ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου 2017

Jesus is not part of the Story of Christmas ― Entering the Mystery of Christmas (& a Serbian Christmas Song)Please, see here:

Jesus is not part of the Story of Christmas (Entering the Mystery of Christmas)

A Secular Kingdom… Where Christmas Never Comes

Un royaume sécularisé où il n’y a jamais Noel...
 
A Serbian Christmas Song – lyrics by St. Nikolai Velimirovich (from here!)


Andjeli Pevaju

Noć prekrasna i noć tija,
nad pećinom zvezda sija,
u pećini mati spi,
nad Isusom andjel bdi.

Andjeli pevaju,
pastiri sviraju,
andjeli pevaju
mudraci javljaju:
Što narodi čekaše,
što proroci rekoše,
evo sad se u svet javi,
u svet javi i objavi:
Rodi nam se Hristos Spas
za spasenje sviju nas.
Aliluja, aliluja,
Gospodi pomiluj!

 
(deep voice) no matter what you are doing, spin threads for heaven!

Angels Sing  (lyrics)
the night so grand and placid,
a star shining over the cave,
the mother sleeping in the cave,
the angel keeping watch over Jesus.

the angels are singing,
the sheperds are fluting,
the angels are singing,
the wise bring it forth:
what the nations awaited,
what the prophets had said,
here and now it is announced,

it is announced and brought forth:
Christ, our Redeemer is born!
for the Salvation of us all.
halleluya, halleluya,
Lord, have mercy!

Joy, Soul, Passion, Honor, Jesus, Faith, Hope, Salvation, Peace, Repentance, the Lord, Calmness, Love, Charity, Harmony…
(addendum) God’s peace! Christ is born! Truly, He is born!… let’s renew ourselves, let’s lift up the pillars!

Δεν υπάρχουν σχόλια: