ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

«Η Φωνή της Ορθοδοξίας» (έκκληση από το Κογκό) - “The Voice of Orthodoxy”


Ο Κεντρώας Αφρικής Νικηφόρος (από εδώ)

In English after the Greek text
 
Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας κάθε πρωί ἀκούγεται μέσα στὰ σπίτια, στὶς καλύβες, στὰ χωριὰ, στὶς γύρω πόλεις τῶν ἰθαγενῶν. Εἶναι ἡ καθημερινὴ κατήχηση ποὺ γίνεται ἐδῶ στὴν καρδιὰ τῆς Ἀφρικῆς, στὴν Ὀρθόδοξη Μητρόπολη Κεντρώας Ἀφρικῆς ἀπὸ τὸ Ὀρθόδοξο Πανεπιστήμιο «Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης». Ἐδῶ στὴν πρωτεύουσα τοῦ Κογκό, στὴν Κινσάσα.
Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι οἱ ὕμνοι, οἱ βίοι τῶν ἁγίων, ἡ κατήχηση, ἡ ἑρμηνεία τῶν καθημερινῶν Εὐαγγελικῶν Ἀναγνωσμάτων, εἶναι οἱ ὁμιλίες τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι τὸ μήνυμα τῆς Ὀρθοδοξίας.
Τέσσερες ὧρες τὸ πρωί καὶ τέσσερες τὸ ἀπόγευμα στὰ ἐρζιανὰ κύματα ἀκούγεται «ἡ Φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας», ὄχι μόνο ἀπὸ δέκα, εἴκοσι, ἐκατὸ ἀνθρώπους, ἀλλὰ ἀπὸ κάθε ἕνα πού θὰ ἀνοίξει τὸ ραδιόφωνό του στοὺς 94,1 μεγακύκλους.
Ἐκεῖ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ πάει ὁ Ἱερεὺς, ὁ κατηχητής, ἐκεῖ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ μπεῖ, σὲ σπίτια, σὲ ἀνθρώπους ὁποιασδήποτε θρησκείας, μπαίνει ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἐκεῖ γίνονται θαύματα.

cg1

Συχνὰ μᾶς κτυπᾶ τὸ τηλέφωνο.
—Σᾶς ἀκούω ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο, σᾶς γνωρίζω ἀπὸ αὐτὸ, τὶ πρέπει νὰ κάνω γιὰ νὰ γίνω ὀρθόδοξος;
—Ἀπέχουμε διακόσια χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν Κινσάσα, δὲν ἔχουμε Ἐκκλησία ἐδῶ , οὔτε ἱερέα, οὔτε κατηχητὴ, ἀκοῦμε κάθε μέρα τὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς Ὀρθοδοξίας, μαθαίνουμε πῶς νὰ σωθοῦμε, ψάλλουμε αὐτὰ ποὺ ἀκοῦμε, τὶ ὡραῖοι ὕμνοι!
—Ἐπισκέφθηκα τὸν φίλο μου στὴν Κινσάσα. Ἄκουγε τὸ ραδιοφωνικό σας σταθμό, ἄκουγε τὴν «Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας». Ἀναπαύθηκε ἡ ψυχή μου, μοῦ εἶπε, ἔμαθα πράγματα ποὺ δὲν ἤξερα, εἶδα ποιὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια, κάτι μίλησε μέσα μου. Τὸν ζήλεψα. Τὶς μέρες ποὺ ἔμεινα κοντά του ἀκούγαμε μαζὶ. Σὲ λίγο θὰ φύγω γιὰ τὸ χωριό μου, 600 χιλιόμετρα ἀπὸ ἐδῶ. Πῶς μποροῦμε νὰ σᾶς ἀκοῦμε καὶ ἐμεῖς ἐκεῖ; Κάντε καὶ σὲ μᾶς ἕνα τέτοιο ραδιοφωνικὸ σταθμό.
—Εἶμαι ὀρθόδοξος. Κατὰ διαστήματα ἔρχεται ἕνας ἱερεὺς καὶ μᾶς λειτουργεῖ. Κάθε μέρα ὁ κατηχητὴς μαζεύει τοὺς πιστοὺς στὴν χορτοκαλύβα ἐκκλησία μας τὸ πρωί καὶ τὸ ἀπόγευμα καὶ ψάλλουν. Ἐγὼ εἶμαι στὸ κρεβάτι, δὲν μπορῶ νὰ πάω στὴν Ἐκκλησία ἀλλὰ ἀκούω τὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ χαίρομαι, ξεχνῶ τὴν μοναξιά μου καὶ τὴν ἀναπηρία μου καὶ δοξάζω τὸν Θεό.
—Ἔγινα χριστιανὸς Ὀρθόδοξος ἀκούγοντας τὸ ραδιόφωνό σας καὶ λέω στοὺς φίλους μου, ἀκοῦτε τὴν «Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας» καὶ θὰ ἀλλάξει ἡ ζωή σας.


cg2

Ἡ κατήχηση ποὺ πηγαίνει παντοῦ, ἡ Ἐκκλησία ποὺ μπαίνει σὲ κάθε σπίτι ὀρθόδοξου ἤ μὴ ὀρθόδοξου. «Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας».
Ἀλλοίμονο ὅμως, αὐτὴ ἡ φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας κινδυνεύει νὰ σταματήσει νὰ στέλνει τὸ μήνυμά της. Κινδυνεύει νὰ σιωπήσει. Ὄχι γιατὶ δὲν ἔχει λόγο νὰ στείλει στοὺς ἀνθρώπους, ὄχι γιατὶ δὲν ἔχει ἀνθρώπους μὲ ζωντάνια καὶ θυσία νὰ λειτουργήσουν τὸν ραδιοφωνικὸ σταθμό. Ἀλλὰ γιατὶ δὲν ἔχει τὰ χρήματα νὰ ἀγοράσουν πετρέλαιο νὰ τροφοδοτήσουν τὴν ἠλεκτρογεννήτρια, ὥστε νὰ δουλέψουν τὰ μηχανήματα τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ.
Ἡ οἰκονομικὴ κρίσις στὴν Ἑλλάδα ἔφερε καὶ οἰκονομικὴ δυσχέρεια στὴν ἱεραποστολὴ. Καταλαβαίνουμε. Ποιὸς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθήσει, ὅταν δυσκολεύεται νὰ ἔχει τὰ πρὸς τὸ ζῆν;
Ἐμεῖς ἐδῶ περιμένουμε μὲ ἀνοικτὸ τὸ χέρι τὸν ὀβολὸ τῶν φιλανθρώπων, γιὰ νὰ ἀνταπεξέλθουμε στὰ ἔξοδα τῆς ἱεραποστολῆς, νὰ συνεχίσουν νὰ λειτουργοῦν τὰ σχολεῖα, νὰ βοηθήσουμε αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν νὰ φᾶνε, νὰ πάνε στὸν γιατρὸ, νὰ ἀγοράσουν τὰ φάρμακά τους, νὰ σπουδάσουν, νὰ παντρευτοῦν.
Προσπαθοῦμε μὲ πολλή οἰκονομία νὰ κινηθοῦμε, μετρᾶμε καὶ τὴν τελευταῖα δεκάρα, τὸ τελευταίο φράγκο. Μᾶς πονάει ὅμως. Νὰ σιγήσει ἡ «Φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας», νὰ κλείσει ὁ ραδιοφωνικὸς σταθμὸς τῆς Μητροπόλεως, γιατὶ δὲν ἔχουμε χρήματα νὰ ἀγοράσουμε πετρέλαιο νὰ δουλέψει ἡ γεννήτρια;

cg3

Καθημερινὰ παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ νὰ μᾶς στείλει δωρητὰς καὶ χορηγοὺς γιὰ νὰ συνεχίσει ἡ «Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας», νὰ μπαίνει στὰ σπίτια τῶν ἰθαγενῶν, νὰ μπαίνει στίς καρδιές των.

† Ο Κεντρώας Αφρικής Νικηφόρος

“The Voice of Orthodoxy”
 
 
The Voice of Orthodoxy is broadcast every morning reaching houses, huts, villages and the surrounding cities of the natives. It is the daily catechesis conducted here in the heart of Africa, in the Orthodox diocese of Central Africa by “Saint Athanasios the Athonite” Orthodox University. Here, in Kinshasa, the capital of Congo (DRC).
The Voice of Orthodoxy is the hymns, the lives of the saints, the catechesis, the interpretation of the daily gospel readings, it is the homilies of the Holy Fathers of the Church, it is the message of Orthodoxy.
For four hours in the morning and four in the evening the “Voice of Orthodoxy” travels through radio waves and reaches, not only ten, twenty or a hundred people, but everybody tuning their radio to 94.1 MHz.
Where the priest cannot go, where the catechist cannot enter, in houses of people of any religion, enters the Voice of Orthodoxy and there miracles can happen.

cg1

Our phone often rings.
—I can hear you through the radio, I have learnt about you through it. What should I do to become an Orthodox Christian?
—We are 200 kilometers away from Kinshasa. We have not got any church here, neither a priest, nor a catechist. We listen to the Orthodox radio station every day. We get to know how we can be saved, we chant along what we hear. What beautiful hymns!
—I visited my friend in Kinshasa. He was listening to your broadcast, the “Voice of Orthodoxy”. “My soul found refuge”, he said, “I learnt things I didn’t know, I realized what the truth is; something spoke inside me. I got jealous of him. During my stay there, we would listen to the broadcast together. Soon I will be leaving for my village, which is 600 km away from here. How can we receive your signal there? Make such a radio station for us, too.
—I am an Orthodox Christian. A priest comes here regularly and conducts the liturgy for us. Every morning and evening the catechist gathers the faithful at our grass hut-church to chant.I am in bed, I cannot go to church, but I listen to our Church’s radio station and rejoice, forget my loneliness and my disability and praise God.
—I became an Orthodox Christian by listening to your station, and I now say to my friends: listen to the “Voice of Orthodoxy” and your life will change.

The catechesis going everywhere, the Church entering every Orthodox or non-Orthodox home, the “Voice of Orthodoxy”.

cg2

But alas! This voice of Orthodoxy is running the risk of not sending its message anymore, of being silenced. Not because it has no other words of God to send to the people, nor because it hasn’t got vibrant and self-sacrificing people to operate the station. But because it has not got the money to buy oil and feed the electro generator, so that the radio station machinery can work.
The financial crisis in Europe has also brought financial difficulties to the Mission. We understand. Who can help us from Europe, when they can hardly make a living?
All of us here reach out our hands and wait for contributions from benevolent people in order to cope with the missionary expenses, continue operating our schools, help those who have nothing to eat, take them to the doctor, pay for their medications, make it possible for them to study and get married.
We are doing our best to scrimp and save every little bit we can, counting every single penny, every single franc. But it hurts! Should we allow the “Voice of Orthodoxy” to get silenced, our diocesan radio station to shut down, just because we have no money to buy oil for the generator?

cg3

We appeal to God every day for donors and sponsors to be sent forth, so that the “Voice of Orthodoxy” will keep entering into the homes of the natives and permeating their hearts.

†Nikiforos of Central Africa

See

Africa & the Future of Orthodoxy
The Orthodox Church in Congo & Gabon & the Orthodox University "St. Athanasius Athonite" 
Orthodox Democratic Republic of Congo

Δεν υπάρχουν σχόλια: