ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Παρασκευή 29 Απριλίου 2011

The Faith Factor In Science
Σχετικό post στα ελληνικά
Hugh Pickens writes:

"Pastabagel writes that the actual scientific answers to the questions of the origins of the universe, the evolution of man, and the fundamental nature of the cosmos involve things like wave equations and quantum electrodynamics and molecular biology that very few non-scientists can ever hope to understand and that if we are honest with ourselves, we must admit that we accept the incredibly complex scientific phenomena in physics, astronomy, and biology through the process of belief, not through reason. When Richard Fenyman wrote “I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics,” he was including himself which is disconcerting given how many books he wrote on that very subject. The fact is that it takes years of dedicated study before scientific truth in its truest, mathematical and symbolic forms can be understood. The rest of us rely on experts to explain it, someone who has seen and understood the truth and can dumb it down for us in a language we can understand. And therein lies the big problem for science and scientists. For most people, science is really a matter of trusting the expert who tells it to us and believing what they tell us. Trust and belief. Faith. Not understanding. How can we understand science, if we can’t understand the language of science? 'We don’t learn science by doing science, we learn science by reading and memorizing. The same way we learn history. Do you really know what an atom is, or that a Higgs boson is a rather important thing, or did you simply accept they were what someone told you they were?'"

Δεν υπάρχουν σχόλια: