ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015

LA SAUVEGARDE DE LA CREATION DANS LA TRADITION ORTHODOXEPour notre émission 'Orthodoxie' nous étions en visite au Monastère Orthodoxe de Solan, dans le Gard (France). Ce Saint Monastère, dédié à la Nativité de la Mère de Dieu, a été fondé par l'Archimandrite Placide Deseille, moine du Monastère Simonos Petra (Mont Athos), et dépend canoniquement de la Métropole Orthodoxe de France.

Dans ce Saint Monastère le visiteur y retrouve le grand respect pour la sauvegarde de la création divine. Les soeurs y vivent au rythme de la terre. Le travail des moniales pour gagner leur vie n'est pas une activité 'profane' qui prendrait place à côté de l'activité 'sacrée' que serait la prière. Ce travail n'est pas seulement sanctifié parce que les sœurs essaient de prier en même temps qu’elles l'accomplissent... C’est toute la cohérence de leur vie qui s'exprime dans la manière de se nourrir, d'aborder la terre, de la cultiver, en respectant sa nature, ses rythmes, sa finalité.

Producteur responsable: le Métropolite Athénagoras de Belgique (Patriarcat Oecuménique)
www.orthodoxia.be
E-mail: media@orthodoxia.be
Tél. +32.2/736.52.78


Δυο ορθόδοξα μοναστήρια στη Γαλλία 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: