ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2015

Pentecost Apolytikion in Greek, Arabic, Romanian, Slavonic, Spanish


Click: The Earth has become Heaven today

Από canarino3075
Ευλογητος ει, Χριστε ο Θεος ημων, ο πανσοφους τους αλιεις αναδειξας, καταπεμψας αυτοις το Πνευμα το αγιον, και δι' αυτών την Οικουμενην σαγηνευσας, φιλανθρωπε, δοξα Σοι!

مبارك أنت ايها المسيح إلهنا
يا من اظهرت الصيادين غزيري الحكمة، إذ سكبت عليهم الروح القدس
وبهم اصطدت المسكونة يا محب البشر المجد لك

Binecuvântat eşti Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce prea înţelepţi pe pescari ai arătat, trimiţându-le lor Duhul Sfânt; şi printr-înşii lumea ai vânat, iubitorule de oameni, mărire Ţie!Bendito eres tú, oh Cristo Dios nuestro,que mostraste a los Pescadores sapientísimos,cuando enviaste sobre ellos el Espíritu Santo, y por ellos el universo pescaste, Oh amante de la Humanidad, gloria a tí.

Δεν υπάρχουν σχόλια: