ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2010

Το σεξ, ο (άγιος) πνευματικός & η συνεχής θεία Μετάληψη

& εκεί από Σαλογραία.

 
Και επειδή τα γράφω για σένα αγαπημένο μου, που μου λές ότι το πάθος το σεξουαλικό δεν μπορείς να το δαμάσεις και ότι σε σέρνει πέρα δώθε- όπως το αφηνιασμένο άλογο το μισολιπόθυμο αναβάτη του- θα προσθέσω ότι ναι, το πιστεύω πως δεν υπάρχει δεν μπορώ, μόνο υπάρχει δε θέλω! Αν θέλει ο άνθρωπος, μπορεί να νικήσει- με τη δύναμη του Κυρίου και τα όπλα της Ορθόδοξης Εκκλησίας- όλα ανεξαιρέτως τα πάθη που τον παιδεύουν.
Οι νέοι από τα σεξουαλικά, σέρνονται στη δουλεία - κυρίως.
Αυτά τα ισχυρά σαρκικά πάθη, όσο και να επιθυμεί ο νέος να τα φέρει κάτω από τον έλεγχο που ο Κύριος προστάζει, δεν μπορεί μόνος του.
Με τη δύναμη όμως και την παρουσία του Κυρίου Ιησού, και αυτά τα πάθη νικιούνται…
- Πώς νικιούνται;
- Με τη συνεχή θεία Μετάληψη ["Νεκρός": δεν εννοεί χωρίς προϋποθέσεις και προετοιμασία, αλλά θα δείτε αμέσως παρακάτω τον τρόπο].
Αυτή είναι η ΜΟΝΗ οδός βοηθείας την σήμερον, και αν σου ακούγεται σκληρός ο λόγος μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι είναι πάσης αποδοχής άξιος.
Εις επίρρωσιν των γραφομένων μου, θα σου αντιγράψω μια αληθινή ιστορία (τρελαίνομαι για αληθινές ιστορίες που δείχνουν τη δύναμη του Χριστούλη) η οποία βρίσκεται στο βιβλίο υπ. αριθμ. 4, της σειράς Αγιορείτες Πατέρες του 19 αιώνος του ιερομονάχου Αντωνίου - εκδόσεις Ίνδικτος, Αθήνα 2005.
Στις αρχές του ΙΘ αιώνος, η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, το Ρωσικό, που την εποχή αυτή είχε Έλληνες μοναχούς, ήταν πλήρως εγκαταλελειμμένη. Η Ιερά Κοινότης, λοιπόν, το έτος 1803, αποφάσισε να διαγράψει το μοναστήρι από τον αριθμό των αγιορειτικών μονών, και απευθύνθηκε στον οικουμενικό πατριάρχη Καλλίνικο με ανάλογη αίτηση.
Ο πατριάρχης απέρριψε αποφασιστικά τέτοια πρόταση και έδωσε εντολή να φροντίσουν αμέσως για την εξεύρεση εμπείρου και πνευματικού ηγουμένου, στου οποίου τα χέρια θα παρέδιδαν όσο το δυνατόν γρηγορώτερα το κοινόβιο για να το ανασυγκροτήση.
Μόλις η Ιερά Κοινότης έλαβε γνώση της Πατριαρχικής αποφάσεως, επέλεξε και πρότεινε τον Έλληνα π. Σάββα, ηλικιωμένο ιερομόναχο της Σκήτης Ξενοφώντος, ο οποίος κατά τη γνώμη τους ήταν ικανός να αντεπεξέλθη στο έργο που επρόκειτο να του ανατεθή.
(Ο π. Σάββας τελικά με εντολή του Πατριάρχη πάει στην Κωσταντινούπολη και το κείμενο συνεχίζει ως ακολούθως) :
Μεταξύ των πιστών της Κωνσταντινουπόλεως, από τους οποίους πολλοί εγνώριζαν τκαι προσωπικώς το Γέροντα, γρήγορα διαδόθηκε η είδησις για τον ερχομό του…
Ο π. Σάββας έμεινε τελικά τέσσερα χρόνια στην Κωνσταντινούπολη για τη συγκέντρωση δωρεών και γνωρίστηκε με πολλές ευλαβείς ελληνικές οικογένειες.
Ο μαθητής του, ο αρχιμανδρίτης Προκόπιος (+1848) διηγήθηκε ως αυτόπτης μάρτυς το εξής γεγονός: Σε κάποια από τις ελληνικές οικογένειες, του ανέφεραν για ένα συγγενή τους νεαρό έμπορο, ο οποίος σχετιζόταν με τους αντιπροσώπους των σουλτανικών χαρεμιών και προμήθευε στο προσωπικό τους ποικίλα εμπορεύματα. Πέραν τούτου όμως, ο νεαρός έμπορος δημιούργησε και άλλου είδους σχέσεις με τις φυλακισμένες ["Νεκρός": εννοεί προφανώς τις έγκλειστες στο χαρέμι γυναίκες], τις οποίες επισκεπτόταν καθημερινώς [ως εραστής κάποιας ή κάποιων απ' αυτές].
Οι συγγενείς του, μιλώντας περί αυτού στον π.Σάββα, είπαν ότι θα τιμωρηθή αυστηρά από τους Τούρκους σε περίπτωση που αυτό γίνη γνωστό. Ετσι, τον παρεκάλεσαν να λυτρώσει με τη μεσολάβησή του, το νεαρό από τέτοιο κίνδυνο.
Ο π. Σάββας, με πίστι στη βοήθεια της Χάριτος του Θεού και τη συνεργία της Θείας Κοινωνίας, άρχισε το έργο.
Μετά από μακρές και ανεπιτυχείς προτροπές προς τον φιλήδονο νέο να εγκαταλείψη τις αμαρτωλές σχέσεις με τις μουσουλμάνες, πρότεινε εν τέλει ευκολώτερους όρους από την πλευρά του, υποσχόμενος ότι δεν θα τον ενοχλήση πλέον για να τον αποτρέψη από την αμαρτία.
Τον παρακάλεσε, λοιπόν, να μην πάη στο χαρέμι μία ημέρα και κατά τη διάρκειά της να νηστεύση, μετά να του αναγνωσθή η συγχωρητική ευχή, να κοινωνήση των αχράντων Μυστηρίων και κατόπιν ας κάνη ό,τι θέλει!
Ο δυστυχής… ελκόμενος από την αμαρτία όπως ο σίδηρος από τον μαγνήτη, δυσκολεύτηκε αλλά δέχθηκε τη συμβουλή.
Ίσως εξ αιτίας ντροπής ενώπιον του Γέροντος και των συγγενών του, περισσότερο όμως επειδή ο σοφός Γέροντας δεν του ζητούσε παραίτηση από την αμαρτία, αλλά στέρηση μόνο για μία ημέρα.
Ενήστευσε εκείνη την ημέρα, έλαβε τη συγχώρηση δια της ευχής και τη θεία Κοινωνία και μετά τη θεία Λειτουργία γευμάτισε με τον π.Σάββα και με τους συγγενείς.
Κατά τη διάρκεια του γεύματος και δήθεν τυχαίως, ο Γέροντας πρότεινε να προσπαθήση εκείνη την ημέρα να μην πάη στο χαρέμι και να κοινωνήση πάλιν την επόμενη. Επειδή δεν έβλεπε καμία αντίδρασι, άρχισε εγκαρδίως να τον παρακαλή, υποσχόμενος εκ νέου ότι μετά τη Θεία Κοινωνία θα τον αφήση ελεύθερο να πράξη κατά την επιθυμία του.
Αφού έλαβε την συγκατάθεσι τον κοινώνησε και την άλλη ημέρα.
Πρότεινε να τον ξανακοινωνήση με τους ίδιους όρους, δηλαδή και εκείνη την ημέρα να μην πάει στο χαρέμι, και τον κοινώνησε και την τρίτη ημέρα.
Τότε φάνηκε πώς ενήργησε σωτηριωδώς η χάρις του Θεού, κατά την ζώσαν πίστιν του Γέροντος και τις προσευχές των συγγενών. Η καρδιά του νέου μαλάκωσε και άρχισε σιγά σιγά μέσα του να αισθάνεται τη νέκρωσι των φλογισμένων παθών.
Ο π. Σάββας συνέχισε να τον κοινωνή επί σαράντα ημέρες
και την τελευταία φορά του είπε:
- Πήγαινε τώρα όπου επιθυμείς, ακόμη και στο χαρέμι δεν σε εμποδίζω!
Αλλά στην ψυχή του νέου είχε ήδη συντελεσθή η μεταστροφή.
- Ας κάνουν μαζί μου, ό,τι θέλουν , είπε. Μπορούν και να με κατακόψουν. Για τίποτε στον κόσμο δεν θα δεχτώ να πηγαίνω εκεί όπου νωρίτερα έτσι ασυγκράτητα έτρεχα!
Με αυτόν τον τρόπο ο φιλεύσπλαγχνος Κύριος έσωσε το… πρόβατό Του.
Όταν ο π. Σάββας συγκέντρωσε αρκετές δωρεές, επέστρεψε στο Αγιο Όρος και στην ακτή της θάλασσας άρχισε να κτίζη το μοναστήρι.
Ο Γέροντας εκοιμήθη το 1821.

Επισκέψου και τα posts μας:
ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ!...

7 σχόλια:

savas είπε...

Poso ali8ino einai , na eisai kala aderfe kai eulogimeno to neo etos

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ είπε...

Ευχαριστώ, αδελφέ, και αντεύχομαι υγεία, χάρη και ευλογία Θεού, σε σένα, τους οικείους σου και σε όλο τον κόσμο.

Σαλογραια η Ευαν.Παναγοπούλου-Κουτσούκου είπε...

Πολύ ευχαριστώ και το Ζωντανό Ιστολόγιο και σένα Νεκρέ για τον Κόσμο, που ανεβάσατε την ανάρτησή μου για τη συνεχή θεία μετάληψη.
Συνιστώ σε κάθε καλοπροαίρετη Ορθόδοξη ψυχή, να μελετήσει και το σοφό βιβλίο περί Συνεχούς θείας Μεταλήψεως των Αγίων Νικόδημου Αγιορείτη και Μακαρίου Κορίνθου.
Εκεί θα δει κανόνα του Αγίου Τιμοθέου Πατριάρχη Αλεξανδρείας που λέει ότι και δαιμονισμένος να είναι κάποιος, πρέπει να κοινωνάει ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ φορές την ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΗ ΒΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΑΓΙΑ...

Ανώνυμος είπε...

Ξέρεις γιατι μου αρεσε αυτη η αναρτηση; γιατι δεν επεσες στην παγίδα της κλασικης γκρινιας καποιων υπερορθοδοξων που νομιζεις οτι εχουν προσωπικο θεμα με τον δυτικο Αι Βασιλη της Coca Cola ή με το "παγανιστικο" κακο χριστουγεννιατικο δεντρο κτλ. Υπαρχει μια λαθος αντιληψη και την καταδεικνυεις με εποικοδομητικο τροπο με ηρεμια και χαλαρα. Συγχαρητηρια.

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ είπε...

Ευχαριστώ, αδελφέ. Η ανάρτηση είναι παρμένη από το εξαιρετικό blog της Σαλογραίας (δες link) στην αρχή.
Ωστόσο δε βλέπω να λέει κάτι για το θέμα που αναφέρεις και υποθέτω ότι το σχόλιο πήγαινε κανονικά για άλλο post.
Όπως και νά 'χει, ευχαριστώ. Να απαντήσω, με την ευκαιρία, ότι, αν το χριστ. δέντρο είναι αρχαία παράδοση των δυτικών (ορθόδοξων) χριστιανών (αν το καθιέρωσε π.χ. ο άγιος Βονιφάτιος, ο μεγάλος ιεραπόστολος και μάρτυρας της Γερμανίας του 8ου αιώνα) πάλι δικό μας είναι. Μήπως στον ελληνικό χώρο δεν έχουμε ωραία λαϊκά έθιμα με προχριστιανικές ρίζες, αλλά εκχριστιανισμένα; Π.χ. τα κόκκινα αβγά της Λαμπρής - για να πω κάτι πρόχειρο και αποδεκτό απ' όλους - που οφείλονται στην αρχαία δοξασία για τη νέα ζωή που βγαίνει απ' τ' αβγό και όχι στο ότι κοκκίνισαν τα αβγά που κρατούσε η αγ. Μαρία η Μαγδαληνή, όπως μυθολογήθηκε στη συνέχεια. Και λοιπόν; Ο πολιτισμός κάθε λαού είναι μια συνέχεια. Κάθε λαός εντάσσεται στην Εκκλησία και λατρεύει τον αληθινό Θεό σύμφωνα με το δικό του πολιτισμό, απορρίπτοντας μόνο τα στοιχεία που οδηγούν σε ανηθικότητες ή δαιμονικές λατρείες... Έτσι δεν είναι;

Ανώνυμος είπε...

Ναι πηγαινε για το ποστ σχετικα με τον Αη Βασίλη που υπαρχει. Ακριβως ετσι ειναι παντως και για το χριστουγεννιατικο δεντρο δες κι εδω
http://ellinwnparadosi.blogspot.com/2010/12/blog-post_8236.html

Το θεμα ειναι οταν υπαρχει κατι στραβο να το λεμε με εποικοδομητικο τροπο κι οχι σαν πωρωμενοι ιεροεξεταστες αυτο ηθελα να πω και συγχαρητηρια ακομη μια φορα!

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ είπε...

Πολύ ενδιαφέρον post, το ίδιο και όλο το blog που παραπέμπεις (Ελλήνων Παράδοση). Ευχαριστώ και πάλι.