ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018

Ιησούς Χριστός και Τράπεζες!...

Πώς ο Κύριος διέρρηξε οποιαδήποτε σχέση με τα κατεστημένα του αιώνος τούτου

Eικ. από εδώ

Στο σημερινό ευαγγέλιο (Κυριακή β΄ Λουκά, δηλ. 2η Κυριακή που διαβάζουμε από το κατά Λουκάν ευαγγέλιο στη θεία λειτουργία) ακούσαμε τον Ιησού Χριστό να λέει τα εξής συγκλονιστικά:

᾿Αλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν· ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμῖν, προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς. Τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς.
Παντὶ δὲ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει.
Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως.
Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; Καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι.
Καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; Καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι.
Καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; Καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα.
Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς.
Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.
(κατά Λουκάν, κεφ. 6, 27-36)


Σε απλή νεοελληνική μετάφραση (από εδώ):


«Ἀλλὰ σ’ ἐσᾶς ποὺ μὲ ἀκοῦτε, λέγω: Νὰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθρούς σας, νὰ εὐεργετῆτε ἐκείνους ποὺ σᾶς μισοῦν, νὰ εὐλογῆτε ἐκείνους ποὺ σᾶς καταρῶνται, νὰ προσεύχεσθε δι’ ἐκείνους ποὺ σᾶς κακομεταχειρίζονται.
Εἰς ἐκεῖνον ποὺ σὲ κτυπᾶ εἰς τὸ σαγόνι, δῶσε καὶ τὸ ἄλλο, καὶ ἐκεῖνον ποὺ σοῦ παίρνει τὸ ἐπανωφόρι, μὴν τὸν ἐμποδίσῃς νὰ σοῦ πάρῃ καὶ τὸ ὑποκάμισο.
Δίδε εἰς ὁποιονδήποτε σοῦ ζητεῖ, καὶ ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ σοῦ ἐπῆρε ὅ,τι σοῦ ἀνήκει μὴ ζητήσῃς νὰ σοῦ τὸ ἐπιστρέψῃ.
Νὰ φέρεσθε πρὸς τοὺς ἄλλους ὄπως θὰ ἠθέλατε νὰ φερθοῦς σ’ ἐσᾶς.
Ἐὰν ἀγαπᾶτε μόνον ἐκείνους ποὺ σᾶς ἀγαποῦν, ποιὰν χάριν ἔχετε; Καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀγαποῦν ἐκείνους ποὺ τοὺς ἀγαποῦν.
Καὶ ἐὰν κάνετε καλὸ εἰς ἐκείνους μόνον ποὺ σᾶς κάνουν καλό, ποιὰν χάριν ἔχετε; Καὶ οἱ ἀμαρτωλοὶ τὸ ἴδιο κάνουν.
Καὶ ἐὰν δανείζετε μόνον εἰς ἐκείνους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐλπίζετε νὰ τὰ πάρετε, ποιὰν χάριν ἔχετε; Καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ δανείζουν εἰς τοὺς ἁμαρτωλούς, διὰ νὰ πάρουν πίσω τὶ ἴσον ποσόν.
Ἀλλὰ ἐσεῖς νὰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθρούς σας καὶ νὰ κάνετε καλὸ καὶ νὰ δανείζετε ὅπου δὲν ἐλπίζετε εἰς ἐπιστροφὴν καὶ ἡ ἀνταμοιβή σας θὰ εἶναι μεγάλη καὶ θὰ εἶσθε υἱοὺ τοῦ Ὑψίστου, διότι αὐτὸς εἶναι καλὸς εἰς τοὺς ἀχάριστους καὶ κακούς.
Νὰ εἶσθε λοιπὸν φιλεύσπλαγχνοι καθὼς καὶ ὁ Πατέρας σας εἶναι φιλεύσπλαγχνος».

***
"Ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν" (από εδώ)

Με αυτά τα συγκλονιστικά και σοκαριστικά λόγια, νομίζω πως ο Κύριος συντρίβει πρωτίστως τα κατεστημένα που έχουμε μέσα μας, τη "δικαιοσύνη" και την αυτονόητη ανταπόδοση και αυτοδικία. Συντρίβει όμως επίσης και ένα από τα ισχυρότερα οχυρά του Κακού: την επιθυμία του οικονομικού κέρδους.
Ζητά από τους ανθρώπους να δανείζουν το συνάνθρωπό τους για να τον βοηθήσουν, όχι για να κερδίσουν. Να δανείζουν, ακόμη κι αν δεν ελπίζουν ότι θα τα πάρουν πίσω, ώστε να σώσουν πιθανόν απελπισμένες ζωές και ψυχές.
Αυτά πρωτίστως απευθύνονται σε όλους μας. Αλλά πόσο δυναμική γροθιά είναι αυτό στο σύγχρονο τραπεζικό σύστημα, που έχει καταντήσει την τοκογλυφία "αξιοπρεπές" επάγγελμα, γεμάτο κύρος!
Αλλά και στα θύματα των τοκογλύφων λέει: μη μισείτε, συγχωρείτε, αγαπάτε, ανταποδώστε το κακό με καλό!
Αυτό είναι ο Χριστός... και μας προσφέρει επίσης τα άγια μυστήρια, την προσευχή, τη νηστεία, την εξομολόγηση και όλα τα στοιχεία της χριστιανικής ζωής (που είναι συλλογική ζωή, όχι ατομική), για να οπλιστούμε με την πνευματική πανοπλία που χρειαζόμαστε για να νικήσουμε αυτό τον πόλεμο - και να είναι, μάλιστα, "η ανταμοιβή μας μεγάλη και να είμαστε γιοι του Υψίστου" και πρίγκιπες στη βασιλεία των ουρανών.
Αμήν.

Διαβάστε, παρακαλώ, επίσης:

Κυριακή Β' Λουκά: Δώσε και μην υπολογίζεις ότι θα πάρεις!
Jim Forest, Αγαπώντας τον εχθρό μου - Σκέψεις πάνω στην πιο δύσκολη εντολή
Υπέρ των αμαρτωλών
Ηθικισμός στην Ορθοδοξία; Όχι ευχαριστώ!
Η αμαρτία (χωρίς ηθικισμούς)
Ιστοσελίδα για παιδεραστές και αιμομίκτες!
Ωραία απεικόνιση του "Επείνασα γαρ και εδώκατέ μοι φαγείν..." κ.τ.λ., από την παραβολή της Δευτέρας Παρουσίας!
Χριστιανισμός, καπιταλισμός & εξουσία

Ο καπιταλισμός ως θρησκεία και η New Age πνευματικότητα

H δύναμη του πλούσιου και η αξιοπρέπεια του φιλάνθρωπου
Ο Σταυρός, το αξεπέραστο μοντέλο παιδείας
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΜΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ
Κύριε... μήπως είστε ο Χριστός;
Να μην το μάθει κανείς!
Η γριούλα που δίδαξε έναν άγιο καθηγητή Πανεπιστημίου...
Ο άγιος, η αφέντρα και μια δούλα...

Όλοι οι Xριστιανοί είναι καλεσμένοι για συμβασιλείς του Χριστού
Αυτό που δεν γράφει στους τοίχους είναι ότι...
Άθεοι, αναζητητές, άγιοι & ερημίτες
"Θέλω να γίνω χριστιανός"
Νέα Υόρκη: ο Ιάπωνας ζητιάνος που έγινε Ορθόδοξος μοναχός! Από τις αμερικάνικες φυλακές στην Ορθοδοξία - Η συγκλονιστική ιστορία του π. Μωυσή Μπέρυ
Σχέση ανθρώπου και Θεού χτισμένη στο "μη φοβείσθε" του Κυρίου προς τους ανθρώπους!...
Η ομορφιά & η αλήθεια της Ορθοδοξίας μέσα από τα μάτια τριών αλλοθρήσκων...
Μήπως είμαι υποκριτής;
Αυτογνωσία

Δεν υπάρχουν σχόλια: