ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011

How to Kill the Ego - Ζήτω ο εαυτός! Έξω η ενοχή!The Morning Offering
Commentary on Orthodox Living


The Very Rev. Fr. Tryphon, Abbot of All-Merciful Saviour Monastery on Vashon Island in the Puget Sound near Seattle, Washington, provides meaningful support and authoritative guidance for a profitable spiritual life in today’s world (click here!).

Many modern psychologists tell us that we must feel good about ourselves, and they instruct us to reject the idea of guilt and sin. Sin is seen by some of these psychologists as religion’s instrument for keeping people in line, making them dependent on an institution that should be relegated to the Dark Ages. In an age where man is elevated to being his own god, religion is seen as a sort of enslavement. Up with self! Down with guilt!

Self as the new god is worshiped at the expense of community and enthroned in a position of the utmost importance. Worship of self has contributed to the downfall of families and societal stability, with careers, social and financial gain, and self-fulfillment reigning supreme.

Divine love does not tolerate this elevated status of self. For the ego is the enemy of our communion with God. In an age of financial collapse, mortgage foreclosures, and high unemployment, worship of self dooms us to a life of total loss. We were created for communion with God, and the worship of the ego has led us into a state of spiritual bankruptcy.

The total meltdown of the economy and the destruction of the environment is a direct result of the turning away from spiritual values. The foundation of economic and environmental collapse is to be found in our spiritual bankruptcy. We need to return to the worship of God and reject worship of self.

The denial of guilt and sin is the ultimate example of our having accepted the lie perpetrated by the devil, that great deceiver. True happiness and true wealth come only through the fulfillment of our destiny and that for which we were created: communion with God. The destruction of the ego begins with repentance and the acquisition of a humble and a contrite heart. [CLICK HERE. &: Professor Paul C. Vitz, The Psychology of Atheism].

*****
Πώς να εξουδετερώσουμε το "εγώ"

Ο Σεβάσμιος π. Τρύφων, Ηγούμενος της Ι. Μονής του Ελεήμονος Σωτήρος στην Νήσο Βασόν στον Κόλπο Πιουτζέτ κοντά στην πόλη Σηάτλ, της Πολιτείας Ουάσιγκτον, ΗΠΑ, μας παρέχει μια ουσιαστική υποστήριξη και μια καθοδήγηση κύρους, για ένα επωφελή πνευματικό βίο στον σημερινό κόσμο [σειρά παρεμβάσεων στο Ancient Faith Radio, ΗΠΑ. Το απόσπασμα από εδώ]

Πολλοί σύγχρονοι ψυχολόγοι μας λένε πως πρέπει να νοιώθουμε καλά για τον εαυτό μας, και μας συμβουλεύουν να απορρίπτουμε την ιδέα της ενοχής και της αμαρτίας. Η αμαρτία θεωρείται από ορισμένους από αυτούς τους ψυχολόγους ως ένα εργαλείο της θρησκείας, για να κρατά τους ανθρώπους σε τάξη, καθιστώντας τους έτσι εξαρτημένους σε ένα θεσμό που θα έπρεπε να ανατεθεί στους Σκοτεινούς Αιώνες. Σε μια εποχή όπου ο άνθρωπος εξυψώνεται στο βαθμό να γίνεται θεός του εαυτού του, η θρησκεία θεωρείται ως ένα είδος υποδούλωσης. Ζήτω ο εαυτός! Έξω η ενοχή!

Ο εαυτός ως ο νέος θεός λατρεύεται εις βάρος της κοινωνίας, ενθρονισμένος σε μια θέση ύψιστης σημασίας. Η λατρεία του εαυτού έχει συνεισφέρει στο γκρέμισμα των οικογενειών και της κοινωνικής σταθερότητας, με τις καριέρες, το κοινωνικο-οικονομικό όφελος καθώς και την αυτο-ολοκλήρωση να βασιλεύουν περίτρανα.

Η θεία αγάπη δεν ανέχεται αυτό το υπερυψωμένο καθεστώς του εαυτού, καθ' ότι το Εγώ είναι ο εχθρός της κοινωνίας μας με τον Θεό. Σε μια εποχή οικονομικής κατάρρευσης, κατασχέσεων υποθηκευμένων και υψηλής ανεργίας, η λατρεία του εαυτού μας καταδικάζει σε μια ζωή ολοσχερούς απώλειας. Δημιουργηθήκαμε για κοινωνία με τον Θεό, και η λατρεία του εαυτού μας έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση πνευματικής χρεωκοπίας.

Η ολική κατάρρευση της οικονομίας και η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι απ' ευθείας αποτέλεσμα της απομάκρυνσής μας από τις πνευματικές αξίες. Τα θεμέλια της οικονομικής και περιβαλλοντικής κατάρρευσης βρίσκεται μέσα στην πνευματική μας χρεωκοπία. Είναι απαραίτητο να επιστρέψουμε στην λατρεία του Θεού και να καταργήσουμε την λατρεία του εαυτού.

Η άρνηση της ενοχής και της αμαρτίας είναι η υπέρτατη απόδειξη πως αποδεχθήκαμε το ψέμα που διέπραξε ο διάβολος - εκείνος ο μέγας απατεώνας. Η αληθινή χαρά και ο αληθινός πλούτος έρχονται μόνο με την εκπλήρωση του πεπρωμένου μας και εκείνου για το οποίο δημιουργηθήκαμε: την κοινωνία με τον Θεό. Η εξουδετέρωση του Εγώ αρχίζει με την μετάνοια και την απόκτηση μιας ταπεινής και συντετριμμένης καρδίας.

Δες και: Αυτογνωσία

Δεν υπάρχουν σχόλια: