ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

A Lover of Truth & a Boy who lived with the Deer and the Lions (fr. Seraphim Rose & st. Mamas - September 2nd)


Please, see:


St. Mamas the Great Martyr - The boy who lived with the deer and the lions (September 2nd)
The god called “Earth”   

Lovers of Truth: the life of hieromonk Seraphim Rose
In Memory of fr. Seraphim Rose († September 2, 1982) 
SEEKER OF THE TRUTH - IN MEMORY OF HIEROMONK SERAPHIM (ROSE)
The Significance of Fr. Seraphim Rose for the Christian of Today

Fr. Seraphim Rose, “Orthodoxy and the Religion of the Future”

Lover of Truth: St John, The Wonderworker of San Francisco
Theosis, St. Silouan and Elder Sophrony
Fr. SERAPHIM ROSE, OUR TALENT OF FREEDOM & SOME PITFALLS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ για τους ίδιους εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: