ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Κυριακή 30 Ιουνίου 2013

Κίνηση Κοπτών προς την Ορθοδοξία στον Πειραιά


Πατήρ Αθανάσιος Χενείν. Η θαυμαστή μεταστροφή στην Ορθοδοξία του προϊσταμένου των Κοπτών Αθηνών.

Αναβάσεις

 

Σε ένα τόσο θαυμαστό γεγονός είναι καλύτερα αντί προλόγου δικού μας να μιλήσει ο ίδιος ο π. Αθανάσιος με τα δικά του λόγια, γι’ αυτή την ευλογημένη μεταστροφή στην όντως Ζωή, την Αλήθεια, που υπάρχει μόνο στην Μία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία μας, την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Δοξάζουμε τον Θεό για τα θαυμαστά έργα του και ευχόμαστε στον π. Αθανάσιο, δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να ευλογεί και να ελεεί και να στηρίζει τον ίδιο και την οικογένειά του.
Επίσης τον ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη του και τα κείμενα που μας απέστειλε [στις Αναβάσεις, αλλά θ' ανεβάσουμε κι εμείς εδώ, πρώτα ο Θεός], τα οποία και θα δημοσιεύσουμε σιγά-σιγά και στα Ελληνικά, και στα Αραβικά, προς ωφέλεια ψυχών και δόξαν Κυρίου.
________________________________________

Πατήρ Αθανάσιος Χενείν. Η μεταστροφή μου στην Ορθοδοξία
«Πολλοί μιλάνε για την αίρεση, αρκετοί γράφουν για την αίρεση, αλλά λίγοι είναι εκείνοι που έχουν γευτεί την πίκρα  της αίρεσης, και ακόμα ελάχιστοι είναι αυτοί που την έζησαν και έχυσαν αίμα για να απελευθερωθούν από την αιχμαλωσία της. 

Η αίρεση είναι τρόπος ζωής, είναι μεγάλη φυλακή, είναι ασθένεια ψυχική αλλά και σωματική. Εγώ ο Αθανάσιος Χενείν τα έζησα όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα ως προϊστάμενος της κοπτικής παροικίας  των Αθηνών για δέκα πέντε χρόνια.

Οι κόπτες διχάζουν το πρόσωπο του Χριστού μας και καταργούν την διανθρώπινη πραγματική και ρεαλιστική παρουσία του στον κόσμο και στην εκκλησία.
Αλλά το θαύμα της θεραπείας μου και της μεταστροφής μου στη μητέρα μας την Ορθόδοξη εκκλησία,  έγινε με την χάρη του Τριαδικού Θεού αλλά και την έμπρακτη αγάπη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ, του γέροντα Μεθόδιου Κρητικού και των πατέρων της Ιεράς Μονής Αναστάντος Χριστού.

Αυτά τα λόγια που θα διαβάσεις αγαπητέ αναγνώστη είναι ομολογία πίστης, αλλά και δείγμα ευγνωμοσύνης αλλά  ταυτόχρονα είναι  μια έκκληση να συνεργασθούμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε τους απλούς  κόπτες (15 χιλιάδες ζουν στην Αθήνα) να γνωρίσουν το  κάλλος της  Ορθοδοξίας».  

Πατήρ Δρ. Αθανάσιος Χενείν


Αφήγηση του π. Αθανασίου για την περιπέτεια της μεταστροφής του (από εδώ):

"History Untold is Not History at All!!! Roland A.Wells in: History through the Eyes of Faith", USA, 1982.  
Η ιστορία που δεν μαθαίνεται, και ανακοινώνεται ρητώς, δεν είναι καθόλου ιστορία, κατά τον Αμερικάνο ιστορικό, πόσο μάλλον όταν πρόκειται διά την ιερά ιστορία της σωτηρίας και θεώσεως του ανθρωπίνου γένους.
Οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι της ιεράς ιστορίας που εμφανίσθηκαν, είναι οι μεταρρυθμιστές της εποχής της αναγεννήσεως (της αθεΐας) από μία πλευρά, και οι αιρετικοί χριστιανοί μονοφυσίτες από τη άλλη μεριά.
Oι πρώτοι έχουν νεστοριανή αντίληψη περί της ιστορίας, δηλαδή χωρίζουν την αγιαστική παρουσία του Θεού από την ιστορική πορεία των ανθρώπων.
Οι δεύτεροι αρνούνται την ανθρώπινη υπόσταση της ιστορίας και πιστεύουν σε μία θεοκρατία, μια κυριαρχία της δικτακτορικής θείας φύσεως στην ανθρώπινη (φύση) ιστορία.
Η ιστορία μετατρέπεται, με αυτόν τον τρόπο, από δοξολογία σε μοιρολατρία.
Για μας τους ορθοδόξους, η ιστορία είναι ο κατ’εξοχήν χώρος όπου εμφανίζονται τα θαυμαστά έργα του Τριαδικού μας Θεού.
 
Όταν μαρτυρεί ο Θεολόγος ο Ιωάννης και λέγει : «1. Ὁ ἧν ἀπ’ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς· - 2 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν· - 3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ' ἡμῶν· καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 4 καὶ ταῦτα γράφομεν ὑμῖν, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη » (Ιωάννου Α΄ κεφ. 1.στιχ. 1 -4.), λέγομεν όταν δίνει ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος αυτήν την μαρτυρία, δεν μιλά για μεταφυσικές αφηρημένες ιδέες και έννοιες, αλλά περιγράφει βίωμα ζωής, ζει την ιστορική στιγμή μέσα στο απέραντο βάθος της αιωνιότητας.
Τότε, και τότε μόνο, μπορούμε να μιλάμε, θεολογικώς, διά ιστορικές στιγμές, διά στιγμές που μεταμορφώνουν, συν τη Θεία Χάριτι, την ιστορία. Πρόκειται διά ορθόδοξες στιγμές, για ορθή δόξα (γνώμη) των ελευθέρων και ελευθερωμένων πολιτών στην πολιτεία του Θεού.

Τέτοιες στιγμές είδα με τα δικά μου μάτια, και άκουσα με τα δικά μου αυτιά όταν φρόντισε η θεία Ενσαρκωμένη χάρις να βρίσκομαι στην ιστορική συνάντηση που έγινε κατόπιν παράκλησης του Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, να δεχθεί ο γέροντας ιερομόναχος θεολόγος της Μονής Γρηγορίου, π. Γεώργιος Καψάνης [& εδώ] τον Κόπτη-Μονοφυσίτη Μητροπολίτη Bishoy.


Η συνάντηση έγινε την 1ην Ιουνίου 2003 σε ένα μετόχι κοντά στην Αθήνα, (ο γράφων υπήρξα μεταφραστής). Η συνάντηση κράτησε πάνω από δυο ώρες.
Ο κόπτης μητροπολίτης είχε έρθει να ενημερώσει τον γέροντα και τους
αγιορείτες πατέρες για την πορεία του λεγομένου θεολογικού διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων και Μονοφυσιτών. Ο γέροντας [φωτο] έθεσε στον κόπτη μητροπολίτη καίρια ερωτήματα σχετικά με την θέση της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού στην οικονομία της σωτηρίας.
Ο μονοφυσίτης μητροπολίτης δεν μπόρεσε να καταλάβει ούτε να εξηγήσει ούτε να απαντήσει στα θεολογικά και χριστολογικά τεκμεριωμένα επιστημονικά ερωτήματα του γέροντα π. Γεωργίου. Η επιστολή που ακολουθεί είναι η απάντηση των αγιορειτών πατέρων στην έκθεση του κόπτη μητροπολίτη Bishoy (δημοσιεύεται εδώ).
Τότε και μέσα στην ιστορική συνάντηση αυτήν, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση της μεταστροφής μου στους κόλπους της Ορθοδοξίας. Θυμούμαι όταν με κοίταξε ο γέροντας στα μάτια και με ρώτησε πως έμαθα τα ελληνικά, διότι έκανα τον διερμηνέα από τα ελληνικά στα αραβικά… Τότε απάντησα στην ερώτηση του γέροντα ότι είμαι θεολόγος και ότι έχω τελειώσει τις σπουδές μου στην θεολογική σχολή Αθηνών το 1980 και συνέχισα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στην Γαλλία στον τομέα της ελληνικής πατρολογίας.
Εύχομαι στον γέροντα π. Γεώργιο Καψάνη και σε όλους τους αγιορείτες πατέρες, τους στύλους της Ορθοδοξίας που κατοικούν στην φάτνη της θεολογίας, τα πολλά τα έτη στην υπεράσπιση της Ορθοδόξου πίστεως, που αποτελεί την μοναδική ιστορία της αγιότητας και την αγιότητα της ιστορίας. Τότε και τότε μόνον θα είναι η χαρά μας πεπληρωμένη. Αμήν γένοιτο.

Ο Πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Χενείν
Μητρόπολις Πειραιώς
«πρώην προϊστάμενος της κοπτικής εκκλησίας των Αθηνών επί 15 χρόνια».

***
Ο μητροπολίτης Πειραιώς κοινωνεί τον π. Αθανάσιο.
Η χειροτονία του σε ορθόδοξο διάκονο (6 Αυγούστου 2012, εορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα) από το μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ και η ομιλία του π. Αθανασίου Χενείν: δες εδώ.

Ο π. Αθανάσιος τοποθετήθηκε στο παρεκκλήσι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Παλαιάς Κοκκινιάς. Η ομιλία του εδώ.

Η συνέχεια:
Τελετή Χρίσματος σε εννέα κόπτες που εντάχτηκαν στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. (07/10/12)

 Στις 7/10/2012 πραγματοποιήθηκε στον μικρό Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος Παλαιάς Κοκκινιάς, η τελετή του Χρίσματος σε εννέα κόπτες, οι οποίοι αποκήρυξαν τόν μονοφυσιτισμό, ασπάστηκαν την ορθόδοξη πίστη και έγιναν δεκτοί στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Στην Ορθόδοξη Εκκλησία οι Μονοφυσίτες, οι Κόπτες και οι Αρμένιοι που είναι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδας, γίνονται δεκτοί με έγγραφη αποκήρυξη της κακοδοξίας (αιρέσεως) τους, με ομολογία της ορθόδοξης πίστεως και με χρίση διά του Αγίου Μύρου.
Η τελετή του Αγίου Χρίσματος πραγματοποιήθηκε πριν το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Οι συ
λλειτουργήσαντες π. Λεωνίδας Αθανασούλας και ο π. Αθανάσιος Χενείν πριν το τέλος της Θείας Λειτουργίας τέλεσαν μέσα σε κλίμα κατάνυξης και παρουσία αρκετών πιστών την ακολουθία του Αγίου Χρίσματος.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε στο πνευματικό κέντρο κέρασμα από τους νεοφώτιστους. Στην συνέχεια ακολούθησε ομιλία του π. Μεθόδιου Κρητικού παρουσία ορθοδόξων, Κοπτών και νεοφωτίστων.

Βίντεο από εκεί.
***
Νέα περίπτωση, 20/1/13:
Διαβάζουμε στο ιστολόγιο “Σωτήριος λόγος”
(εμείς από Ορθόδοξο Κογκό):
 
“Η προσπάθεια του πατρός Αθανασίου Χενείν αποδίδει καρπούς στον Πειραιά με την ευλογία και την καθηγεσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ που πριν από 5 μήνες περίπου τοποθέτησε τον πατέρα Αθανάσιο Χενείν εφημέριο και υπεύθυνο για την κατήχηση των Αράβων Χριστιανών της μητροπολιτικής μας περιφερείας.

Παρά τις αντιξοότητες που μπορεί να αντιμετώπισε ο πατήρ Αθανάσιος λόγω της απομακρύνσεως του από την Πλάνη των Μονοφυσιτών και της επιστροφής του στους κόλπους της Ορθοδοξίας, κατάφερε μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα και πήρε μαζί του αρκετούς Άραβες, οκτώ εκ των οποίων ο Σεβασμιώτατος, μέσα σε πανηγυρικό κλίμα μετά το πέρας της Κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας στον ενοριακό ναό Θείας Μεταμορφώσεως Παλαιάς Κοκκινιάς (20/01/2013), έχρισε σε Χριστιανούς Ορθοδόξους. 

Στην Ομιλία του ο Σεβασμιώτατος εξήρε το έργο του πατρός Αθανασίου και το παράδειγμα του, το οποίο πρέπει να είναι παράδειγμα μίμησης και για τους υπόλοιπους συμπατριώτες του. 

Έδωσε συγχαρητήρια και στους νεοφώτιστους και τους ευχήθηκε ο Θεός να δίνει κουράγιο σε αυτόν τον καινούργιο αγώνα τον οποίο ξεκινάνε στην ζωή τους κάνοντας όσο περισσότερους γίνεται Χριστιανούς Ορθοδόξους.”

Το χρίσμα των πρώην Μονοφυσιτών και νυν Ορθοδόξων πιστών, από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, αποτελεί έμπρακτη απάντηση στις αποκαρδιωτικές οικουμενιστικές ασχημίες που συνέβησαν την ίδια μέρα στη Μητρόπολη Αξώμης (Αιθιοπίας) του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, όπου ο τοπικός ιεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Αξώμης κ. Πέτρος  προέβη - ενδεδυμένος τα αρχιερατικά του άμφια - σε καθαγιασμό των υδάτων με τους Μονοφυσίτες της Αιθιοπίας.

"Ν": Εμείς από εδώ χάμω, απλώς συγχαίρουμε και ευχόμαστε. Ο Θεός, διά της Θεοτόκου και πάντων των αγίων, να ευλογεί και καθοδηγεί τους αδελφούς μας.

Για τον π. Αθανάσιο, τις αναζητήσεις του από την εποχή που ήταν Κόπτης, την ορθόδοξη σύζυγό του και την ιεραποστολική πλέον ενορία του, διαβάστε και εδώ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: