ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Κλειστή η Ορθόδοξη Σχολή του Ναϊρόμπι, λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων! – The Orthodox Seminary in Nairobi needs $ 30,000 to operate again! – L'école orthodoxe à Nairobi, pour travailler à nouveau besoin de 30 000 $!


The economic crisis in Greece and Cyprus affected the Orthodox School in Nairobi, Kenya. To work again require $ 30,000 and must all Orthodox Christians throughout the world (Europe, America, Australia) to offer the Orthodox Christian missionary center in USA, according to the text instructions. 
 
La crise économique en Grèce et à Chypre affecté l’école orthodoxe à Nairobi, au Kenya. Pour travailler à nouveau besoin de 30 000 $ et doit tous les chrétiens orthodoxes à travers le monde (Europe, Amérique, Australie) à offrir dans le chrétien orthodoxe missionnaire centre pas États-Unis, selon les instructions de texte. 
 
Η οικονομική κρίση της Ελλάδας και της Κύπρου επηρέασε και την Ορθόδοξη Σχολή στο Ναϊρόμπι της Κένυα. Για να λειτουργήσει ξανά χρειάζονται 30.000 δολάρια και πρέπει όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σε όλο το κόσμο (Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία) να προσφέρουν στο Ορθόδοξο Χριστιανικό ιεραποστολικό κέντρο Αμερικής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κειμένου.

More here!

Orthodox Kenya (tag)

Δεν υπάρχουν σχόλια: