ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021

Σύγχρονοι Άγιοι, Όσιοι και χαρισματικοί Γέροντες, Δουνδουλάκης Εμμανουήλ (βιβλίο)


Εκδόσεις Γρηγόρη

Η προσέγγιση και μελέτη του βίου και του έργου των σύγχρονων Αγίων και Οσίων έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των χριστιανών τις τελευταίες δεκαετίες για ποικίλους λόγους. Μία πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να είναι η ανάγκη του πολύπαθου ανθρώπου να ανακουφιστεί από τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, τις κρίσεις που διαπιστώνονται σε κάθε επίπεδό της. Αυτές τον ωθούν να αναζητά «οάσεις» στην «έρημο» της καθημερινότητας, αντίβαρο στα βάρη του μόχθου, τον άδολο παρηγορητικό λόγο στη φωνή των Αγίων και των χαρισματικών Γερόντων, προκειμένου να απαλλαγεί από το ψεύδος των προσωπείων και να θεραπεύσει τα τραύματα της ψυχής του. 

Το παρόν πόνημα αναδεικνύει άγνωστες, εν πολλοίς, πτυχές που συνδέονται με σύγχρονους Αγίους, Οσίους και χαρισματικούς Γέροντες, οι οποίοι έζησαν και έδρασαν κυρίως κατά τη διάρκεια του 19ου και του 20ού αιώνα. Διορθώνει εσφαλμένες απόψεις οι οποίες διατυπώθηκαν από ορισμένους κατά το παρελθόν. Συνοψίζει επίσης γνωστά στοιχεία και τα φωτίζει, από μια διαφορετική οπτική γωνία, στοιχίζοντάς τα στους ακόλουθους τρεις άξονες: εκείνον της Αγιότητας, της Κοινωνικότητας και του Πολιτισμού των Τεχνών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος

Βραχυγραφίες

Εισαγωγή

Α. Αγιότητα & Πνευματικά χαρίσματα στο συγγραφικό έργο του Γέροντος Γαβριήλ ∆ιονυσιάτη (1886-1983)

Β. Η ∆ιόραση και η Προόραση στην προοπτική της Αγιότητας

Γ. Η «Θεοεγκατάλειψη» στην πορεία της ασκήσεως προς την Αγιότητα. Κατηγοριοποιήσεις, αιτιάσεις & χαρακτηριστικά, με αφορμή σύγχρονους Οσίους & χαρισματικούς Γέροντες

∆. Η Θεοσέβεια και η Αγιότητα σε Κρήτες Οσίους & χαρισματικούς Γέροντες τον 20ό αιώνα

Ε. Ο συνάνθρωπος ως κριτήριο αυτογνωσίας και ελέγχου της σταυροειδούς αγάπης, σε σύγχρονους Αγίους & χαρισματικούς Γέροντες

ΣΤ. Η συμβολή Σύγχρονων Κρητών Αγίων & χαρισματικών Γερόντων στην προαγωγή των Γραμμάτων, των Τεχνών & του Πολιτισμού

Συμπεράσματα

Βιβλιογραφία

Ονομαστικός Πίνακας Σύγχρονων Αγίων, Οσίων & Γερόντων μνημονευθέντων στο βιβλίο

Πίνακας όρων

Προέλευση Μελετών

*****

Ὁ Ἐμμανουήλ Δουνδουλάκης γεννήθηκε στό Ἡράκλειο τῆς Κρήτης τό 1975. Εἶναι Μόνιμος Ἐπίκουρος Καθηγητής τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνώτατης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης, μέ γνωστικό ἀντικείμενο τήν Ἁγιολογία - Ὑμνολογία. Τυγχάνει ἐπίσης “Ὑπεύθυνος” τοῦ Προγράμματος Ἱερατικῶν Σπουδῶν τῆς ΠΑΕΑΚ (2013 κ. ἑξ).
Εἶναι ἀριστοῦχος διδάκτορας τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ. Πραγματοποίησε προπτυχιακές καί μεταπτυχιακές σπουδές στή Θεολογία. Παρακολούθησε Σεμινάρια διαρκείας στήν Ἐπαγγελματική Δημοσιογραφία, τήν Ἐγκληματολογική Ψυχολογία, τήν Ψυχολογία & Συμβουλευτική (Διαζυγίου), τό Management - Marketing καί τήν Παλαιογραφία, σέ Πανεπιστήμια καί Ἀκαδημίες σέ Ἑλλάδα, Ἐλβετία καί Γαλλία, ἀποφοιτώντας ἀλληλοδιαδοχικῶς καί συνεχῶς μέ ἄριστα. Ὑπῆρξε ἐπίσης πρῶτος σέ βαθμολογική κατάταξη κατά τήν ἀποφοίτηση ἀπό τίς Θεολογικές Σχολές ὅπου σπούδασε.
Εἶναι γνώστης τῆς Ἀγγλικῆς, τῆς Γαλλικῆς, τῆς Ἰταλικῆς γλώσσας, καθώς ἐπίσης βασικῶν στοιχείων τῆς Ἀραβικῆς καί τῆς Γερμανικῆς. Τυγχάνει ἰσόβιο μέλος τῆς Παγκόσμιας Ἀκαδημίας Τεχνῶν καί Πολιτισμοῦ (WAAC), κ.ἄ.
Εἶναι συγγραφέας 44 βιβλίων καί δεκάδων ἐπιστημονικῶν μελετῶν Θεολογικοῦ καί λογοτεχνικοῦ ἐνδιαφέροντος. Ποιήματά του γράφτηκαν καί μεταφράστηκαν στήν Ἀγγλική, τήν Ἀραβική καί τήν Κινεζική γλώσσα, ἐνῶ κάποια ἀπό αὐτά μελοποιήθηκαν καί παρουσιάστηκαν ὡς τραγούδια σέ πολιτιστικές ἐκδηλώσεις στήν Κρήτη.

Ἐνδεικτικοί τίτλοι βιβλίων του, ἀπό τά 44:
 • Κρητική Ἁγιολογία
 • Λεξιλόγιο τῆς Ὑμνογραφίας τοῦ Θεοτοκάριου
 • Ἁγιότητα καί Ἅγιοι στόν Ποιητικό λόγο
 • Τό Μαρτυρικό Φανάρι … ἡ ἀκοίμητη συνείδηση τοῦ Γένους
 • Ἁγία Μεγαλομάρτυς Εἰρήνη
 • Σύγχρονοι Ἅγιοι, Ὅσιοι καί χαρισματικοί Γέροντες.
 • Ἁγιολογικές Παρατηρήσεις στά Ἐορτολογικά τῶν Κυριακῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
 • Ὁ Πόκος στήν Ὑμνογραφία τῆς Ἐκκλησίας.
 • Hedone and Odyne in the Lives of the Saints
 • The Saints’ Holy Relics… of the Mediterranean and the Balkans
 • Essays on Hymnography
 • Ἡ καύση τῶν νεκρῶν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Άλλα βιβλία του συγγραφέα από τις εκδόσεις Γρηγόρη

Σύγχρονοι άγιοι (ενότητα στο ιστολόγιό μας)

Δεν υπάρχουν σχόλια: