ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

«Όταν ζει κανείς μέσα στον κόσμο όχι για τον κόσμο, αλλά για την σωτηρία»...

Ελληνική Πατρολογία

Η γνώμη ότι μέσα στον κόσμο δεν μπορεί κανείς να σωθεί, είναι σωστή μόνο όταν ζει κατά τρόπο κοσμικό. Όταν όμως ζει κανείς μέσα στον κόσμο όχι για τον κόσμο, αλλά για την σωτηρία, δεν υπάρχει καμιά συμφορά. Τόσοι δεν σώθηκαν και δεν σώζονται ζώντας μέσα στον κόσμο; Γιατί να μην ανήκετε και σεις στην παράταξη τους;

Κόσμος είναι τα πάθη, είναι οι άνθρωποι που ζουν αποκλειστικά σύμφωνα με τα πάθη, είναι το σύνολο των συνηθειών και των μέσων που σοφίσθηκαν για την ικανοποίηση των παθών. Η απάρνηση όλων αυτών σημαίνει εγκατάλειψη του κόσμου, έστω κι αν όλοι γύρω ζουν κοσμικά.

Η οικογενειακή ζωή και γενικώτερα η κοινωνική κοσμικοποιείται, όταν εισχωρούν σ’ αυτή τα πάθη και οι ικανοποιήσεις των παθών. Για την οικογενειακή και κοινωνική ζωή υπάρχουν οι εντολές του Θεού και οι κανόνες της Εκκλησίας. Εάν κανείς αφήνει αυτά να ρυθμίζουν την ζωή του, τότε δεν θα ’ναι κοσμική, αλλά αγία και ευλογημένη».

«Πρέπει να ξεχωρίζουμε τις διαφορετικές έννοιες της λέξεως κόσμος. Η Αγία Γραφή παραγγέλλει: «Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον» (Α΄ Ιω. 2, 15). Η ίδια αλλού αναφέρει: «ὁ Θεὸς ἠγάπησεν τὸν κόσμον» (Ιω. 3, 16). Και είναι φυσικό ότι αγάπησε ο Θεός να οφείλει να αγαπά και ο άνθρωπος. Τι συμβαίνει λοιπόν;

Στα λόγια «μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον», η λέξη κόσμος, δεν έχει την ίδια σημασία που έχει στα λόγια «ὁ Θεὸς ἠγάπησεν τὸν κόσμον». Στην δεύτερη αυτή φράση «κόσμος» σημαίνει το εξόριστο από τον παράδεισο ανθρώπινο γένος, που ποτέ δεν έπαυσε να αγαπά ο Θεός και γι’ αυτό ακριβώς πρόσφερε θυσία τον Μονογενή του Υιό. Ενώ στην πρώτη φράση «κόσμος» σημαίνει το σύνολο εκείνο των ανθρώπων, που δεν θέλει ν’ αναγνωρίσει τον Θεό και δεν ενδιαφέρεται να ζήσει σύμφωνα με τις εντολές του. Ενδιαφέρεται μόνο να ευχαριστεί τον εαυτό του με την ικανοποίηση των διαφόρων παθών. Δεν ενθυμείται τον θάνατο και δεν σκέπτεται την μέλλουσα ζωή».


Οσίου Θεοφάνη του εγκλείστου, Απανθίσματα επιστολών (ο βίος του).
εκδ. Ιερά Μονή Παρακλήτου, Ωρωπός Αττικής 2018, (έκδοση 13η).

Δεν υπάρχουν σχόλια: