ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Books about St Paisios of Holy Mount (1924-1994) in English, Albanian, Arabic, Bulgarian, French, German, Greek, Spanish, Italian, Persian, Russian, Serbian & Turkish (pdf)Από το ιστολόγιο για το εκκλησάκι του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου που ειναι στον Μαΐστρο της Αλεξανδρούπολης. Ευχαριστούμε τον αδελφό μας μοναχό Άβελ που μας το έστειλε. Ας έχει όλος ο κόσμος τις πρεσβείες του αγίου μας. Εδώ ενότητα γι' αυτόν, που έχει και ξενόγλωσσες αναρτήσεις. Δείτε επίσης τις ενότητές μας Ετέραις γλώσσαις και Ορθόδοξα Βαλκάνια. Αραβόφωνα άρθρα εδώ. Παντζάμπ (ινδική γλώσσα των Σιχ) εδώ. Εδώ λίστα βιβλίων στη σελίδα της Ιεράς Μονής Σουρωτής. Στο τέλος έχει και ξενόγλωσσα (μόνο τους τίτλους).
Παρακαλούμε, διακινήστε αυτά τα links, για ωφέλεια εαυτών και αλλήλων. Ευχαριστούμε.

  


من هو يسوع 

    Βουλγάρικα Βιβλία (Bulgarian Books)
1. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXeko0b1NOSFRsYzg
2. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXcGptdTRWZGlkdW8
3. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXc1k3RXEtZC1iQkk
4. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXaWdITVpyRDA0Nzg


    Γαλλικά Βιβλία (French Books)
1. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXYml1Sy1iMk1JMm8
2. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXRkxRbzVSZXY0SVU
3. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXNXdyYlNMT1RjUkk
4. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXVm5iS2JMU0liZVU
5. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXTllPX3hOUmxFbXc
6. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXaTluSnNtbGprd0E
7. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXOEhGQkZsXzdqNTg
8. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXVW5tcnRtNjdtc2M
9. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXOVY2VGRVcE5jNlU
10. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXcVEyN2hQY3ZtMUE


    Γερμανικά Βιβλία (German Books)
1. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXbHpoTnpkTjZVeGM
2. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXOTZ6TjIxd215dUk
3. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXVzNvMVZGWDFqLVE
4. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXWGNZUXBETUdLaDQ
5. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXRlF6RWd3Y21aczA
6. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXQmkzMmhTUlZYNms
7. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXMi01TXZCVXY3aDg
8. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXYW9kNmNqR01pNXM
9. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXSEkxcVhrZDV2UjQ
10. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXcE1uS2xjTF9WOEk
11. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXTDBvdWpZaDNsVUk
12. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXYV8tOU9HYzhSVkU
13. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXRUpRWXlRbmlIbDQ


    Ελληνικά Βιβλία (Greek Books)
1. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXcnRIY1U1YlIzSEE
2. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXakhyWXRKaWZ2UnM


    Ισπανικά Βιβλία (Spanish Books)
1. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXSU9tVUVMM2tTcGc
2. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXaUt5ZHpLY3VNVFk
3. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXSGJQSURsWUlKbWs


    Ιταλικά Βιβλία (Italian Books)
1. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXRHZyOWRLYnc4Z3c
2. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXVERpWkZMSl9iam8
3. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXb2VFNGZiQ2l0c3M
4. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXSXFoRnJQbDIzRkk
5. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXcXFjdGg2Szk1ZzA
6. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXOHNJSkJsdkZFbGc
7. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXdVlPd0lGY1IxUDA
8. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXdG03Z0E4akpNMkU
9. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXNGdyVktud25Lejg
10. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXMDlMcFh5SjNiNUE
11. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXQ1FiM1NUSlg5Vnc
12. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXdnFyY0w5d1g2LU0
13. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXaTlIMEtLX0prOU0
14. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXQkJHZXJ0NVNtWU0
15. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXS21fMkpWWTY2dm8
16. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXRmhtamhOVUdia2M
17. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXM3R6RVpTaUVJT0U


    Περσικά Βιβλία (Persian Books)
1. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXWHctR2xPVHdvSDA


    Ρώσικα Βιβλία (Russian Books)
1. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXSFI5cnRDcTdXRUk
2. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXUnpPeEY2djVScFE
3. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXRS1Sb2JNYjZGQ00
4. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXc2hyZ0pmMFJpNzA
5. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXbG8zYlJuOUNmdDQ
6. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXMkFFcmlxNFI1REk
7. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXQ1VKRE5xSTF0aDQ
8. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXc2JMaU9tWERZSTQ
9. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXeUk4RFBrTDQtbGc
10. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXX2dkTmNndVdSSzA
11. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXc25hVWVYNDNRbjg


    Σέρβικα Βιβλία (Serbian Books)
1. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXZ1BPejkyZ0dWd1U
2. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXSHJFVkN3OGcyTWM
3. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXaVlIbzVhYzEwU2c
4. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXY1JzT0IxRnlleXc
5. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXVjVMZDVuaEVfZVE


    Τούρκικα Βιβλία (Turkish Books)
1. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXRlJIVGtJTlFuYWM
2. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXdVBkZVVHN3VQTG8
3. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXeVV4SGUzcnRwSjA
4. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXUjBRVW16eXctbDA
5. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXeTEzMVh1TjFHZzQ
6. https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXUjV2R253c25nNjQ

Δεν υπάρχουν σχόλια: