ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Σάββατο 27 Ιουλίου 2013

Επίκαιρα, πολιτικά, κοινωνικά & πνευματικά...

Διορθόδοξο ανακοινωθέν για τους διωγμούς των χριστιανών στη Μέση Ανατολή
Κατάργηση της αργίας της Κυριακής από το ελληνικό (;) κράτος
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας
Ανοιχτή επιστολή όλων των θεολογικών φορέων της Ελλάδας για το μάθημα των Θρησκευτικών

Οι εξελίξεις τρέχουν κάθε δευτερόλεπτο. Η παγκοσμιοποίηση ολοκληρώνεται με ταχύτητα φωτός (ή... σκότους;). Η διαφθορά των συνειδήσεων μικρών και μεγάλων από τα μέσα μαζικής προπαγάνδας προχωρεί. Η προπαγάνδα του αθεϊσμού, των αιρέσεων και της Νέας Εποχής, ομοίως. Το Ισλάμ (βίαιο ή δήθεν φωτεινό και ειρηνικό) εξαπλώνεται. Η αποστασία από το χριστιανισμό βαθαίνει. Η υποδούλωση της χώρας μας καθημερινά ολοκληρώνεται... Η Ορθοδοξία φαίνεται να κοιμάται, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Η Ιεραποστολή μπουσουλάει, αντί να τρέχει. Δόξα τω Θεώ, ακόμα κι έτσι (οι ευθύνες ΜΑΣ μεγαλώνουν να αναπληρώσουμε τις ελλείψεις με πνευματικό και πρακτικό αγώνα κατά δύναμιν ή... υπέρ δύναμιν, ζητώντας ταπεινά τη βοήθεια του Χριστού και αγαπώντας όλο τον κόσμο φυσικά). 
Τρέχουν όμως οι ειδήσεις, που αφορούν όλα τα παραπάνω. Ας σχολιάσουμε μερικές...

Διορθόδοξο ανακοινωθέν για την κατάσταση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή

Ανακοίνωση του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας
Amen.gr

Oι Προκαθήμενοι και Αντιπρόσωποι των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, οι οποίοι συναντήθηκαν στη Μόσχα στους εορτασμούς επί τῃ επετείῳ των 1025 ετών Εκχριστιανισμού των Ρως, υιοθέτησαν κοινό Ανακοινωθέν με κεντρικό θέμα την κατάσταση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή. Εκ μέρους όλων των παρισταμένων ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος παρέδωσε το παρόν κείμενο στον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Β. Πούτιν στα πλαίσια της συναντήσεως της 25ης Ιουλίου στο Κρεμλίνο Μόσχας.
Οι Προκαθήμενοι και οι Αντιπρόσωποι των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιῶν συναντηθέντες εν Μόσχα τη προσκλήσει του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κ.κ. Κυρίλλου, ίνα μετάσχωμεν των εορτασμών επί τη επετείω των 1025 ετών Εκχριστιανισμού των Ρως, κρίνομεν καθήκον ημών, ίνα υψώσωμεν φωνήν υποστηρίξεως πάντων των καταδιωγμένων σήμερον εις διαφόρους περιοχάς της υφηλίου, εξαιτίας της εις Χριστόν πίστεως αυτών, αδελφών ημών χριστιανών.
Χιλιάδες χριστιανοί καθημερινώς υφίστανται διάφορα μαρτύρια και βασανισμούς, εκδιώξεις εκ των εστιών αυτών, άλλοι δε θανατούνται.
Από τη Νιγηρία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και την Ινδία καταφθάνουν πληροφορίες διά τους φρικτούς βασανισμούς και τις θανατώσεις χριστιανών. Εις το Κόσσοβον βεβηλούνται τα θρησκευτικά ιερά προσκυνήματα, ενώ ήδη έχουν καταστραφεί πολλοί Ναοί και πολλοί άνθρωποι υστερούνται της δυνατότητος επισκέψεως των τάφων των συγγενών αυτών λόγω εκτοπισμού και προσευχής υπέρ αναπαύσεως των προγόνων αυτών εις τας πατρίδας αυτών.
Έντονον ανησυχία προκαλεί η κατάστασις εν Μέση Ανατολή. Κύμα βίας και τρομοκρατίας έχει πλήξει πολλάς χώρας της περιοχής, θύματα της οποίας είναι οι χριστιανοί. Η Λιβύη, όπου οι χριστιανοί σχεδόν εξέλειπον, διαλύεται λόγω συνεχών συγκρούσεων των αντιθέτων φυλετικών ομάδων. Εις δε το Ιράκ, όπου εκ του ενός εκατομμυρίου και πεντακοσίων χιλιάδων χριστιανών παλαιότερα, μόλις έν δέκατο μέρος έχει παραμείνει, δεν τερματίζονται οι τρομοκρατικές ενέργειες. Όλο και περισσότερον ανησυχητική η κατάστασις εν Αιγύπτω, όπου η σύγκρουσις εισήλθεν εις αιματηράν φάσιν και παρατηρείται αθρόα έξοδος των χριστιανικών πληθυσμών εκ της πατρώας γης. Συμφορά και ταλαιπωρίες έκρουσαν τας θύρας των οικογενειῶν χιλιάδων απλών ανθρώπων. Τα πλέον απροστάτευτα κοινωνικά στρώματα, συμπεριλαμβανομένων και των εθνικών και θρηκσευτικών μειονοτήτων, τελούν κατά κανόνα υπό την βίαν και την τρομοκρατίαν των συγκρούσεων.
Oι Προκαθήμενοι των Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής, συνελθόντες εις Σύναξιν, τον Σεπτέμβριο του έτους 2010 εν Κύπρω, εξέφρασαν έντονον προβληματισμόν, διά την κατάστασιν εν τη περιοχή ταύτῃ και την ανησυχία διά το μέλλον των διαβιούντων εκεί χριστιανών. Ο ανάλογος προβληματισμός διετυπώθη επίσης εις τας παρόμοιας Συνάξεις τον Αύγουστο του έτους 2011  εν Ιορδανία, τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους εν Κωνσταντινουπόλει και τον Μάρτιον του έτους 2012 εν Κύπρω. Ανακοινωθέν υποστηρίξεως προς τους δοκιμαζόμενους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής υιοθετήθη υπό της εν Μόσχα Συναντήσεως τον Νοέμβριο του έτους 2011 των Προκαθημένων και Αντιπροσώπων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών.
Ιδιαιτέρως τραγική τυγχάνει σήμερον η κατάστασις εν Συρία. Εν μέσω του αδελφοκτόνου πολέμου οι χριστιανοί και οι εκπρόσωποι τῶν λοιπών θρησκευτικών ομάδων εξοντώνονται και εκτοπίζονται εκ των πόλεων και των εστιών αυτών, όπου επί αιώνας εν φιλαδελφία και αγάπη συνυπήρχον μετά των εκπροσώπων των λοιπών θρησκευτικών παραδόσεων.
Αι εξοπλισμέναι ομάδαι, άνευ αιδούς, χρησιμοποιούν κάθε μέσον προκειμένου να πετύχουν τους σκοπούς αυτών. Τα ακραία μέλη αυτών προχωροῦν όλο και περισσότερον εις διαπράξεις εγκληματικών πράξεων. Συνήθεις είναι αι ανατριχιαστικαί σκηναί βίας, αι δημόσιαι εκτελέσεις, η ταπείνωσις της ανθρωπίνης αξιοπρεπείας και η καταπάτησις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διαδεδομένες πλέον πράξεις είναι αι απαγωγαί και οι θανατώσεις ανθρώπων, αι οποίαι συχνάκις διαπράττονται με κίνητρον τα ιδιοτελή και κερδοσκοπικά συμφέροντα. Οι ακραίοι τούτων δεν διστάζουν ίνα προσβάλουν θρησκευτικάς προσωπικότητας, ο σεβασμός των οποίων ήτο πάντοτε χαρακτηριστικόν γνώρισμα των λαών της Μέσης Ανατολής.
Διεθνή μέσα γενικής ενημερώσεως, όπως και πολλοί πολιτικοί παράγοντες αποσιωπούν την τραγωδία των χριστιανών της Μέσης Ανατολῆς.
Δηλούμεν την αλληλεγγύη ημών εις τον Μακαριώτατο Πατριάρχη της Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας και Πάσης Ανατολῆς κ.κ. Ιωάννη Ι΄, κωλυθέντα, ίνα παραστεί και κοινωνήσει μεθ' ημών της χαράς των σημερινών εορτασμών, διότι έπρεπε να παραμείνει πλησίον του ποιμνίου αυτού εις την δύσκολον ταύτην στιγμήν. Οι προσευχαί ημών είναι μετ' αυτού και μετά των εν Χριστώ αδελφών ημών, οι οποίοι θανατούνται όλην την ημέραν (Ρωμ. 8.36). ·
Συλλυπούμεθα τον δοκιμαζόμενο λαόν της Συρίας. Απαιτούμεν την άμεση απελευθέρωσι των συλληφθέντων υπό των μαχητών κατά μήνα Απριλίον περιφανών αδελφῶν χριστιανών Ιεραρχών της Συρίας, δηλονότι του Μητροπολίτου Χαλεπίου και Αλεξανδρέττας κ. Παύλου και του Συροϊακωβίτου Μητροπολίτου Χαλεπίου μαρ Γρηγορίου Ιωάννου Ιμπραΐμ.
Απευθύνομεν έκκλησιν εις πάσας τας αντιμαχομένας μερίδας και εις όσους είναι εις θέσιν να ασκήσουν πολιτικήν επιρροήν, προκειμένου να αλλάξει η κατάστασις. Παύσατε την βίαν και τας εξοντώσεις των ειρηνικών πληθυσμών! Τερματίσατε πάραυτα πάσαν στρατιωτικήν επιχείρησιν ώστε μέσω διαπραγματεύσεων να εκπονήσητε αρχάς ειρηνικών διευθετήσεων των εμφυλίων συρράξεων! Απελευθερώσατε  άμεσα τους απαχθέντες κληρικούς και λοιπούς ειρηνικούς πολίτας!
Ως θεράποντες του Παντοδυνάμου Θεού ημών αναπέμπομεν διαπύρους ευχάς προς τον Αρχηγόν της Ειρήνης, τον Κύριον και Παντοκράτορα, υπέρ επανεγκαθιδρύσεως της ειρήνης και της φιλαδελφίας εν τη γη της Μέσης Ανατολής, υπέρ ταχυτάτης επιστροφής των προσφύγων εις τας πατρογονικάς οικείας αυτών, υπέρ αναρρώσεως των τραυματισθέντων και αναπαύσεως των ψυχών των αδίκως θανατωθέντων και όπως απάσαι αι εμπλεκόμεναι μερίδαι των πολεμικών επιχειρήσεων συνισθώσιν και τερματίσωσιν πάσαν εχθροπραξία!

***
Κατάργηση της αργίας της Κυριακής από το ελληνικό (;) κράτος

Αναδημοσιεύουμε από το αγαπητό μας blog Τι και πώς:

Ποιός θα το πίστευε...
Καίριο graffiti που προσγειώνει τους ρομαντικούς (εδώθε)
Ψηφίστηκε από την Βουλή των "Ελλήνων" η κατάργηση της αργίας της Κυριακής! Και δεν είναι μόνο ότι ψηφίστηκε αλλά ο υφυπουργός Ανάπτυξης, ένας κάποιος Σκορδάς ονόματι, επιχειρηματολογώντας (υπέρ του ασεβούς νόμου) είπε και την ρήση του Κυρίου «το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο». Θράσος χιλίων πιθήκων έχει αυτός ο τύπος!
Λοιπόν, κυρ Σκορδά, ο Ιησούς το είπε αυτό καυτηριάζοντας την υποκριτική στάση των Εβραίων που τον κατηγόρησαν επειδή έκανε θαύματα την ημέρα της αργίας. Εσείς ποιό "θαύμα" θα κάνετε Κυριακή;
Κυρ Σκορδά, δεν έχουμε λεφτά να ψωνίσουμε τις καθημερινές και θα ξεσκιστούμε στα ψώνια τις Κυριακές;
Κυρ Σκορδά, τα μαγαζιά κλείνουν το ένα μετά το άλλο από την αναδουλειά και συ τους χαρίζεις άλλη μια μέρα να...πουλήσουν;
Κυρ Σκορδά, το έχουμε καταλάβει πως ο σκοπός σας είναι να κόψετε όλες τις γέφυρες του λαού με την Ορθόδοξη πίστη του αλλά δεν θα σας γίνει! Ο Κύριος που δεν σηκώνει ούτε τις "μαγκιές", ούτε τα κολπάκια σας θα τα κάνει όλα όπα και θα ψάχνεστε!
Άκου κυρ Σκορδά τι λέει ο ΠατροΚοσμάς για την αργία της Κυριακής:
«Ἐπῆγεν ὁ Κύριος εἰς τὴν κόλασιν καὶ ἔβγαλε τὸν Ἀδάμ, τὴν Εὔαν καὶ τὸ γένος του.
Ἀνέστη τὴν τρίτην ἡμέραν.
Ἐφάνη δώδεκα φορὰς εἰς τοὺς Ἀποστόλους του.
Ἔγινε χαρὰ εἰς τὸν οὐρανόν, χαρὰ εἰς τὴν γῆν καὶ εἰς ὅλον τὸν κόσμον· φαρμάκι καὶ σπαθὶ δίστομον εἰς τὴν καρδίαν τῶν Ἑβραίων καὶ μάλιστα τοῦ διαβόλου.
Διὰ τοῦτο καὶ οἱ Ἑβραῖοι δὲν κατακαίονται ἄλλην ἡμέραν τόσον, ὡσὰν τὴν Κυριακήν, ὁποὺ ἀκούουν τὸν παπά μας νὰ λέγῃ: «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν».
Διότι ἐκεῖνο ὁποὺ ἐσπούδαζον οἱ Ἑβραῖοι νὰ κάμουν διὰ νὰ ἐξαλείψουν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μας, ἐγύρισεν ἐναντίον τῆς κεφαλῆς των.
Πρέπει καὶ ἡμεῖς, ἀδελφοί μου, νὰ χαιρώμεθα πάντοτε, μὰ περισσότερον τὴν Κυριακήν, ὁποὺ εἶνε ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ μας.
Διότι Κυριακὴν ἡμέραν ἔγινεν ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας.
Κυριακὴν ἡμέραν μέλλει ὁ Κύριος νὰ ἀναστήσῃ ὅλον τὸν κόσμον.
Πρέπει καὶ ἡμεῖς νὰ ἐργαζώμεθα τὰς ἓξ ἡμέρας διὰ ταῦτα τὰ μάταια, γήϊνα καὶ ψεύτικα πράγματα, καὶ τὴν Κυριακὴν νὰ πηγαίνωμεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ νὰ στοχαζώμεθα τὰς ἁμαρτίας μας, τὸν θάνατον, τὴν κόλασιν, τὸν παράδεισον, τὴν ψυχήν μας ὁποὺ εἶνε τιμιωτέρα ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὄχι νὰ πολυτρώγωμεν, νὰ πολυπίνωμεν καὶ νὰ κάμνωμεν ἁμαρτίας· οὔτε νὰ ἐργαζώμεθα καὶ νὰ πραγματευώμεθα τὴν Κυριακήν.
Ἐκεῖνο τὸ κέρδος ὁποὺ γίνεται τὴν Κυριακὴν εἶνε ἀφωρισμένο καὶ κατηραμένο, καὶ βάνετε φωτιὰ καὶ κατάρα εἰς τὸ σπίτι σας καὶ ὄχι εὐλογίαν· καὶ ἢ σὲ θανατώνει ὁ Θεὸς παράκαιρα, ἢ τὴν γυναῖκα σου, ἢ τὸ παιδί σου, ἢ τὸ ζῶον σου ψοφᾶ, ἢ ἄλλον κακόν σοῦ κάμνει.
Ὅθεν, ἀδελφοί μου, διὰ νὰ μὴ πάθετε κανένα κακόν, μήτε ψυχικὸν μήτε σωματικόν, ἐγὼ σᾶς συμβουλεύω νὰ φυλάγετε τὴν Κυριακήν, ὡσὰν ὁποὺ εἶνε ἀφιερωμένη εἰς τὸν Θεόν.
Ἐδῶ πῶς πηγαίνετε, χριστιανοί μου;
Τὴν φυλάγετε τὴν Κυριακήν; Ἂν εἶσθε χριστιανοί, νὰ τὴν φυλάγετε.
Ἔχετε ἐδῶ πρόβατα; Τὸ γάλα τῆς Κυριακῆς τί τὸ κάμνετε; Ἄκουσε, παιδί μου· νὰ τὸ σμίγῃς ὅλο καὶ νὰ τὸ κάμνῃς ἑπτὰ μερίδια· καὶ τὰ ἓξ μερίδια κράτησέ τα διὰ τὸν ἑαυτόν σου, καὶ τὸ ἄλλο μερίδιον τῆς Κυριακῆς, ἂν θέλης, δῶσε το ἐλεημοσύνην εἰς τοὺς πτωχοὺς ἢ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, διὰ νὰ εὐλογήσῃ ὁ Θεὸς τὰ πράγματά σου.
Καὶ ἂν τύχη ἀνάγκη καὶ θέλῃς νὰ πωλήσῃς πράγματα φαγώσιμα τὴν Κυριακήν, ἐκεῖνο τὸ κέρδος μὴ τὸ σμίγεις εἰς τὴν σακκούλα σου, διότι τὴν μαγαρίζει· ἀλλὰ δῶσε τα ἐλεημοσύνην, διὰ νὰ σᾶς φυλάγῃ ὁ Θεὸς» (Διδαχή Δ΄).
Κοίτα να δείς τί θα συμβεί τώρα που ψηφίσατε έτσι, κυρ Σκορδά μου:
Τώρα είναι που θα γεμίσουν οι εκκλησιές (που θέλετε να τις αδειάσετε) τις Κυριακές!
Και οι χλιαροί θα το πάρουν στα "ζεστά", θα ξαναγυρίσουν στους ναούς, οι καταστηματάρχες που έχουν Θεό μέσα τους δεν θα ανοίξουν Κυριακή και η μέρα αυτή, η αφιερωμένη στον Κύριο, θα ξαναγίνει -εξαιτίας σας!!!!- Ευχαριστιακή μέρα.
Άκου κυρ Σκορδά και πάρτε το ΟΛΟΙ χαμπάρι: Ό,τι και να κάνετε η Ελλάδα άθρησκο κράτος δεν πρόκειται να γίνει. Το πολύ-πολύ να δημιουργήσετε νέους ομολογητές και μάρτυρες....

"Ν": Για να είμαστε δίκαιοι, το κράτος πρόβλεψε μια ανοχή - προς το παρόν - για τη συμμετοχή στη λειτουργία όσων το επιθυμούν. Αυτό ευτυχώς κρατάει κάποιες ισορροπίες, αν και πιθανόν να καταστρατηγηθεί στην πράξη. Διαβάζουμε εδώ:
Ο υπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε ότι η ρύθμιση θα προβλέπει ρητώς ότι τα καταστήματα θα ανοίγουν από τις 11 το πρωί και μετά. Επιπλέον, σημείωσε ότι τις Κυριακές εργάζονται ήδη πλειάδα επαγγελματιών και καταστημάτων (π.χ. ζαχαροπλαστεία, ανθοπωλεία, ταξί, περίπτερα, μέσα μαζικής μεταφοράς, ΔΕΗ, ΟΤΕ, βιομηχανίες συνεχούς ροής κ.λπ.). Και τέλος τόνισε ότι η ρύθμιση είναι προαιρετική.
Η άποψή μας για το θέμα εκφράζεται εδώ (χωρίς να ξέρουμε ότι προβλέπεται ωράριο από τις 11 π.μ.).

***
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας

Τον Ιούνιο συγκλήθηκε στην Αθήνα η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, ένας διεθνής θεσμός όπου συμμετέχουν ορθόδοξοι βουλευτές από διάφορες χώρες του κόσμου.
Στην Αθήνα η γιορτή της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της ΟρθοδοξίαςΓια το θέμα γράφτηκε:

Με τη Γενική Συνέλευση της Ολομέλειας της στην Αθήνα και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, από σήμερα και μέχρι τις 30 Ιουνίου, η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας (ΔΣΟ) γιορτάζει τα 20 χρόνια από την ίδρυσή της.
Η φετινή πανηγυρική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κοινοβουλίων από 21 χώρες και κεντρικό θέμα «Κοινοβουλευτική Δημοκρατία- Χριστιανισμός- Ορθοδοξία: αξίες και έννοιες».
«Η ΔΣΟ ξεκίνησε μια φιλόδοξη προσπάθεια το 1993 από την Αθήνα, στηριζόμενη από τη δυναμική παρουσία της Ρωσίας και κατάφερε να μεταμορφωθεί από ευρωπαϊκή σε μια ζωντανή παρουσία στον διεθνές γίγνεσθαι», όπως είπε σε συνέντευξη Τύπου της οργάνωσης στο Μέγαρο της Βουλής, ο Γενικός Γραμματέας, Αναστάσιος Νεράντζης.
«Πρόκειται για μια καθαρά κοινοβουλευτική κίνηση η οποία», όπως εξήγησε ο ίδιος, «με βάση τις αρχές του χριστιανικού ορθόδοξου πολιτισμού, της καταλλαγής και της προσέγγισης προσπαθεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός κόσμου με ειρηνική επίλυση των διαφορών». «Η ΔΣΟ είναι η μόνη οργάνωση στον κόσμο που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ορθοδόξων», είπε ο πρόεδρος και μέλος της ρωσικής Δούμα, Σεργκέι Ποπόφ, επισημαίνοντας ότι «οι προκλήσεις είναι πολλές και απαιτούν ανταπόκριση».
Αναφερόμενος στο θέμα των απαχθέντων Μητροπολιτών στη Συρία, τόνισε ότι «έχουμε καθήκον να εγείρουμε την κοινή γνώμη και να ενημερώνουμε τον κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο να μην εφησυχάζει. Η διάσκεψη της Αθήνας», πρόσθεσε, «είναι μία ευκαιρία ανάπτυξης των διμερών επαφών αλλά και του ιδίου του θεσμού. Γι' αυτό και το επετειακό έτος», συνέχισε, «αρχίζει στην Αθήνα τώρα και θα παραδώσει τη σκυτάλη στη Μόσχα το 2014».
Επιστέγασμα της Γενικής Συνέλευσης θα είναι η υπογραφή μιας κοινής διακήρυξης το Σάββατο το πρωί στη Βουλή, ενώ το βράδυ της ίδιας μέρας τα μέλη της ΔΣΟ θα συμμετάσχουν στην υπαίθρια Ακολουθία του Εσπερινού στην Πνύκα χοροστατούντος του αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ. Ιερωνύμου και αργότερα θα παρακολουθήσουν μία μουσικοχορευτική παράσταση στο Ηρώδειο με ρωσικές χορωδίες και παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς από το Λύκειο Ελληνίδων.

***
"Ν": Για να είμαι ειλικρινής, η είδηση μου προκάλεσε ανάμικτα συναισθήματα. Και τούτο, γιατί δεν είχα ακούσει ποτέ κάτι για το θεσμό αυτό, ούτε έμαθα κάποια σημαντική ενέργειά του. Και φέτος, δεν πληροφορήθηκα να έλαβε κάποιες αποφάσεις που θα παίξουν ρόλο σε κάτι που να σχετίζεται με την Ορθοδοξία και τους ορθόδοξους λαούς.
Ίσως όμως - μακάρι - απλά δεν είμαι ενημερωμένος. Όποιος ξέρει περισσότερα, ας μας πληροφορήσει.
Για τις εργασίες της Δ.Σ.Ο. στην Αθήνα και αλλού, και αρκετές φωτογραφίες, μπείτε εδώ.
Το θετικό είναι ότι στα πλαίσια της Συνέλευσης βαφτίστηκε ορθόδοξος ένας Μοζαμβικανός βουλευτής! Ας είναι καλοφώτιστος λοιπόν και ο Θεός να τον καθοδηγήσει προς τη βασιλεία Του!


 

Για το γεγονός διαβάζουμε στο ιεραποστολικό ιστολόγιο Η Μαρτυρία του Χριστού στα σύγχρονα έθνη (εκεί και αρκετές φωτο):

Ο νεοφώτιστος Ορθόδοξος αφρικανός Χριστιανός, ο οποίος έλαβε το όνομα Ζαχαρίας - Θεόδωρος, κατηχήθηκε από τον Επίσκοπο Μοζαμβίκης στη χώρα του, αλλά είχε εκφράσει την επιθυμία του να βαπτισθεί στην Ελλάδα.
Έτσι, με την ευκαιρία της ολομέλειας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας στην Αθήνα αυτές τις μέρες, προγραμματίστηκε το μυστήριο της Βαπτίσεώς του με αναδόχους τον ορθόδοξο βουλευτή της Ουγκάντας Theodore Sekikubo, ο οποίος είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Συνεργασίας της Δ.Σ.Ο. με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, και την ελληνοαμερικανίδα βουλευτή της Πολιτείας Νιου Χάμσαϊαρ Ευσταθία Μπούρα.
Ο Επίσκοπος Μοζαμβίκης Ιωάννης μίλησε με θερμά λόγια για τον βουλευτή, ορθόδοξο χριστιανό πλέον, Ζαχαρία-Θεόδωρο, λέγοντας πως έχουν άψογη και αποδοτική συνεργασία για το καλό του λαού της Μοζαμβίκης. Επίσης, ο κ. Ιωάννης ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ για την κανονική άδεια που του παραχώρησε, αλλά και τον εφημέριο του Ναού π. Σπυρίδωνα Τσιμούρη. Στην Βάπτιση παρέστησαν από πλευράς Δ.Σ.Ο. παρέστησαν: Ο Γενικός Γραμματέας βουλευτής Αναστάσιος Νεράντζης, ο Αντιπρόεδρος της Ρωσικής Κρατικής Δούμα Sergey Zhelezniak, η Αντιπρόεδρος του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου Juliana Kantengwa, η βουλευτής Αιγύπτου Marian Malak, η Γενική Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας της Βουλής των Ελλήνων Νάγια Μήλιου, ο σύμβουλος της Δ.Σ.Ο. Δρ. Κώστας Μυγδάλης, ο Λιβανέζος θεολόγος Roni Bou Saba κ.α.


***
Aνοιχτή επιστολή όλων των θεολογικών φορέων της Ελλάδας για το μάθημα των Θρησκευτικών


Η Θεολογία μεσοπέλαγα

10-07-2013
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Από την ίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους έως και σήμερα το θρησκευτικό μάθημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Συνταγματικά κατοχυρωμένο και μόνιμα παρόν στα αναλυτικά προγράμματα  του νεότερου ελληνικού σχολείου συμβάλλει με τον τρόπο του στην ανάδειξη της πνευματικής παράδοσης αλλά και της πολιτιστικής ταυτότητας της πατρίδας μας, καθώς έχει γαλουχήσει γενιές Ελλήνων, αντλώντας από τον πλούτο της Ορθόδοξης πίστης και ζωής που διαλέγεται ταυτόχρονα με κάθε θρησκευτική ή άλλη ετερότητα. Οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί διακονούν διαρκώς με ζήλο και υπευθυνότητα τους μαθητές στοχεύοντας στην ελεύθερη και πέρα από φανατισμούς ανάπτυξη της προσωπικότητας και της θρησκευτικής τους συνείδησης, κατά τα οριζόμενα στο Σύνταγμα της χώρας μας.   
Ωστόσο, παρά την εγνωσμένη αξία και προσφορά του μαθήματος, τα τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί  μια προσπάθεια υποβάθμισης ή περιθωριοποίησης της θρησκευτικής παιδείας στο δημόσιο σχολείο. Τα διάφορα σενάρια με προτάσεις για το μάθημα των Θρησκευτικών και το ωράριο διδασκαλίας του προβληματίζουν έντονα τον κλάδο μας και δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό.
·      Καλούμε στην παρούσα κρίσιμη συγκυρία την ηγεσία του Υπουργείου αλλά και τον πολιτικό κόσμο της χώρας να αξιοποιήσει το θρησκευτικό μάθημα το οποίο αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο μορφωτικό αγαθό (Άρθρα 3 και 16 § 2 Συντάγματος), αναδεικνύοντας το ανθρωπιστικό του περιεχόμενο που συμβάλλει στην πνευματική, ηθική και ψυχική ολοκλήρωση των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
·      Για τους λόγους αυτούς απαιτούμε την μη παραβίαση του ισχύοντος ωρολογίου προγράμματος για το μάθημα των Θρησκευτικών, σε όλους τους τύπους της Λυκειακής βαθμίδας.
·      Οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί διεκδικούμε επίσης την κατοχύρωση της διδασκαλίας σε β΄ ανάθεση της Ιστορίας της Β΄ Λυκείου καθώς και την κάλυψη οποιασδήποτε διδακτικής ανάγκης που αφορά σε διδασκόμενο μάθημα και συνάδει φυσικά με τα προγράμματα σπουδών των Θεολογικών Σχολών.
·      Σχετικά με το ζήτημα των απαλλαγών, το θρησκευτικό μάθημα να αντιμετωπίζεται όπως προβλέπεται για όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Εξυπακούεται ότι είναι επιβεβλημένη η ανάκληση όλων των εγκυκλίων του 2008, οι οποίες με την ασάφειά τους και την διγλωσσία τους δημιούργησαν μείζον θέμα σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο χορήγησης απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών στο Ελληνικό σχολείο. Για μια ακόμη φορά, επισημαίνουμε την επιτακτική ανάγκη για την έκδοση μιας νέας εγκυκλίου που θα ρυθμίζει συνολικά το ζήτημα αυτό.
·      Προσκαλούμε τέλος όλους τους θεολόγους και τις επιστημονικές ενώσεις θεολόγων της χώρας σε κοινό αγώνα για την προάσπιση του μαθήματος των Θρησκευτικών και την προώθηση των δίκαιων αιτημάτων μας.
Οι υπογράφοντες το παρόν υπόμνημα, δια των διοικητικών συμβουλίων και των εκπροσώπων μας, τονίζουμε πως δεν είμαστε διατεθειμένοι να μείνουμε αδρανείς και να σιωπήσουμε. Σε μια εποχή όπου τα μαθήματα που προάγουν ανθρωπιστικές αξίες υποβαθμίζονται συνεχώς και οι μαθητές έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με φαινόμενα ανέχειας, συγκρούσεων και φανατισμού, η θεολογική εκπαιδευτική κοινότητα προσδοκά ότι το θρησκευτικό μάθημα θα τύχει  του ενδιαφέροντος της πολιτείας εφόσον μαρτυρεί με τον ευαγγελικό λόγο ότι οι σύγχρονες προκλήσεις και αντιφάσεις έχουν απάντηση και λύση.

Οι υπογράφοντες την παρούσα επιστολή

     1.     ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
     2.     ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
     3.     ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
     4.     ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙΡΟΣ
     5.     ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙΡΟΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
     6.     ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙΡΟΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
     7.     ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙΡΟΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
     8.     ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙΡΟΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

     9.     ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ (υπό σύσταση)
Κοινό ανακοινωθέν για την κατάσταση των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή - See more at: http://www.amen.gr/article14758#sthash.HqCZW6OF.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια: