ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Παρέμβαση της ΝΙΚΗΣ για το ρόλο της (ιδιωτικής και ΜΗ ελληνικής) Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ σημαντικό!)

 

Το σκάνδαλο του ότι η περίφημη Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι δημόσια, αλλά ιδιωτική, και κατά το μεγαλύτερο ποσοστό ΜΗ ελληνική, είναι ένα μόνιμο αγκάθι στην εθνική μας ανεξαρτησία, που δε βλέπουμε να απασχολεί τους Έλληνες πολιτικούς.

Για να μην τρελαινόμαστε, ορίστε πολύ απλά τι γράφει για την Τράπεζα της Ελλάδος η Βικιπαίδεια:

Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι κρατική αλλά Ανώνυμη Εταιρεία. Έχει ειδικά προνόμια, ειδικές αρμοδιότητες αλλά και περιορισμούς, όπως ότι δεν μπορεί να λειτουργεί ως εμπορική τράπεζα και το ποσοστό του ελληνικού κράτους στη μετοχική της σύνθεση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% όπως ορίζεται στο καταστατικό της (αρχικώς το όριο αυτό ήταν 10%). Διαφέρει από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία διατηρούσε το προνόμιο έκδοσης χαρτονομισμάτων στην Ελλάδα ως το 1928.
Κατά τη διατύπωση του άρθρου 29 του καταστατικού, «Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές διορίζονται για μία εξαετία, με Προεδρικό Διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν προτάσεως του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας». Το κύρος και η ισχύς της θέσης είναι τέτοια ώστε πολλοί πρώην Διοικητές της Τράπεζας της Ελλάδος έχουν μετέπειτα τοποθετηθεί ως Υπουργοί σε διάφορες Κυβερνήσεις, ενώ τέσσερις από αυτούς (Αλέξανδρος Διομήδης, Εμμανουήλ Τσουδερός, Ξενοφών Ζολώτας και Λουκάς Παπαδήμος) έχουν διατελέσει Πρωθυπουργοί της χώρας σε έκτακτες περιπτώσεις.
Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους η Τράπεζα της Ελλάδος και τα μέλη των οργάνων της δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από την Κυβέρνηση. Βάσει του καταστατικού, κανείς αντιπρόσωπος του Δημοσίου δεν έχει δικαίωμα να ελέγξει τα βιβλία της τράπεζας σε κανένα από τα καταστήματά της, πλην του επιτρόπου του κράτους, ο οποίος μπορεί να ζητήσει στοιχεία αλλά υποχρεούται να τηρεί αυστηρή εχεμύθεια. ...

Για το φλέγον αυτό θέμα κατέθεσε ερώτηση στην κυβέρνηση η ΝΙΚΗ μέσω του βουλευτή Θεσσαλονίκης Ν. Παπαδόπουλου.

Το ταπεινό μας ιστολόγιο παρακαλεί όλους τους επισκέπτες του να διαβάσετε το κείμενο της ερώτησης και να παρακολουθήσετε το βίντεο με τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή. Και στη συνέχεια, αν φυσικά συμφωνείτε, να το προωθήσετε παντού. Είναι μέγιστο θέμα εθνικής ανεξαρτησίας, άγνωστο στους πολλούς και ανέγγιχτο πολιτικά. Αν συμφωνείτε. Ευχαριστώ. 

Το κείμενο της ερώτησης:
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/12548240.pdf

Αθήνα, 05.04.2024

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστή Χατζηδάκη

Θέμα: «Λειτουργία και Ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος»

Κύριε Υπουργέ

Πρόσφατα, σε επίκαιρη ερώτηση που έγινε σχετικά με την επιβολή προμήθειας στους Καταθετικούς λογαριασμούς, απαντήσατε ότι «Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η μόνη αρμόδια για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων… και το Υπουργείο δεν μπορεί να επεμβαίνει στην τιμολογιακή πολιτική και για λόγους ανταγωνισμού και για λόγους ουσίας».

Η απάντηση αυτή θα ήταν ικανοποιητική αν η Τράπεζα της Ελλάδος λειτουργούσε για τα συμφέροντα του Ελληνικού Λαού.

Διαβάζοντας όμως όσα καθορίζονται στο Καταστατικό της, συνάγονται τα εξής συμπεράσματα για τον ρόλο της:

- Μπορεί να καθορίζει την νομισματική πολιτική του κράτους, αλλά το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει κανένα δικαίωμα σε αυτήν, ούτε μπορεί να κάνει οποιονδήποτε έλεγχο στον τρόπο λειτουργίας και στα οικονομικά αποτελέσματα της.

- Κατέχει και διαχειρίζεται τα επίσημα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρυσός.

- Είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, δηλαδή έχει εμπορική λειτουργία, είναι επενδυτής και ταυτόχρονα ελεγκτής της νομισματικής πολιτικής του Κράτους, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με ποιο τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν ενεργεί με γνώμονα την κερδοσκοπία.

- Οι κάτοχοι του μετοχικού κεφαλαίου της ΤτΕ είναι άγνωστοι στον ελληνικό λαό και δεν γνωρίζουμε εάν εκπροσωπούν ξένα συμφέροντα;

Εν όψει όλων των παραπάνω

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

1) Για ποιο λόγο δημόσιου συμφέροντος η Τράπεζα της Ελλάδος, δεν ελέγχεται από το Δημόσιο, ενώ έχει τόσο σημαντικές αρμοδιότητες στην οικονομική ζωή της Ελλάδος;

2) Ποιοι είναι οι Μέτοχοι της ΤτΕ και γατί δεν δημοσιεύεται η σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της;

Ο ερωτών Βουλευτής

Νικόλαος Δ. Παπαδόπουλος 

Ο διάλογος στη Βουλή, με τις απαντήσεις της Κυβέρνησης (διά του υφυπουργού Οικονομικών Χ. Θεοχάρη) και τη δευτερολογία του βουλευτή της ΝΙΚΗΣ (από εδώ):

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Μήπως ακόμη ένα εργαλείο καταδυνάστευσης του ταλαιπωρημένου ελληνικού λαού; 

 

Δείτε επίσης, παρακαλώ: Η ΝΙΚΗ για την απληστία των τραπεζών, ΛΑΡΚΟ, Κόσοβο, απογευματινά χειρουργεία & Νέα Τάξη Πραγμάτων («Big Βρυξέλες»)

Από το κοινοβουλευτικό έργο της ΝΙΚΗΣ 

Τράπεζα της Ελλάδος: Άλλος ένας μηχανισμός ξενοκρατίας στην Ελλάδα (συνέχεια της παρέμβασης)

Δεν υπάρχουν σχόλια: