ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Κυριακή 10 Απριλίου 2011

Άγιος Ηρακλής, άγιος Προμηθεύς, άγιος Όμηρος...
Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἀφρικανός, Θεόδωρος, Μάξιμος, Πομπήιος καὶ Τερέντιος μαρτύρησαν τὸ ἔτος 250 μ.Χ., ἐπὶ αὐτοκράτορος Δεκίου (249 – 251 μ.Χ.) καὶ ἡγεμόνος Φουρτουνιανοῦ, στὴν Καρθαγένη τῆς Ἀφρικῆς [=Καρχηδόνα] μαζὶ μὲ ἄλλους τριάντα ἐννέα Χριστιανούς, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα εἶναι: 

Ἀνάξαρχος, Ἀναξιμένης, Ἀριστείδης, 
Δημάρατος, Δημοκλής, Δημοσθένης, Διονύσιος, 
Ἐπαμεινώνδας, Ἐτεοκλής, Ζήνων, 
Ἠλίας, Ἡρακλῆς, Ἡσαΐας, Ἡφαιστίων, 
Θεμιστοκλῆς, Θεόφραστος, Θησεύς, Θωμᾶς, 
Ἰσοκράτης, Λουκᾶς, Μακάριος, Μιλτιάδης, Μνήσαρχος, 
Ξενοφῶν, Ὅμηρος, Παρμενίων, Πελοπίδας, 
Περικλῆς, Πίνδαρος, Πολύβιος, Πολύνικος, Προμηθεύς, 
Σοφοκλῆς, Σωκράτης, Τιμόθεος, Τίτος, 
Φιλοποίμην, Φωκίων καὶ Χρόνιος.

πάνω σειρά : Πελοπίδας, Χρόνιος, Φωκίων, Σοφοκλής, Ισοκράτης
μεσαία σειρά : Ηρακλής, Επαμεινώνδας, Δημοσθένης, Μιλτιάδης, Ομηρος
κάτω σειρά : Δήμος, Τερέντιος, Γρηγόριος Ε΄ (εορτάζει την ίδια μέρα - ήταν το Πάσχα του 1821), Αφρικάνος και Περικλής (από εδώ)

Οἱ Ἅγιοι συνελήφθησαν, ἐπειδὴ ἦταν Χριστιανοὶ, καὶ δοκιμάσθηκαν μὲ πολλὰ βασανιστήρια. Πρῶτα τοὺς χτύπησαν ὑπερβολικά, μέχρις ὅτου φάνηκαν τὰ σπλάγχνα τους, στὴν συνέχεια μὲ πυρωμένα καρφιὰ τοὺς τρύπησαν τὰ ἰσχία καὶ ἐπάνω σὲ αὐτὰ ἔριξαν ξύδι καὶ ἁλάτι. Ἀφοῦ ὅμως προσευχήθηκαν, κατέστρεψαν τὰ ξόανα, τοὺς βωμοὺς καὶ τοὺς ναοὺς τῶν εἰδωλολατρῶν ["Νεκρός": τα γκρέμισαν με την προσευχή τους, ενώ ήταν ήδη φυλακισμένοι]. Στὸ τέλος, μετὰ τὶς φρικτὲς βασάνους, ἀποκεφαλίσθηκαν.Ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν μνήμη τους καὶ στὶς 28 Ὀκτωβρίου.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΠΟΥ ΨΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. (Ὅπως τ:) Ταχὺ προκατάλαβε.Στρατὸς θεοσύλλεκτος, πανευκλεῶν Ἀθλητῶν, στερρότητι πίστεως, ἐξ Ἀφρικῆς συνδραμών, γενναίως ἠγώνισται· σύμφρονες γὰρ τῇ γνώμῃ, καὶ τοῖς τρόποις ὀφθέντες, σύναθλοι ἐν ἀγῶσιν, ἀνεδείχθησαν πάντες. Καὶ νῦν καθικετεύουσι, σώζεσθαι ἅπαντας.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. (Ὅπως τ:) Ἐπεφάνης σήμερον.Ὡς Χριστοῦ ἀκόλουθοι οἱ Ἀθλοφόροι, ἐν σταδίῳ ἔλεγον, ἀγωνιζόμενοι στερρῶς· Μὴ δειλιάσωμεν σύναθλοι· τρυφὴ γὰρ μένει ὑμᾶς ἀδιάδοχος.

Μεγαλυνάριον.Πλάνης καταπτύσαντες τῶν θεσμῶν, τῇ ὁμολογίᾳ, παρετάξασθε τοῦ Χριστοῦ, κατὰ τῶν ἀνόμων, γενναῖοι Ἀθλοφόροι· διὸ τῶν ἀϊδίων, γερῶν ἐτύχετε.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Τέλειο!