ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015

«ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ!...»


Νομίζω πως βρισκόμαστε σε μια ενδιαφέρουσα εποχή (κατά τη γνωστή κινέζικη παροιμία), μεταβατική, προς μια κατάσταση όλο και σκληρότερης υποδούλωσης του ανθρώπου, είτε μέσω της αποκτήνωσης, είτε μέσω της εκλεπτυσμένης "ηθικής χωρίς Θεό". Η οικονομική κρίση είναι - κατά τη γνώμη μου - ένα όπλο για να προχωρήσει αυτή η υποδούλωση.


Επειδή το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω (ο λαός μας έχει αλλοτριωθεί, οι πνευματικοί ηγέτες του (Εκκλησία) πρέπει να κάνουν πολλά ακόμα, όλοι μας ως χριστιανοί πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμα προς κάθε κατεύθυνση όσο κρατάει ακόμα κάτι), απλώς περιμένω τις εξελίξεις. Μακάρι να μπορούσα να πω "θα περιμένω προσευχόμενος". Είμαι πολύ χλιαρός για να πω κάτι τέτοιο. Εύχομαι να με αξιώσει ο Θεός να συμβεί. Θα ψηφίσω βέβαια, όχι ότι η ψήφος μου θ' ανατρέψει τη ροή του ποταμού. Πολλές ψήφοι, ναι· αλλά η πλειοψηφία θα ψηφίσει έχοντας κατά νου άλλα πράγματα απ' αυτά που αναμασάμε εδώ μέσα.

Επειδή πολλοί είμαστε έτοιμοι ν' αρνηθούμε την πίστη & το Θεό των πατέρων μας λόγω των άθλιων συνθηκών, όπου μας έριξαν να ζούμε (αφού πρώτα μας έμαθαν ότι ευτυχία σημαίνει οικονομική ευμάρεια), επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις και κάποιες αναρτήσεις...

Επί Τουρκοκρατίας (ναι, είναι επίκαιρο - ξένη κατοχή δεν έχουμε και τώρα; δεν είχαμε πάντα αφ' ότου δολοφονήσαμε τον Καποδίστρια; ή έστω: αφ' ότου κάποιοι συμπατριώτες μας, ας είναι συγχωρεμένοι, τον δολοφόνησαν;) πολλοί αρνούνταν το Χριστό γιατί δεν άντεχαν την αβάσταχτη φορολογία και καταπίεση που υφίσταντο ως ορθόδοξοι χριστιανοί. Γίνονταν μουσουλμάνοι και αυτόματα ήταν ελεύθεροι και αφέντες των χριστιανών! Κάποιοι, ευτυχώς, μετανόησαν, επέστρεψαν στην Ορθοδοξία και μάλιστα έδωσαν και τη ζωή τους και αγίασαν, στηρίζοντας και τους ομοθρήσκους τους.
 

Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έγραφε σχετικά στο θρυλικό του Νέον Μαρτυρολόγιον, εκδ. «Αστήρ», Αθήνα 1993, σελ. 15-16, λόγια τραγικά επίκαιρα:

«…Έπειτα σας πληροφορούμεν, αδελφοί, ότι διά άλλο τέλος δεν σας παιδεύουν με τα βαρέα δοσίματα, και με τα άλλα κακά, πάρεξ διά να βαρεθήτε, να χάσετε την υπομονήν, και έτζη (έτσι) να αρνηθήτε την πίστιν σας και να δεχθήτε την εδικήν των θρησκείαν· όθεν και εσείς τον σκοπόν αυτόν ηξεύροντες φυλαχθήτε, αγαπητοί αδελφοί μας, φυλαχθήτε, διά αγάπην Θεού, και διά την σωτηρίαν των ψυχών σας, να μη σας κλέψουν τον θησαυρόν της Αγίας σας πίστεως, της οποίας όλος ο Κόσμος με όλας του τας δόξας, και αναπαύσεις, και τα βασίλεια, δεν είναι αντάξιος.

Ενθυμηθήτε πως ο δεσπότης μας Χριστός, οπού σας έβαλεν ωσάν τα πρόβατα ανάμεσα εις τα ανήμερα θηρία, σας έδωκε τοιαύτην παραγγελίαν, να ήσθε φρόνιμοι ωσάν το φίδι· «ιδού εγώ αποστέλλω υμάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων, γίνεσθε ουν φρόνιμοι ως οι όφεις»· (Ματθ. ι΄, 16) και διά τι τούτο; Επειδή καθώς το φίδι περισσότερον από όλα τα μέλη του αγωνίζεται να κρύψη, και να φυλάξη την κεφαλήν του, διά να μη κτυπηθή, έτζη και εσείς αδελφοί χρεωστείτε να προτιμάτε καλλίτερα να χάσετε όλα σας τα υπάρχοντα, και να περιπατήτε πτωχοί και ζητούλοι· καλλίτερα να στερηθήτε την τιμήν σας· καλλίτερα να χάσετε και αυτήν την ιδίαν ζωήν σας, παρά να προδόσετε καν παραμικρόν την αγιωτάτην και ουράνιον πίστιν σας, και να αρνηθήτε το γλυκύτατον όνομα του Χριστού και Θεού μας· όστις μόνος είναι η κεφαλή, και η δόξα, και όλη η σωτηρία μας και εις τούτην την ζωήν, και εις την μέλλουσαν.

Διά να έχετε όμως στερεότητα εις την πίστιν, είναι ανάγκη να έχετε και ζωήν χριστιανικήν ακόλουθον της τοιαύτης πίστεως· ήγουν συντροφευμένην με καλά έργα. Δια τι καθώς η ορθή, και Αγία πίστις γεννά, και στερεώνει την ορθήν και αγίαν ζωήν· έτζη αντιστρόφως και η αγία ζωή γεννά και στερεώνει την αγίαν πίστσιν· και το ένα του άλλου είναι συστατικόν, κατά τον θείον Χρυσόστομον· και βλέπόμεν με το έργον, ότι όσοι αρνούνται την πίστιν του Χριστού ή πίπτουν εις δόγματα πονηρά, ούτοι είναι πρότερον διεφθαρμένοι από μίαν ζωήν πονηράν, εμπαθή, και διεστραμμένην, εάν τοιαύτην Χριστιανικήν ζωήν έχετε, όχι μόνον εσείς θέλετε φυλάξει την ορθόδοξον πίστιν, όχι μόνον εσείς δεν θέλετε γένει άτιοι να βλασφημούν οι ασεβείς το Άγιον όνομα και την πίστιν του Χριστού (…), αλλά και τους αλλοπίστους θέλετε παρακινήσει να επιστρέφωσιν εις αυτήν, βλέποντες το φως των καλών έργων σας, ως είπεν ο Κύριος· «ούτω λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν υμών τα καλά έργα, και δοξάσωσι τον πατέρα υμών τον εν τοις ουρανοίς» (Ματθ. ε΄, 16)…

(…) Ενθυμηθήτε αδελφοί εκείνο οπού λέγει ο Μακάριος Παύλος, ότι εις ημάς τους Χριστιανούς εδόθη χάρισμα, όχι μόνον το να πιστεύωμεν εις τον Χριστόν, αλλά και το να πάσχωμεν διά τον Χριστόν· «ημίν εχαρίσθη ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ Χριστού πάσχειν»· (Φιλιππησ. α΄, 29)…».Εικ. από Οι Σφακιανοί νεομάρτυρες & τα μηνύματα που μας στέλνουν

*****

Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω το πασίγνωστο πλέον προφητικό κείμενο που είναι γραμμένο στην παλιά βιογραφία του αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη, από τον π. Χριστοδούλου Αγγελόγλου, «Σκεύος εκλογής», 1996, σελ. 421, το οποίο αναδημοσιεύουμε από εδώ:

«Επέβαλαν στη χώρα μας ένα πολύ μεγάλο εξωτερικό δημόσιο χρέος,τόσο μεγάλο που, όχι μόνον να μη μπορούμε να το ξεχρεώσουμε, αλλά ούτε τους τόκους αυτού του δανείου να μην προλαβαίνουμε· με αυτό καταφέρνουν με εύλογη δικαιολογία να επιβάλλουν στο λαό ένα οικονομικό πρόγραμμα εξόντωσης, έως εσχάτων. Θα επιβάλλουν συνεχώς νέα οικονομικά μέτρα, δυσβάστακτα, φόρους ασήκωτους και πάρα πολλά άλλα μέτρα, έτσι ώστε να κάνουν το λαό να αγανακτήσει. Και τι θα πετύχουν με αυτό; Ακούστε· Ο λαός καταπιεζόμενος από τα δυσβάστακτα οικονομικά μέτρα θα ζητάει κάποια στιγμή να ξανασάνει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να του τη χαρίσουν ποτέ, παρά μόνον έως ότου σκύψει το κεφάλι του εντελώς στο έδαφος, δηλώνοντας τέλεια υποταγή στο καινούργιο τους σύστημα. Θα λένε: Έχετε δίκιο που διαμαρτύρεσθε, όμως έχετε μεγάλο εξωτερικό χρέος και αυτοί που έχουν πολλά λεφτά φοροδιαφεύγουν· για να μη σας επιβάλλουμε άδικα μεγάλους φόρους κτλ. πρέπει να αποδεχθείτε το τέλειο σύστημα ηλεκτρονικού οικονομικού ελέγχου. Έτσι ώστε να βλέπουμε ποιοί είναι οι νομοταγείς πολίτες και ποιοί οι φοροφυγάδες. Ταυτόχρονα θα παρέχουν μέσω του ηλεκτρονικού οικονομικού συστήματος πολλές διευκολύνσεις.


Αδελφοί, μας εξαπατούν με τερατώδη ψέμματα. Δεν πρόκειται με όσα αυστηρά οικονομικά μέτρα κι αν λάβουν να ξεχρεώσουμε το χρέος μας αυτό. Γιατί δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς τους η ύπαρξη μιας εύρωστης οικονομικά Ελλάδας. Τι κάνουν λοιπόν; Ενώ βρισκόμαστε σε οικονομικό χάος και δεν μπορούμε ούτε τους τρέχοντας τόκους του χρέους να πληρώσουμε, δημιουργούν τεχνητές κρίσεις με τις γειτονικές μας χώρες έτσι ώστε, φοβούμενοι από τις απειλές τους να ξοδεύουμε τρισεκατομμύρια δραχμές για την αγορά πολεμικών αεροπλάνων, πλοίων κτλ. Ακούμε συνεχώς για θερμά επεισόδια, αμφισβητούνται τα σύνορά μας, τα νησιά μας... Με όλα αυτά μας αποπροσανατολίζουν για να μπορέσουν με πολύ εύσχημο τρόπο και χωρίς να γίνουν αντιληπτοί να μπουν στο σπίτι μας... Να γνωρίζετε ότι θα ασκήσουν πιέσεις με πολλούς τρόπους, ιδιαίτερα στους πολιτικούς μας άρχοντες... Εμείς όμως ας μη βλέπουμε τους δικούς μας πολιτικούς, αλλά αυτούς που τους τα επιβάλλουν από το παρασκήνιο με τη βία, ύπουλα και εξαπατώντας τους».


*****


Ορισμένες αναρτήσεις τώρα, ένα μικρό προεκλογικό κέρασμα για όλους σας / μας, αδελφοί:

Η πνευματική μας προετοιμασία για τις εκλογές

Μπροστά στην κάλπη!

Εκλογές χωρίς Θεό, δεν αντέχονται


Πάμε ραντεβού; (Για την παραμονή των εκλογών)

Νεομάρτυρες της κρίσης


Το χριστιανικό κράτος (μερικές ουτοπικές σκέψεις)

Ο αντικαπιταλιστικός χαρακτήρας του χριστιανισμού

Αναίρεση δυο μύθων για τον καπιταλισμό & την παγκόσμια κρίση
Το τέλος αυτού του κειμένου λέει:
Η Ορθοδοξία από μόνη της είναι ικανή να προσφέρει, όχι μόνο μια κριτική για τον μοντερνισμό, αλλά και να μας δείξει τις πραγματικές λύσεις.
Δεν μπορούμε να δώσουμε μαρτυρία στον κόσμο για την αλήθεια που αυτός χρειάζεται, όμως, όσο συνεχίζουμε να ειρηνεύουμε με τα πολιτικά και οικονομικά συστήματα, τα οποία από την ίδια τους την φύση, υπονομεύουν την πίστη μας και την ζωή που θέλουμε να ζήσουμε.
Και τώρα, είθε ο μέγας Θεός και Σωτήρας μας, Ιησούς Χριστός, δια των πρεσβειών του Αγίου Ιννοκεντίου της Αλάσκα και του Ευλογημένου Γέροντα Σωφρονίου Σαχάροφ, να μας ελεήσει όλους και να μας αξιώσει την είσοδο στην Αιώνιά Του Βασιλεία.


Το πιο επαναστατικό κοινωνικό μήνυμα

Διαβάστε επίσης, παρακαλώ, ένα παλαιότερο αφιέρωμά μας στην εκτός νόμου "Εκκλησία των Κατακομβών", στην αθεϊστική Ρωσία (ΕΣΣΔ), σε μια περίοδο που νομίζω ταπεινά ότι μοιάζει επικίνδυνα με τη δική μας.

Τέλος, εδώ υπάρχει ένα παλιό, αλλά επίσης επίκαιρο, κείμενο του αείμνηστου μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη για παρόμοιες περιστάσεις, από το οποίο προέρχεται και ο τίτλος της ανάρτησής μας.

Καλή φώτιση σε όλους μας, αδελφοί, και ο Θεός να μας δυναμώνει τις στιγμές που έρχονται. Δόξα τω Θεώ.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Νά'σαι ευλογημένος , αδελφάκι μου..Την περίμενα κάθε μέρα αυτή σου την ανάρτηση.. Όχι πως δεν τα ξέρουμε .. αλλα για ενθάρρυνση και στήριξη που έχουμε ανάγκη ο ένας από τον άλλο..

Καταπληκτικός ο αγ. Νικόδημος .. καλύτερα δεν γινόταν να το θέσει..Όσο για τον Όσιό μας πλέον Παΐσιο..πόσες φορές τα έχουμε διαβάσει , τα ζούμε πλέον εδώ και καιρό και παρ´ όλα αυτά πρόσφατα πάλι δυστυχώς έπεσα σε κάποιο μπλογκ με ανυπόστατες ειρωνίες απέναντι του. μόλις βρω τον σύνδεσμο θα σου τον γράψω..

Ας προσευχηθούμε θερμά για όλα τα αδέρφια μας σε τούτο τον τόπο στις δύσκολες μέρες τώρα και στο μέλλον , που δεν θα χρειαστεί να αρνηθούν καμμιά πίστη, διότι απλά δεν έχουν (θυμίζω το πολυ καλό άρθρο του Θ. Ρηγινιωτη που ανάρτηςες πρόσφατα για την αθεΐα στην Ελλαδα), κάτι να μιλήσει μέσα τους, κάτι να λάμψει, κάτι να φωτίσει, ό,τι θα έχει απομείνει από το βάπτισμα τους στο όνομα του Τριαδικου Θεού. Σου το γράφει ένα άτομο που το αρνήθηκε δυστυχώς πριν κάποια χρόνια, αλλα το έλεος του Κυρίου είναι απέραντο και η αγάπη. Του μας καλεί ένα-ένα προσωπικά. Και με λυπεί τόσο όμορφες ψυχές που βλέπω γύρω μου καθημερινά, τόσο πολυ καλύτερές μου να έχουν με ασφάλεια απορρίψει κάθε τι ορθόδοξο, έτσι που μας κατάντησαν δυστυχώς, να ζει ο ευλογημένος τόπος μας μέσα στην πλάνη.

Καλή ψήφο σε όλους με την ευχή αυτοί που θα βάλουμε στο κεφάλι μας να άρχουν, τουλάχιστον να μην είναι αντιΧριστοι (το ότι θα είναι α-θεοι δυστυχώς είναι σχεδόν βέβαιο, όποιοι κι αν βγουν) που γι ´ αυτούς δεεται ιδιαιτέρως η Εκκλησία μας σε όλες τις ακολουθίες.

"Λαλησον, Κύριε, εις τας καρδίας αυτών αγαθά υπέρ της Εκκλησίας σου και παντός του λαού σου ίνα εν τη γαλήνη αυτών ηρεμον και ησυχιον βίον διαγωμεν ένα παση ευσεβια και σεμνότητι (ευχή Μ.Βασιλειου) ".

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ είπε...

Σας ευχαριστώ για το ενθαρρυντικό σχόλιό σας.
Ευχαριστώ, ακόμη, όλους τους αδελφούς για τα ενθαρρυντικά σχόλιά τους σε διάφορες αναρτήσεις μας. Ζητώ συγγνώμη που δεν απαντώ σε κάθε σχόλιο ξεχωριστά και που μερικά δεν τα δημοσιεύω, για να μη γινόμαστε και υπερβολικοί.
Ο Χριστός να είναι μαζί σας, αδελφοί, διά της Θεοτόκου και πάντων των αγίων, και μαζί με όλο τον κόσμο.