ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

Τα σφαγμένα (και αγιασμένα) νήπια της Βηθλεέμ


 

Ο Θεός φύλαξε το Χριστό για να σταυρωθεί, και δεν άφησε από σκληρότητα τα παιδάκια να πεθάνουν για να "σωθεί" το βασιλόπουλό Του.
Η σταύρωση+ανάσταση του Χριστού προκάλεσε την αιώνια σωτηρία και των σφαγέντων νηπίων και όλων των ανθρώπων, που το επιθυμούν φυσικά... Θα ήταν πολύ απλό για το Χριστό να πεθάνει σε λίγες στιγμές σφαγμένος ως νήπιο, παρά να υποστεί τα Πάθη Του.
Η Παναγία δεν διέφυγε την οδύνη της μάνας που πεθαίνει το παιδί της. Μάλιστα Τον έχασε 33 ετών, αφού είχε ζήσει όλα τα βάσανα και τα όνειρα της ανατροφής και της ενηλικίωσής του. Και ήταν ο μοναχογιός της (άσχετα αν σε κάποιους αρέσει να νομίζουν πως η Παναγία είχε κι άλλα παιδιά, είναι σαφές στην παράδοση πως τα αδέλφια του Ιησού δεν ήταν φυσικά Του αδέλφια).
 
Άρθρο για τα άγια Νήπια (που τα τιμάμε στις 29 Δεκ.) εδώ ιαβάστε και τα σχόλια).

 

Και μερικά μεγαλυνάρια, από αυτό το σχετικό έργο: 

Εν μαιευτηρίω των ουρανών, άγγελοι Κυρίου εγεννήθησαν νεοσσοί, εγγύς της ημέρας των πρώτων Χριστουγέννων, και της αθανασίας γάλα εθήλασαν.

Εν ταις συνοικίαις των νεφελών, εν αυλαίς και άλση, όπου χαίρει χρυσά πτηνά, παίγνια ηχούσιν αγίας συντροφίας των ιερών Νηπίων, και θείοι γέλωτες!

Άξιοι Κυρίου συμμαθηταί πανεπιστημίου της θυσίας και της ζωής, εις την κορωνίδα του απολυτηρίου ενός ημών εκάστου γέγραπται άριστα!

Ενηλικιώθητε σθεναρώς, ώριμοι ως άνδρες, της θυσίας οι γεωργοί, της χαράς ποιμένες, τεχνίται της αγάπης και μαχηταί ειρήνης, Νήπια, χαίρετε!

Πρόσκλησιν εις γάμον εν ουρανώ έλαβον καθ’ ύπνον ίνα πάγχρυσος μεταβώ, Νηπίους νυμφίους μιμούμενος εν βίω και μετ’ αυτών εις Δείπνον χαίρωμαι πάντοτε!

Τέκνα μοι παρέσχες, Υιέ Θεού, πάντα γης τα τέκνα υπ’ ευθύνην μου και στοργήν. Σύνδραμέ μου, Σώτερ, τούτον σταυρόν σηκώσω, πρεσβείαις των αρχαίων Βρεφών μαρτύρων Σου!

Ανάστασιν πάντων των επί γης, των Νηπίων τάξις αναμένει, ως άνδρες νυν, ίνα ανατείλη ως άλλος Γαλαξίας, εν σώμασιν αφθάρτοις, αγγέλων όμοια.

Ουράνιαι τάξεις αγγελικαί, Πρόδρομε Κυρίου, αποστόλων η Δωδεκάς, τα τίμια Βρέφη, μετά της Θεοτόκου, συν πάσι τοις αγίοις, κόσμον στηρίξατε!…

Άγια Νήπια της Βηθλεέμ, προσευχηθείτε στο Θεό υπέρ ημών και υπέρ όλων των παιδιών, γονέων, διδασκάλων, γιατρών και γενικά όλων εκείνων που σχετίζονται με τα παιδιά...

Δεν υπάρχουν σχόλια: