ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Κυριακή, 19 Απριλίου 2020

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! - Άγιον Πάσχα 2020: «Συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει»


  
 
Σχόλιό μας: Είναι εκπληκτικό πώς διαγράφεται ιστορία & προσφορά δεκαετιών εν ριπή οφθαλμού & πώς οι "άνθρωποι του νόμου" δεν ορρωδούν, όχι μόνο μπροστά στην εικόνα του Χριστού, αλλά ούτε μπροστά σε λευκές κόμες.
 

Αυτό το Πάσχα θα είναι όπως το Πάσχα του 33μ.Χ.
«Υπέρ των διωκώντων ημάς διά το όνομα του Κυρίου δεηθώμεν, όπως ο Κύριος, πραΰνας τον θυμόν αυτών, διασκεδάση την καθ' ημών οργήν»
(πρωτοχριστιανική λειτουργία του αγίου Κλήμεντος, από το σπουδαίο βιβλίο του π. Κων. Καλλινίκου Ο χριστιανικός ναός και τα τελούμενα εν αυτώ, Γρηγόρης 1969, σελ. 299).
  
π. Δ.Μπόκος, Πάσχα 2020: «Κεκλεισμένων των θυρών»

Στο πρώτο μας Πάσχα «κεκλεισμένων των θυρών», Σε θυμηθήκαμε αμέσως, Κύριε. Θυμηθήκαμε τα παραπονεμένα Σου λόγια: «Πάντες σκορπισθήσεσθε, εμέ λιπόντες». Για πρώτη φορά Σε προσέξαμε να διαβαίνεις τον τραχύ σου δρόμο μόνος. Και μόνος να πίνεις, σταλαματιά-σταλαματιά, και το ποτήριον του Πάθους Σου, από τον χείμαρρο των Κέδρων μέχρι τον φριχτό Γολγοθά. 
Αλλά και πάλι έτρεξες στους φίλους Σου και αδελφούς Σου για να χαρούν το πρώτο Πάσχα τους μαζί Σου. Και «έστης εν τω μέσω, τη ημέρα εκείνη, τη μιά των Σαββάτων, κεκλεισμένων των θυρών, όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι διά τον φόβον των Ιουδαίων»
Σε είχαμε ξεχάσει λίγο, Κύριε. Αλλά τώρα, στο δικό μας πρώτο «κεκλεισμένων των θυρών» Πάσχα, Σε χρειαζόμαστε όλοι, οι σημερινοί αδελφοί Σου, Κύριε. «Επιστρέψας» όπως τότε, Φιλάνθρωπε, «στήριξον» και εμάς «τους αδελφούς Σου». «Και χαρήσεται ημών η καρδία» με τη χαροποιό παρουσία Σου. 

«Χριστός ανέστη»
π. Δημήτριος Μπόκος 
Ι. Ν. Αγίου Βασιλείου 
Πρέβεζα 
 


"ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ", Δοξαστικό εορτής του Πάσχα, ψάλλει ο Γιώργος Δαρλάσης
 
Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: