ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011

Confession of the Blind Woman. Xeni Of Aegina, Greece (1867-1923)


ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Γερόντισσα Ξένη της Αίγινας, η Τυφλή Αγία
Παλιοί & σύγχρονοι άγιοι με αναπηρία

People, hear and pity me, for this, my situation,and pray to God for me, to give my wretched soul salvation.Believe me, all of you, my brethren, truly I'll explain,in me is found abundantly the works I now will name. If you would like to know which virtues I have called my own,I'll tell you: naked is my soul of good in every form.Utterly devoid of virtue, sentenced to be damned,and by every purity most utterly abandoned.Poverty past bounds is mine, and wounds and ill diseases,and being lost forever in the folds of death's deep creases. Severe insentitivity and stupor overcome me, anger, pride, hard-heartedness and evil have undone me.
To virtue I am cold as ice, but warm to wickedness,always ready for laughter's lure and for talkativeness. Instead of being compunctionate I'm totally unfeeling,nstead of weeping constantly, I laugh, the wretched worldling!But there is something yet, that hides so perfectly these evils.How long will I so fool the world, though I am like the devils,with my false piety, fake virtue and hypocrisy? When the world regards me highly, I rejoice and boast,but when they criticise me, even kindly, I am sad, and mope.
Whomever of you knows me, I exhort you to feel piety,and when reminded of me, weep for my iniguity.Beg our God that someday He enlightenment will send me;and by your prayers, my brethren, I hope that He will save me,and from my somber wickedness and evil, He will free me.

Δεν υπάρχουν σχόλια: