδοξο αυτο; ειχε γυριστει και επεισοδιο 10ης εντολης που αφορουσε αυτη τη γυναικα.Φαινοταν να ειχε κανει καλο.Δεν ξερω.Τι γνωμη εχετε; Σας ευχαριστω

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ είπε...

Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας.
Ασφαλώς ένα μέντιουμ είναι πάντα σε πλάνη. Οι άγιοι διδάσκαλοι της Ορθοδοξίας (που γνωρίζουν από πείρα όλες τις πνευματικές καταστάσεις και ξέρουν να τις ερμηνεύουν) δεν δέχονται ότι υπάρχει "διαίσθηση" εκ φύσεως, αλλά παγίδες του διαβόλου.
Μακάρι να σώθηκε η διάσημη Κικίδου. Ήταν πολύ γνωστή, όντως. Ήταν απατεώνας ή είχε όντως "δυνάμεις"; Άγνωστο. Πάντως δυνάμεις όχι από το Θεό ασφαλώς.

Δείτε τώρα πώς ο δημοσιογράφος μεροληπτεί υπέρ του μέντιουμ και κατά μιας άλλης γυναίκας, που ίσως ήταν και αγία (δεν την ξέρω).
Γράφει:
"Θυμήθηκα τότε μιαν άλλη διαισθητικό, πολύ πιο άσημη από την Κικίδου, εξαιτίας μάλλον της φτώχειας, του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου της και της προσκόλλησης της στη θρησκεία. Η κυρία Ελισάβετ, που πέθανε πριν λίγα χρόνια σε αρκετά μεγάλη ηλικία κι αυτή, ζούσε σε ένα καλύβι στη Σαλαμίνα και δεχόταν όσους ζητούσαν τη βοήθεια της με μοναδική αμοιβή λίγα κεράκια και λάδι για τα καντήλια της. Της έδειχνες μια φωτογραφία του ανθρώπου που σε ενδιέφερε, διότι η μακαρίτισσα απαξιούσε ν' ασχοληθεί με τα υλικά αγαθά, την κοιτούσε, μετά έπεφτε σαν σε έκσταση για λίγη ώρα κι όταν ξυπνούσε σου' λεγε ότι περίμενες και ότι δεν περίμενες με το νι και με το σίγμα".

Αυτή η κα Ελισάβετ, αν όντως έπεφτε σε έκσταση, ίσως ήταν σε πλάνη (στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει έκσταση, δηλ. να μιλάς έχοντας χάσει την επαφή με την πραγματικότητα). Ίσως όμως να ήταν αγία και ο συντάκτης να κάνει λάθος γράφοντας για έκσταση. Κάτι που γράφει πιο κάτω ότι είπε γι' αυτόν και "δεν έγινε", ίσως γίνει στο μέλλον.
Δεν ξέρουμε.
Βλέπω όμως τη θλιβερή προκατάληψη: η Κικίδου είναι σεβαστή στο συντάκτη, ενώ η ΕΛισάβετ "προσκολλημένη στη θρησκεία" ως αγράμματη...
Κρίμα που άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν κάποιο επίπεδο πέφτουν τόσο εύκολα θύματα προκαταλήψεων.
Σας ευχαριστώ και πάλι.

π.Γεώργιος-Προσκυνητής είπε...

Πολύ ενδιαφέρον άρθρο.Δεν ξέρω εαν έχετε υπ'όψιν σας τον Άγιο Μάλχο τον Ιρακινό http://proskynitis.blogspot.gr/2010/11/24.html

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ είπε...

Σας ευχαριστώ, πάτερ!
Ας έχουμε τις πρεσβείες των αγίων, και όλος ο κόσμος...

Ανώνυμος είπε...

Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις στην ερώτηση μου. Συμφωνώ απόλυτα για την προκατάληψη δυστυχώς που έχουμε πολλοί άνθρωποι.. Κι αυτό με τη φωτογραφία είναι αλήθεια φαντάζει περίεργο.Τι να πώ.Ο Κύριος ξέρει μόνο την καρδιά του καθενός και ελπιζω να αναπαυσει τις ψυχές όλων. Ευχαριστω και παλι