ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Σάββατο 5 Ιουλίου 2014

The Orthodox Christian Mission Center (OCMC)

 

 
From here

Mission, Vision, & Values

The Great Commission (Matthew 28:19-20)

Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age.

Our Mission

As the official missions agency of the Assembly of Canonical Orthodox Bishops of the United States it is OCMC's mission to make disciples of all nations by bringing people to Christ and His Church.

Our Vision

That all people may come to know the saving love of our Lord: Father, Son and Holy Spirit.

Our Values


We value proclaiming and witnessing Christ to all people with priority given to those who have never heard or accepted the Gospel.
We value sharing the love of Christ for the care of the total person – spiritual and physical.
We value ministry in the language and culture of the people.
We value our people – well-trained Missionaries, Staff, Board, Supporters, Indigenous Leadership and those being served.
We value communities, parishes, and individuals that are mission-minded and have active mission involvement.
We value being an open and transparent agency that values the gifts of stewardship provided to us by the faithful.
Why Orthodox missions? There are still over 4.7 billion people who do not know the hope, love and joy of a life in Christ. OCMC helps Orthodox Christians from North America welcome people around the world into the Body of Christ. 


OCMC Information
OCMC in Mongolia (click here & here)


Address:

220 Mason Manatee Way
St. Augustine, FL
United States
32086

Phone:
Toll Free:
Fax:
E-mail:

CFC Number: (904) 829-5132
1-877-463-6784
(904) 829-1635
missions@ocmc.org

Prayer for Missions

God of truth and love: Father, Son, and Holy Spirit, Hear our prayer for those who do not know You. That they may come to a saving knowledge of the truth, and that Your Name may be praised among all peoples of the world. Sustain, inspire, and enlighten Your servants who bring them the Gospel. Bring fresh vigor to wavering faith; sustain our faith when it is still fragile. Continually renew missionary zeal in ourselves and in the Church, and raise up new missionaries who will follow You to the ends of the world. Make us witnesses to Your goodness full of love, full of strength, and full of faith for Your glory and the salvation of the entire world. Through the prayers of all the missionary saints, Have mercy on us and save us. Amen.  


 
 
Ελληνικές προσπάθειες:
Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής

Ορθόδοξη Ιεραποστολή -Orthodox Mission -Mission Οrthodoxe – Misión Ortodoxa – Missão Ortodoxa – Missione Ortodossa – православная миссия- Misiunea Ortodoxă- 东正教使命 – रूढ़िवादी मिशन (εκεί θα βρείτε κι άλλες ομάδες, συλλόγους, φορείς και προσπάθειες για την Ορθόδοξη Ιεραποστολή σ' όλο τον κόσμο - ψάξτε στη δεξιά μεριά της σελίδας, κάτω από τα "Ενδιαφέροντα Μπλογκς - Ιστοσελίδες", στην ενότητα "Ορθ. Ιεραποστολικοί Σύνδεσμοι").

Δεν υπάρχουν σχόλια: