ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

Μια στάση στην καλύβα του αγίου Αντωνίου, στο σπίτι του αγίου Γεωργίου των Ιωαννίνων, στο κελί του Παππουλάκου, στο επισκοπείο του αγίου Μάρκου του Ευγενικού...

 Μια στάση εδώ για ξεκούραση, παρακαλώ:
 
Από τον Μ. Αντώνιο στον Παππουλάκο, τον άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, τον άγιο Μάξιμο (17-21 του Γενάρη)...


Για τον άγιο Γεώργιο Ιωαννίνων (17 Ιανουαρίου)

Και εδώ παρακαλώ για τον ίδιο αγαπημένο άγιο.
 

Κάτι καινούργιο για τον Παπουλάκο († 18 Ιανουαρίου)

Great Orthodox Saints in mid-January 

Anthony the Great, the Philosopher of the Desert (January 17)
 
 
 Η εικ. από εδώ

Μοναχισμός: πρόταση «ανωτέρων σπουδών»

π. Εὐάγγελος Παπανικολάου: "Μετέβης; Ἀντώνιος. Οὐ μετέβης; Αββάς Αντώνιος"...

Και:

 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: