ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Ἀνοιχτή ἐπιστολή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν στὸν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη


Όρθρος - Εστία Πατερικών Μελετών

Ενωμένη Ρωμηοσύνη 

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Μέ μεγάλη ἀνησυχία παρακολουθοῦμε τήν αὐξανόμενη ἐπιθυμία σας νά ἐπιβάλετε ὑποχρεωτικά τόν ἐμβολιασμό κατά τοῦ κορωνοϊοῦ σὲ ὅλους τούς  Ἕλληνες πολίτες. Κατ’ ἀρχὴν τό ἐνδιαφέρον μιᾶς κυβερνήσεως γιά τήν ὑγεία τῶν πολιτῶν παρίσταται εὔλογο καὶ ἐπιβεβλημένο. Ὡστόσο, ἡ ἐν προκειμένῳ ἀσφυκτική πίεση πού ἀσκεῖτε στούς πολίτες δέν μᾶς πείθει ὄχι μόνον γιά τήν ὀρθότητα τῆς μεθόδου πού χρησιμοποιεῖτε, ἀλλὰ οὔτε γιὰ τὴν εἰλικρίνεια τῶν προθέσεών σας.

Ὁ ὑποτιμητικός τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀπευθύνεστε στούς ἀνθρώπους πού ἐπέλεξαν νά μή σπεύσουν νά κάνουν τό νεοφανές σκεύασμα, φανερώνει ὅτι μέ τά λεγόμενα καί τίς ἐνέργειές σας διαχωρίζετε τούς Ἕλληνες πολίτες σέ ἐμβολιασμένους καί ἀνεμβολίαστους, πράγμα πού δέν συνάδει μέ τόν ὑπεύθυνο ρόλο ἑνός πρωθυπουργοῦ πού ὀφείλει νά εἶναι ἑνωτικός. Πέραν τούτου πρόκειται γιά μίαν ἐνέργεια προκλητικά ρατσιστική, ἐνῶ ἐσεῖς διατείνεσθε ὅτι τόν ρατσισμό τόν πολεμᾶτε.

Σέ συνέντευξή σας στήν ἐφημερίδα Washington Post παραδεχθήκατε ὅτι κάνετε τή ζωή τῶν ἀνεμβολίαστων δύσκολη![1] Τέτοιες ἐκφράσεις, ὅπως καί τό χαράτσι «ἀνυπακοῆς» πού ἐπιβάλλετε στούς ἡλικιωμένους συμπολίτες μας φρονοῦμε ὅτι προσβάλλουν βάναυσα τούς Ἕλληνες, τήν ἐλευθερία καί  τή δημοκρατία πού γεννήθηκε σ΄αὐτόν τόν ματωμένο τόπο.

Οἱ ἄνθρωποι πού ἐργάστηκαν σκληρά στή ζωή τους, ζοῦν σήμερα μέ ἀναξιοπρεπεῖς συντάξεις, ἐπειδή οἱ πολιτικές ὑμῶν καί τῶν προηγουμένων κυβερνήσεων τούς ἔφεραν σέ αὐτό τό σημεῖο, τή στιγμή πού δισεκατομμύρια εὐρώ ἀπό τό δημόσιο ταμεῖο δαπανῶνται γιά τή στήριξη τῶν κομμάτων, τῶν τραπεζῶν, ἀκόμα καί τῶν ἰδιωτικῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν. Σέ αὐτούς τούς ἀνθρώπους, σά νά εἶναι ἄτακτα παιδιά πού δέν μποροῦν νά φροντίσουν τόν ἑαυτό τους, ἔρχεστε νά ἐπιβάλετε αὐτό τό ἀποτελειωτικό μέτρο.

Μήπως ξεχνᾶτε ὅτι πρίν ἕνα χρόνο  διαβεβαιώσατε τούς Ἕλληνες ὅτι θά τελειώσουν μέ τόν κορωνοϊό μετά τίς δυό δόσεις; Πῶς περιμένετε τώρα νά σᾶς ἐμπιστευθοῦν ὅταν βλέπουν τά νοσοκομεῖα νά γεμίζουν τόσο μέ ἀνεμβολίαστους ὅσο καί μέ ἐμβολιασμένους συμπολίτες μας, ἐνῶ ἐσεῖς μέ τήν ἴδια σιγουριά πού ὑποστηρίζατε ὅτι «τελείωσαν» μέ τίς δυό δόσεις, τώρα τούς ἐπιβάλλετε νά κάνουν τρίτη δόση ἀκόμη καί μετά ἀπό 2 μῆνες μετά τή δεύτερη δόση;

Οἱ ἐπιφυλάξεις μας γιά τά μέτρα στά ὁποῖα ἐμμένει ἡ κυβέρνηση αὐξάνονται, ὅταν ἀκοῦμε δηλώσεις, ὅπως ἐκείνη τοῦ ὑπουργοῦ μετανάστευσης κ. Μηταράκη, πώς «δέν ἔχουμε κανέναν θάνατο σέ μετανάστη ἀπό τόν covid-19»![2] Ἄρα, πεθαίνουν μόνο οἱ Ἕλληνες ἀπό κορωνοϊό, ὅταν σύμφωνα μέ τούς "Γιατρούς Χωρίς Σύνορα" τό ποσοστό ἐμβολιασμένων στίς δομές φιλοξενίας μεταναστῶν ἀνέρχεται στό 2%. Ἄν ἰσχύουν τά παραπάνω, θά πρέπει νά γνωρίσουμε, ἄν οἱ ἀλλοδαποί ἔχουν κάποια συγκεκριμένη ἀνοσία στόν covid-19 ἤ ἀκολουθοῦν θεραπεία στήν ὁποία ἐμεῖς δέν ἔχουμε πρόσβαση.

Παράλληλα, τήν καχυποψία γιά τήν παράλογη προσήλωση τῆς κυβέρνησης στήν προώθηση τῶν ἐμβολίων γιά τόν covid-19, ἐντείνουν δηλώσεις ὅπως ἡ πρόσφατη ἀπό τόν ἀντιπρόεδρο τῆς Κομισιόν κ. Μαργαρίτη Σχοινᾶ, ὁ ὁποῖος παραδέχτηκε δημόσια ὅτι ἔχουν ἐγκριθεῖ 8-9 θεραπεῖες γιά τόν covid-19, οἱ ὁποῖες θά χρησιμοποιηθοῦν μαζικά μετά τό πέρας τῶν ἐμβολιασμῶν τό 2023![3]

Σήμερα, μέ τή βοήθεια τῶν μονοκλωνικῶν ἀντισωμάτων, πολλοί συνάνθρωποί μας σώζονται ἀπό βέβαιο θάνατο.  Ὅμως  γιά ἕνα καί πλέον ἔτος, ἡ ἐπιτροπή ἐμπειρογνωμόνων γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ὑγειονομικῆς κρίσης, ἀρνεῖτο ἀναιτιολόγητα νά εἰσαγάγει τά φάρμακα αὐτά τῶν ὁποίων ἡ συμβολή εἶναι ἀποδεδειγμένη στήν ἀποτελεσματική θεραπεία τῶν ἀσθενῶν μέ covid-19. Ἔτσι μέ τήν εὐθύνη τῶν ἐν λόγῳ ἐμπειρογνωμόνων πολλές ζωές χάθηκαν ἄδικά.

Οἱ πολιτικοί σας συνεργάτες καί οἱ πάντοτε «πρόθυμοι» δημοσιογράφοι συνεχῶς ἀποδίδουν χιλιάδες θανάτους σέ ἱερεῖς -πνευματικούς πού δῆθεν ἀπαγορεύουν στούς πιστούς  νά ἐμβολιαστοῦν. Θεωρεῖται πλέον θέσφατο ὅτι ἄν ἕνας κληρικός ἀπεφάσισε γιά τόν ἑαυτό του νά μήν ἐμβολιαστεῖ, ὁπωσδήποτε τό ἴδιο προτείνει καί σέ ἄλλους, κάτι πού εἶναι ἀνυπόστατο καί πλήρως συκοφαντικό. Δυστυχῶς αὐτό ἐντάσσεται στή γενικότερη στοχοποίηση τοῦ κλήρου καθ’ ὅλο τό διάστημα τῆς πανδημίας καί λησμονεῖται ὅτι ὁ ποιμένας σέβεται τήν ἐλευθερία τῆς ἐπιλογῆς κάθε ἀνθρώπου.

Ἀποκορύφωμα αὐτῆς τῆς ἀπάνθρωπης στάσης κάποιων ἐκ τῶν ὑποστηρικτῶν σας, εἶναι ἡ στοχοποίηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αἰτωλίας κ.κ. Κοσμᾶ, ὁ ὁποῖος ἐνῶ βρίσκεται στό κρεβάτι τοῦ πόνου καί δίνει ἀγώνα γιά τή ζωή του, διασύρεται στά φιλοκυβερνητικά μέσα ὡς ἀντιεμβολιαστής, ἀρνητής τοῦ κορωνοϊοῦ καί διαπρύσιος κήρυκας κατά τῶν ἐμβολίων! Φυσικά οὐδεμία δήλωση τοῦ Σεβασμιωτάτου ὑπάρχει ἐναντίον τῶν ἐμβολίων. Ταπεινά καί διακριτικά ὁ χαμηλῶν τόνων Ἐπίσκοπος ἐπέλεξε νά μήν ἐμβολιαστεῖ, χωρίς νά κάνει ὑποδείξεις σέ ἄλλους. Ὁμοίως καί ἄλλοι ἐπιφανεῖς συμπολίτες μας ἀπό ὅλους τούς χώρους, τήν ἰατρική, τήν τέχνη, τήν πολιτική κ.λπ. Καί πῶς ἄλλωστε μπορεῖ νά κάνει κάποιος ὑποδείξεις γιά ἐμβολιασμό ἤ μη, ἄν δὲν εἶναι ἰατρός; ἀπό τήν ἄλλή ὅμως, ποιός παίρνει τήν εὐθύνη γιά τυχόν παρενέργειες, γιά τίς ὁποῖες συνεχῶς ἀκοῦμε καί μέ τίς ὁποῖες ζοῦμε καθημερινά;  Καμμία τεκμηριωμένη ἀπάντηση δέν ὑπάρχει ἀπό τήν Πολιτεία σέ ὅσα καταλογίζονται, παρά μόνο λοιδωρίες, ἐκφοβισμοί ἀπειλές καί συγκαλύψεις.


κ. Πρωθυπουργέ

Κατανοῆστε ἐπιτέλους ὅτι ἐκ μέρους σας καί ἐκ μέρους τῶν ἑταιρειῶν πού παράγουν τά λεγόμενα ἐμβόλια ἔχουν γίνει σοβαρά λάθη. Ἡ κυβέρνηση καί ὅλες οἱ ἑταιρεῖες μιλοῦσαν γιά 95% ἀποτελεσματικότητα, ἐνῶ σήμερα μιλοῦν γιά τήν ἀναγκαιότητα τῆς τρίτης καί ἀργότερα τῆς τέταρτης, τῆς πέμπτης κ.ο.κ. δόσεων.

Ζητᾶτε οἱ πολίτες νά δείξουν ἐμπιστοσύνη στήν ἐπιστήμη. Ἀπόλυτα κατανοητό. Σέ ποιά ἐπιστήμη ὅμως; Βλέπουμε ὄχι μόνο στήν Ἑλλάδα, ἀλλά σέ ὅλο τόν κόσμο, κορυφαίους ἐπιστήμονες νά μιλοῦν γιά ἐπικινδυνότητα τῶν ἐμβολίων, χωρίς νά μποροῦμε καί ἐμεῖς ὡς ἁπλοί πολίτες νά βγάλουμε ἀσφαλῆ συμπεράσματα. Πολύ περισσότερο ὅταν ἡ ἀντίθετη ἐπιστημονική ἄποψη διώκεται ἀκόμα καί ἀπό τίς εἰσαγγελικές ἀρχές τῆς χώρας μας, πρακτική πού παραπέμπει σέ ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα.

Μέσα σέ ὅλο αὐτό τό δυστοπικό κλῖμα, παρακολουθοῦμε μέ μεγάλο θαυμασμό τίς ὑπεράνθρωπες προσπάθειες τοῦ ἰατρικοῦ καί νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ τῆς πατρίδας μας νά σώσουν ἔστω καί μία ζωή ἀπό αὐτή τή μάστιγα τῆς ἀσιατικῆς ἐπιδημίας. Ὅμως ἐσεῖς ἔχετε βάλει στήν ἄκρη περίπου 7.000 ἀπό αὐτούς τούς σύγχρονους ἥρωες, πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων ἔχουν φυσική ἀνοσία, καθώς ἔπεσαν ἀπό τήν ἀρχή στή μάχη χωρίς κἄν τά προστατευτικά μέτρα, πού ὄφειλε νά τούς παρέχει τό Κράτος. Ἐπειδή κατά τή δική τους ἐπιστημονική ἄποψη δέν βρίσκουν κάποια ὠφέλεια ἀπό τό συγκεκριμένο ἐμβόλιο, ἐσεῖς, ὄχι μόνο τούς θέσατε ἐκτός μάχης, ἀποδυναμώνοντας τό ἐθνικό σύστημα ὑγείας, ἀλλά τούς ἀφήσατε χωρίς τά ἀναγκαῖα γιά τήν ἐπιβίωση τῶν ἰδίων καί τῶν οἰκογενειῶν τους! Ἐξ αιτίας αὐτῆς τῆς ἀνάλγητης ἀπόφασης, ὑποφέρουν τόσο οἱ ἴδιοι οἱ σέ ἀναστολή ὑγειονομικοί λειτουργοί, ὅσο καί οἱ ἐμβολιασμένοι συνάδελφοί τους πού ἀναγκάζονται νά ἀναπληρώνουν μέ ὑπεράνθρωπες προσπάθειες τό κενό τους. Πολύ περισσότερο ὑποφέρουν οἱ ἀσθενεῖς, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει τό ἀπαραίτητο ὑγειονομικό προσωπικό νά τούς φροντίσει καί νά τούς σώσει ἀπό τή βαριά νόσηση καί τό θάνατο.

κ. Πρωθυπουργέ,

 Ἔχετε δοκιμάσει δυό χρόνια σχεδόν τίς ἀντοχές τοῦ λαοῦ πού ταχθήκατε νά ὑπηρετήσετε. Φαίνεται ὅτι τίποτα δέν ἀνακόπτει τήν ἀπόφασή σας γιά τήν καταναγκαστική ἐπιβολή τοῦ ἐμβολιασμοῦ σέ ὅλους τούς πολίτες, ἀπόφαση πού καταργεῖ τά ἀτομικά δικαιώματα τῶν πολιτῶν καί καταστρατηγεῖ τό ἱερό αὐτεξούσιο τοῦ προσώπου.

Ξεχνᾶτε, ὅμως, ὅτι ἡ καταστρατήγηση τῆς ὲλευθερίας, ὅπως διδάσκει ἡ ἱστορία, ἔχει ὡς συνέπεια νά χαρακτηρίζει, ὅσους τήν ἐπιχειροῦν, μέ ἀρνητικό πρόσημο στή συνείδηση τοῦ λαοῦ.

Μέ κάθε σεβασμό στό πρόσωπο καί τό ἀξίωμά σας, ἐκτιμοῦμε ὅτι δέν ἀντιμετωπίζετε τή σημερινή κατάσταση μέ τή δέουσα σύνεση καί διάκριση. Ἀπό τήν αὐτοαναφορικότητά σας καί τό γεγονός ὅτι ποτέ δέν ἀναλαμβάνετε καμία εὐθύνη γιά τήν ἀτυχῆ διαχείριση τῆς πανδημίας, ἐπιρρίπτοντας εὐθύνες μόνο στούς πολίτες, φαίνεται ὅτι βαδίζετε σέ λάθος κατεύθυνση. Φρονοῦμε ὅτι χωρίς αὐτοκριτική, δέν θά δεῖτε ποτέ τά λάθη σας γιά νά τά διορθώσετε.

Οἱ πραγματικοί ἡγέτες τοῦ Ἔθνους μας εἶχαν πάνω ἀπό ὅλα μεγάλη ταπείνωση καί ἰσχυρή πίστη στό Θεό. Διδαχθεῖτε ἀπό αὐτούς γιά νά τούς μοιάσετε καί νά μείνετε στήν ἱστορία ὡς ἀληθινός ὑπηρέτης τοῦ λαοῦ.

Διαπιστώνουμε ὅτι ἡ πανδημία δέν λήγει μέ τά ἐμβόλια καί θεριεύει ἀκόμα καί σέ χῶρες μέ πολύ ὑψηλή ἐμβολιαστική κάλυψη. Πόσο θά κρυβόμαστε πίσω ἀπό τό δάχτυλό μας;

Ἀντί νά στοχοποιεῖται ἡ Ἐκκλησία, μήπως ἔφθασε ἡ ὥρα νά συνειδητοποιήσουμε ὅλοι  ὅτι αὐτή ἡ Θεομηνία, δέν θά περάσει ἄν δέν ἐπέμβει ὁ Θεός; Ὅτι εἶναι μία σκληρή, ἀλλά δίκαιη παιδαγωγία τοῦ Θεοῦ γιά τό λάθος δρόμο πού ὅλοι ἔχουμε πάρει ὡς ἔθνος τά τελευταῖα χρόνια;

Φρονοῦμε ὅτι ὑπάρχει ἀκόμη περιθώριο γιά διορθωτικές κινήσεις. Τό κυριώτερο εἶναι νά ἀφήσετε κατά μέρος τά διχαστικά διλήμματα καί νά προωθήσετε τήν ἑνότητα, τήν κοινωνική ἀλληλεγγύη καί συνοχή τοῦ λαοῦ μας.

Θυμηθεῖτε ὅτι χρέος τοῦ ἀληθινοῦ  ἡγέτη εἶναι νά δαπανᾶται μέ ἀγάπη καί αὐτοθυσία γιά τό λαό πού τόν τίμησε καί τόν ἐξέλεξε ὡς κυβερνήτη τῆς χώρας του.

Γι’ αὐτό σᾶς παρακαλοῦμε:

Σταματῆστε κάθε ὑποχρεωτικότητα.

Κάντε πράξη τίς ἐθιμοτυπικές εὐχές περί ἀγάπης, ἑνότητας καί εἰρήνης πού θά ἀπευθύνετε στόν ἑλληνικό λαό γιά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων.

Ἐπαναφέρατε ἄμεσα τούς χιλιάδες ὑγειονομικούς στό λειτούργημά τους. Καταργῆστε τό ἀπάνθρωπο πρόστιμο στούς ἄνω τῶν 60 ἐτῶν ἀνεμβολίαστους συμπολῖτες μας.

Μιλῆστε στήν καρδιά τοῦ λαοῦ, γιά νά σᾶς θυμᾶται ὡς πραγματικό ἡγέτη πού ἀφήνει στούς πολῖτες ἀπό τό πέρασμά του στήν ἐξουσία ἀγαθές μνῆμες καί παράδειγμα δημιουργικῆς καί φιλάνθρωπης διακυβερνήσεως.  Τό great reset δέν εἶναι ἡ ἐπιλογή τοῦ λαοῦ μας. Γι’ αὐτό μή βιάζετε τή συνείδησή του.

Τήν ἐπιστολή μας αὐτή κλείνουμε μέ τά λόγια τοῦ μακαριστοῦ πνευματικοῦ μας πατρός και ἱδρυτοῦ τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ἀρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου,  τά ὁποῖα ἔγραψε ἀπευθυνόμενος στούς Ἕλληνες βουλευτές ἐξ ἀφορμῆς τῆς ὑπογραφῆς τῶν δανειακῶν συμβάσεων τῶν μνημονίων. Τά λόγια αὐτά ἐκφράζουν καί τή δική μας στάση ἀπέναντι σέ σᾶς καί τήν κυβέρνησή σας.

«Οἱ ἐξ ἡμῶν ἱερεῖς ἀπό τήν ἀρχή τῆς κρίσεως παρακαλούσαμε τούς πιστούς νά προσεύχονται γιά Σᾶς καί νά μήν ἀγανακτοῦν. Ἐξακολουθοῦμε τώρα νά προσευχόμαστε νά Σᾶς φωτίσει ὁ Θεός, ἔστω καί τήν ὑστάτη ὥρα νά ἀποκαταστήσετε τά ἐλλείμματα τοῦ ζοφεροῦ παρελθόντος πρός ὄφελος καί δικό Σας καί τοῦ δεινῶς χειμαζομένου Ἑλληνικοῦ λαοῦ».

Μέ τήν πρέπουσα τιμή


[1] https://www.newsbreak.gr/politiki/273658/synenteyxi-mitsotaki-washington-post/

[2] https://www.youtube.com/watch?v=QbZFhVq5XlI

[3] https://www.youtube.com/watch?v=4WfO-zansHU

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: