ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Παρασκευή του Ακαθίστου και φέτος - δόξα τω Θεώ...


Ένα μικρό σαρακοστιανό κέρασμα: λίγα μουσικά δείγματα από τον πλούτο της ακολουθίας του Ακάθιστου Ύμνου (σε διαφορετικές εκτελέσεις).
Δείτε επίσης:
Αφιέρωμα: Ραντεβού στον Ακάθιστο!
Ο Ακάθιστος Ύμνος με μετάφραση
Στρατὴς Μυριβήλης: Τὸ «Τῇ Ὑπερμάχῳ» ὡς Ἐθνικὸς Ὕμνος
O Aκάθιστος ύμνος εις την Κωνσταντινούπολιν (Υπό Ακακίου Σαββαϊτου-ΙΓ αι.)
Ο αόρατος τοξότης (Η ιστορία του Ακαθίστου ύμνου)

Χάρις και υπακοή, το μυστήριο του Ευαγγελισμού, μια εξαιρετική ανθρώπινη προσέγγιση του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου από τον π. Θεμιστοκλή Μουρτζανό.

Για τη μονή Ορμύλιας (τη γυναικεία "πύλη του Άθωνα") εδώ.
 

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ
Τῷ Σαββάτῳ τῆς Ἀκαθίστου.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, κατά τοῦτο τό πέμπτον Σάββατον τῆς τεσσαρακονθημέρου ταύτης πανσέπτου νηστείας, ψάλλομεν τόν ἀκάθιστον ὕμνον.
Στίχοι: Ὕμνοις ἀΰπνοις εὐχαρίστως ἡ ποίμνη,
ἐν μάχαις ἄϋπνον ὑμνεῖ προστάτιν.

Ἐπειδή πᾶσα πόλις, πᾶσα χώρα, πᾶσα μονή καί πᾶς ἄνθρωπος καταπολλά χρειάζεται τήν βοήθειαν καί ὑπεράσπισιν τῆς κυρίας καί δεσποίνης Θεοτόκου, καί χωρίς τῆς βοηθείας αὐτῆς, οὐαί ἡμῖν, διά τοῦτο, ἐν τούτῳ τῷ Σαββάτῳ ἐπικαλούμεθα τήν βοήθειαν αὐτῆς καί ὁλονυκτίως δεόμεθα καί παρακαλοῦμεν αὐτήν τήν κυρίαν ἡμῶν Θεοτόκον, ἵνα βοηθῇ ἡμῖν, ἵνα ἔχῃ ἡμᾶς ὑπό τήν ἀντίληψιν, ὑπό τήν βοήθειαν καί ὑπό τήν ὑπεράσπισίν της. Καί οὐ μόνον ἡμᾶς, ἀλλά καί πᾶσαν πόλιν καί χώραν καί πᾶσαν μονήν, ὅλους δηλονότι τούς εὐσεβεῖς καί ὀρθοδόξους χριστιανούς, ὅσοι ταύτην μετά πίστεως ἐπικαλοῦνται.

Καί βέβαιοι ἐσμέν, ἵνα ἐάν ταύτην καθώς ἁρμόζει ἐπικαλῶμεν εἰς βοήθειαν ἡμῶν, εὐθύς ὑπακούει εἰς τήν δέησιν καί πληροῖ τά αἰτήματα τῶν ψυχῶν ἡμῶν, καθώς πάλαι ποτέ ὑπήκουσεν τάς δεήσεις τῶν ταύτην ἐπικαλουμένων χριστιανῶν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ βασιλέως Ἡρακλείου, ἐλευθερώσασα μέν αὐτούς τῆς τῶν ἐχθρῶν ἐπιδρομῆς, τούς δέ ἐχθρούς καταποντώσασα καί καταπνίξασα ἐν τῷ βυθῷ τῆς θαλάσσης.

Ταῖς σῆς μητρός σου πρεσβεί // (φ. 43 α) αι Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, τῆς μόνης ἀκαταισχύντου προστασίας, καί βεβαίας ἐλπίδος ἡμῶν, κατάβαλαι τούς ἐχθρούς ἡμῶν ὁρατούς καί νοητούς καί ἐλέησον ἡμᾶς ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος. Ἀμήν.

ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΑΥΡΙΩΤΟΥ: ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ
Από: http://e-theotokario.blogspot.gr/2015/03/blog-post_29.html

Ανώνυμος είπε...

Στην Μητέρα Του Χριστού μας!

Σε παρακαλώ,
Μητέρα του Χριστού μας:
δος μου
τη γνησιότητα του ήθους σου,
την ευρυχωρία του νου σου,
την άνεση της καρδιάς σου,
την ευελιξία του είναι σου,
την υγεία του ψυχισμού σου.

Για να δω κι εγώ To Θεό
να γεννιέται μέσα μου,
στο εδώ και τώρα
της κάθε μου μέρας.
Και να χαίρομαι
μαζί σου,
Μαριάμ ευλογημένη.
Αμήν.
π.Ανδρέας Κονάνος
Αναδημοσίευση: http://odevontas.blogspot.gr/2015/03/blog-post_24.html
Και:
http://alliotikathriskeytika.blogspot.gr/2015/03/blog-post_29.html