ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021

Κορωνείας Παντελεήμων: «Ο κόσμος είναι Κτίση όχι Φύση»!

Ρομφαία (εικ. από την ανάρτηση Εορτή των Φώτων και φυσικό περιβάλλον)

Ὁ Ἁγιασμός τῶν ὑδάτων κατά την εορτή των Φώτων εἶναι κατάλοιπο τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν Βαπτιστηρίων, ὅταν ἐβαπτίζονταν τήν ἡμέρα αὐτή της εορτής οἱ κατηχούμενοι καί οἱ πιστοί ἔπαιρναν ἀπό τό ἁγιασμένο νερό τῶν Βαπτιστηρίων πρός ἁγιασμόν τους.

Ἡ Ἐκκλησία καί μετά τήν ἐπικράτηση τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ, συνέχισε τήν ἡμέρα αὐτή νά ἁγιάζει τά ὕδατα πρός ἁγιασμό τῶν πιστῶν.

Ὁ Ἁγιασμός αὐτός ἔχει πολύ σπουδαία συμβολική σημασία. Ἡ Ἐκκλησία ἁγιάζει μέ αὐτήν τήν πράξη ὅλο τό φυσικό κόσμο καί μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ κόσμος δέν εἶναι φύση, ἀλλά κτίση.

Δηλ. Δημιουργία τοῦ Θεοῦ, πού πρέπει νά τήν σεβόμαστε καί νά μήν τήν καταστρέφουμε.

Γιατί ὁ ἄνθρωπος μέ τήν ἀπληστία καί τήν ἐπιδίωξη τοῦ κέρδους καταστρέφει τήν Δημιουργία τοῦ Θεοῦ. Μολύνει τό ἀέρα, τά ὕδατα,το έδαφος,τα προϊόντα,που παράγονται.

Ὑπερεκμεταλλεύεται τίς φυσικές πηγές ἐνεργείας καί ὁδηγεῖ τόν κόσμο σέ ἀργό θάνατο.

Η Ἐκκλησία κρούει τόν κώδωνα κινδύνου. Μᾶς διδάσκει τήν ὀλιγάρκεια καί την αὐτάρκεια, ὥστε νά μήν ἀδιαφοροῦμε ἐξ αἰτίας τῆς ἀπληστίας μας γιά τήν μόλυνση καί καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος.

Καί καλούμεθα νά διαπαιδαγωγοῦμε ἀναλόγως τήν νέα γενεά, πού αὔριο θά ἀναλάβει τά ἠνία τοῦ κόσμου. Να διδάξουμε τους νέους ότι υπάρχουν αξίες ανώτερες, που προηγούνται από το κέρδος και μας εκδικούνται, όταν δεν τις σεβόμαστε.

Ο Αγιασμός των υδάτων, λοιπόν, δεν είναι ένα φολκλορικό θέαμα, όπως μερικοί άγευστοι της Ορθόδοξης πίστεως και ζωής, Θεολογίας και Λατρείας νομίζουν, ώστε να τον καταργούμε «κατά το δοκούν».

Ας μη ξεχνάμε,άλλωστε,ότι «lex orandi lex est credendi» (= ο κανόνας της προσευχής - λατρείας - είναι κανόνας της πίστεως).

​Ἄς «περιπατώμεν, λοιπόν, ἐν τῷ φωτί» (A´ Ἰωάν. α´, 7), ὥστε τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, που λάβαμε κατά το Βάπτισμά μας – το Φώτισμα – και το Χρίσμα να φωτίζει τις καρδιές μας,την ζωή μας και τον κόσμο μας.

Αν, βεβαίως, δεν θεωρούμε και το Μυστήριο του Βαπτίσματος μια ευκαιρία,απλώς,κοινωνικής επιδείξεως και θρησκευτικού κομφορμισμού!

Συμπλήρωμα

Εορτή των Φώτων και φυσικό περιβάλλον

Η οικολογική καρδιά του πολιτισμού μας 
Η αρμονία των πλασμάτων & η κληρονομιά του γέροντα Παΐσιου
Δίψα και άμεση γνώση του Θεού, Ειρήνη και Αγάπη 
Ένα μυστήριο που μας κυνηγάει από παιδιά

Αναστάσεις ζώων στους βίους των αγίων
Ο γέροντας Ισίδωρος και η πλάση - Τα «σιωπηλά και ήσυχα παιδιά της γης»
Ξωτικά στη μπλογκόσφαιρα

Οικολογία (ενότητα στο ιστολόγιό μας)

Δεν υπάρχουν σχόλια: