ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2011

The Authenticity of Dionysius the Areopagite's Writings


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Η αυθεντικότητα των αρεοπαγιτικών συγγραφών

Ο συγγραφέας, μελετητής του 19ου αιώνα, υποστηρίζει ότι οι λεγόμενες "αρεοπαγιτικές συγγραφές" (τα σπουδαία πατερικά έργα που έγιναν γνωστά από τον 6ο αι. μ.Χ.) είναι αυθεντικά έργα του αγ. Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, μαθητή του αποστόλου Παύλου του 1ου αι. μ.Χ., και όχι έργα κάποιου Σύριου μοναχού του 5ου αι., που χρησιμοποίησε ως ψευδώνυμο το όνομα "Διονύσιος Αρεοπαγίτης" και μάλιστα είχε και επιρροές από το νεοπλατωνισμό. Την τελευταία μάλιστα υπόθεση, κυρίαρχη στη νεότερη φιλολογία, τη θεωρεί εξωπραγματική.
Εντοπίζει επιρροές της θεολογίας των αρεοπαγιτικών στους Αλεξανδρινούς θεολόγους του 2ου & 3ου αι. Πάνταινο, Αμμώνιο Σακκά, Κλήμη Αλεξανδρέα και Ωριγένη, καθώς και στον Πλωτίνο, τον Πρόκλο και γενικά στο νεοπλατωνισμό και πιστεύει ότι οι νεοπλατωνικοί επηρεάστηκαν από τον άγιο Διονύσιο και όχι το αντίθετο. Επισημαίνει εξάλλου μια αναφορά στον άγ. Διονύσιο ως μέγα και βαθύ θεολόγο, σε επιστολή του αγίου Διονυσίου Αλεξανδρείας, γύρω στο 250 μ.Χ., δηλ. αιώνες πριν τη γνωστή διάδοση των αρεοπαγιτικών.
Το κείμενο συμπληρώνεται με ένα κεφάλαιο του μεγάλου Ρουμάνου θεολόγου π. Δημητρίου Στανιλοάε (1903-1993), στο επόμενο post, που επισημαίνει ότι από τα αρεοπαγιτικά λείπει κάθε αναφορά στα μεγάλα ζητήματα που απασχόλησαν τη θεολογία των αγίων Πατέρων του 4ου & 5ου αιώνα, όπως η θεότητα του Χριστού και η σχέση θεότητας και ανθρωπότητας (των δύο φύσεων) στο πρόσωπό Του.

St. Dionysius the Areopagite (Feast Day - October 3)


MYSTAGOGY

[Below are two classic writings by the Rev. John Parker who defended the authenticity of the Areopagite corpus as first century texts with apostolic authority. Though written a little over a hundred years ago, the arguments have yet to be refuted by his many critics who delight in deriding him. The interesting question he asks is whether St. Dionysius was influenced by the Alexandrian School and the Neoplatonists or was it in fact the other way around. The Rev. Parker translated St. Dionysius in the late 19th century into English both very accurately and literally which means that it is often unintelligable, but the benefit of this translation is that it maintains first century terminology that all later translations ignore. This is curious, because even if the writings are the work of "Pseudo-Dionysius", these terms must have been stylistically important as archaisms meant to enhance the feeling of authenticity, and thus worth noting. Though his arguments need to be a bit refined and expanded upon to suit contemporay scholarship, I consider it to still be a credible argument at least worth considering, as it also defends the majority of the opinions of the Church Fathers. - J.S.]

DIONYSIUS THE AREOPAGITE AND THE ALEXANDRINE SCHOOL


ALEXANDRIA became the home of Christian Philosophy, but Athens was its birthplace. Pantaenus and Ammonius-Saccus were chief founders of the Alexandrine School. They were both Christian. They both drew their teaching from the Word of God, “the Fountain of Wisdom,” and from the writings of Hierotheus, and Dionysius the Areopagite—Bishops of Athens. For several centuries there had been a Greek preparation for the Alexandrine School. As the Old Testament was a Schoolmaster, leading to Christ, so the Septuagint, Pythagoras, Plato, Aristobulus, Philo, and Apollos were heralds who prepared the minds of men for that fulness of light and truth in Jesus Christ, which, in Alexandria, clothed itself in the bright robes of Divine Philosophy.


Pantaenus was born in Athens, 120 AD, and died in Alexandria, 213 AD. He was Greek by nationality, and Presbyter of the Church in Alexandria by vocation. First Stoic then Pythagorean, he became Christian some time before 186 AD, at which date he was appointed chief instructor in the Didaskeleion of Demetrius, Bishop of Alexandria. Pantaenus recognised the preparation for the Christian Faith in Greek Philosophy. Anastasius of Sinai describes him as “one of the early expositors who agreed with each other in treating the first six days of Creation as prophetic of Christ and the whole Church.”


Eusebius says that “Pantaenus expounded the treasures of the Divine dogmas preserved direct, as from father to son, from St. Paul and other Apostles. Photius records that Pantaenus was pupil of those who had seen the Apostles, but that he certainly had not listened to any of them themselves. Now, if Pantaenus was pupil of those who had seen the Apostles, and yet had not listened to their oral teaching, it is natural to infer that he was pupil through their writings. I am a pupil of Dr. Pusey, but I never listened to his oral teaching; I am pupil through his writings. Now, there exist, to this day, the writings of two Presbyters who had seen the Apostles—both, converts to the faith through St. Paul,—-whose writings contain the treasures of the Divine dogmas, received from St. Paul and the other Apostles. Those two Presbyters are Hierotheus and Dionysius the Areopagite, both ordained Bishop of Athens by St. Paul. Dionysius the Areopagite expressly calls St. Paul his “chief initiator,” and as such, gives his teaching on the holy Angels, in the sixth chapter of the Heavenly Hierarchy; and frequently describes St. Paul as his “chief instructor.”


If, then, we can prove that the writings of Dionysius existed before and were known in Alexandria, when Pantaenus delivered his lectures in that city, we may fairly infer that Pantaenus would know, and knowing, would use, the writings penned by the Chief of his own Areopagus, and Bishop of his own Athens.


Historical criticism does not permit us to reject probabilities, merely because they confirm the Christian Faith.


Dexter, in his Chronicle, collected from the Archives of Toledo and other churches in Spain, gives this testimony: “U.C. 851 (98 AD). Dionysius Areopagita dicat Eugenio Marcello, dicto, propter ingenii excellentiam, Timotheo, libros de Divinis Nominibus.”


Dionysius of Alexandria, writing to Pope Sixtus II, c. 250, respecting the writings of Dionysius the Areopagite, affirms “that no one can intelligently dispute their paternity—that no one penetrated more profoundly than Dionysius into the mysterious depths of Holy Scripture—that Dionysius was disciple of St. Paul, and piously governed the Church of Athens.” If, then, the Bishops of Alexandria and Rome exchanged letters only a few years after the death of Pantaenus, and only seven years after the death of Ammonius, and in those letters affirmed the writings to be undoubtedly written by Dionysius the Areopagite, it would be the height of absurdity to affirm that such writings were unknown to Pantaenus and Ammonius.


But we do not need to base our proof on mere supposition. Routh gives two fragments of Pantaenus. The second is a distinct echo of Dionysius. In Divine Names (c. 7), Dionysius discusses how Almighty God knows existing things, and explains the text; “He, knowing all things before their birth” as proving that “not as learning existing things from existing things, but from Himself, and in Himself, as Cause, the Divine Being pre-holds and pre-comprehends the notions and essence of all things, not approaching each several thing according to its kind, but knowing and containing all things within one grasp of the cause. Thus Almighty God knows existing things, not by a knowledge of existing things, but by that of Himself.” Dionysius (c. V. s. 8) speaking of creation, declares that the Divine and good volitions of Almighty God define and produce existing things.


Pantaenus teaches the same: “Neither does He know things sensible sensibly (αἰσθητῶς), nor things intelligible intellectually. For it is not possible that He, Who is above all things, should comprehend things being, after things being (κατὰ τα ὄντα), but we affirm that He knows things being” as His own volitions . . . yea, as His own volitions, Almighty God knows things being, since by willing (θέλων), He made all things being.”


In Mystic Theology (c. V.) Dionysius says, “Almighty God does not know existing things, qua existing.” The teaching of Ammonius-Saccus is the same; Ammonius uses the word βούλημα, Dionysius and Pantaenus θελήματα, of God, as Source of Creation.


But, though the known fragments of Pantaenus are few, we possess abundant writings of two pupils, Clement of Alexandria and Origen, from which we may gather the teaching of their master. Clement speaks of Pantaenus as his “great instructor and collaborator.” Such is the similarity between the writings of Clement and Dionysius, that some have hazarded the conjecture that Clement the Philosopher, mentioned by Dionysius, was Clement of Alexandria! I give only one familiar illustration. Clement writes: “As then, those riding at anchor at sea, drag the anchor, but do not drag it to themselves, but themselves to the anchor, thus those who are drawn to God in the gnostic life, find themselves unconsciously led to God.” Dionysius in the Divine Names (c. III. s. 1) says, “Or, as if after we have embarked on ship, and are holding on to the cable, attached to some rock, we do not draw the rock to us, but ourselves, and the ship, to the rock. Wherefore, before everything, and especially theology, we must begin with prayer; not as though we ourselves were drawing the power, which is everywhere, and nowhere present, but as, by our godly reminiscences and invocations, conducting ourselves to, and making ourselves one with It.”


Origen confessed that Pantaenus was his superior in the philosophy of the schools, and that he moulded his teaching upon the model of Pantaenus. Do the writings of Origen bear the stamp of Dionysius and Hierotheus? Origen, on the resurrection of the body, says, “For how does it not seem absurd that this body which has endured scars for Christ, and, equally with the soul, has borne the savage torments of persecutions, and has also endured the suffering of chains, and rods, and has been tortured with fire, beaten with the sword, and has further suffered the cruel teeth of wild beasts, the gallows of the cross, and diverse kinds of punishments, that this should be deprived of the prizes of such contests. If forsooth, the soul alone, which not alone contended, should receive the crown, and its companion the body, which served it with much labour, should attain no recompense, for its agony and victory, how does it not seem contrary to all reason, that the flesh, resisting for Christ its natural vices, and its innate lust, and guarding its virginity with immense labour, that one, when the time for rewards has come, should be rejected as unworthy and the other should receive its crown? Such a fact would undoubtedly argue on the part of God, either a lack of justice or a lack of power.” Dionysius (E. H., c. VII.) says, “Now the pure bodies of the holy souls, enrolled together as yoke-fellows, and fellow travellers, which together strove during the divine contests, throughout the Divine Life, in the unmoved steadfastness of the souls, will together receive their own resurrection. For, having been made one with the holy souls, to which they were united during this present life, by having become members of Christ, they will receive in return the godlike and incorruptible immortality and blessed inheritance.” Dionysius (D. N., c. VI. s. 2) says, “What is still more divine, it promises to transfer our whole selves (I mean souls and bodies, their yoke-fellows), to a perfect life and immortality. Others again do this injustice to bodies, that, after having toiled with the holy souls, they unjustly deprive them of the holy retributions, when they have come to the goal of their most divine course.” And “For if the man have passed a life dear to God in soul and body, the body which has contended throughout the Divine struggles will be honoured together with the devout soul.”


To show that Origen knew the works of Hierotheus, we give an extract from his letter to Gregory: “Would that you might both participate in and continually augment this part, so that you may not only say, ‘we are partakers of Christ,’ but also partakers of God.” Papias, Bishop of Hierapolis (fragment V.), c. 140, says, “The Presbyters, the disciples of the Apostles, say that this is the gradation and method of those who are saved, and that they advance through steps of this nature, and that, moreover, they ascend through the Spirit to the Son, and through the Son to the Father; and that, in due time, the Son will yield up His work to the Father.” Who the Presbyters, the disciples of the Apostles were, we may gather from the three last chapters of the “Book of Hierotheus" Br. Mus. (Ad. Rich. 7189), in which the very same doctrine is taught. Is it not, then, a legitimate inference, that when Photius says “ that Pantaenus was a pupil of the Presbyters who had seen the Apostles,” he designated Hierotheus and Dionysius the Areopagite, generally known under that title?


Ammonius Saccus was born of Christian parents in Alexandria, and died in that city, 242 AD. Anastasius of Sinai calls him “the Wise,” and Hierocles “the taught of God.” Besides being famous for his expositions of Holy Scripture, he wrote the Diatesseron, or Harmony of the Gospels, contained in the Bib. Patrum. In 236 he wrote the agreement between Moses and Jesus. He was the great conciliator, who sought the good in every system, and to make all one in Christ. Pressensé beautifully describes him as a man who wished to believe and to know, to adore and to comprehend, to conciliate the Greek Philosophy with the Mysteries of the East. He wrote a commentary on the golden verses of Pythagoras, which Hierocles published, as well as reproduced his other works. The titles of his books, mentioned by Photius, such as Providence and Free Will, recall those of the lost books of Dionysius, of which we have only a summary in his known works. (Cod. 251-214.)


Ammonius was surnamed Saccus from having been a corn carrier. Virgil, Shakespere, Milton, were great geniuses in themselves, but when we know the sources from which they drew, we can better understand their achievements.


Dionysius was indebted to Hierotheus—Ammonius drew from Dionysius. This we shall show, not as we might by his works as described by Photius, but from Plotinus, his disciple, in order that we may have the prevailing proof, to some minds, of testimony not necessarily Christian.


Plotinus was born in Lycopolis, 205 AD, and died in Campagna, 270 AD. At the age of 29, he began to search for truth in the schools of Alexandria. He wandered from teacher to teacher, but could find no rest until he was persuaded to go and hear Ammonius-Saccus. After listening to him, he exclaimed, “This is what I sought.”


Plotinus remained under him eleven years, until the death of Ammonius, 242 AD. In 244 AD, Plotinus began to teach in Rome. Plotinus was not a refined scholar. Porphyry, therefore, committed his teaching to writing. Porphyry was regarded as the greatest enemy to the Christian Faith in the early centuries. Persecutors burned the bodies of Christians, but Porphyry sought to undermine their faith in the Holy Scriptures, by quibbles of unbelief, which have been revived to-day as “New Criticism.” Porphyry wrote against the Holy Scriptures with a bitterness engendered by a conviction of their truth. Now, it is a startling fact, that though the teaching of Plotinus comes to us through Porphyry, there is not a word in the Enneades, in which the teaching of Plotinus is given against the Christian Faith. It is true that Eutochius published another version of the teaching of Plotinus, on the ground that his teaching was coloured by Porphyry, but we prefer to rest our proof on Porphyry, as not being prejudiced in favour of the truth.


Let us then first see what Plotinus teaches respecting the Holy Trinity. He says, “We need not go beyond the three Hypostaseis” (Persons). It is true that Plotinus presents that Trinity as “One,” “Mind,” and “Soul,” whereas Dionysius gives the formula “Father, Son, and Spirit.” Occasionally Plotinus uses “Logos” instead of “Mind.” But even this substitution of “One” for “Father” may be traced to Dionysius, who speaks of the Triad, ἐναρχικὴ and even ἐναρχικῶν ὑποστὰσεων, “One springing”. The “One” represents the Father. Plotinus says, “We may represent the first principle, ‘One,’ as source, which has no other origin than Itself, and which pours Itself in a multitude of streams without being diminished by what it gives.” Dionysius speaks of the “Father” as sole source of Godhead, and says that “the Godhead is undiminished by the gifts imparted.” In Chap. XII of Divine Names, Dionysius treats of “One” and “Perfect” as applied to Almighty God.


Let Us now hear Plotinus on the “Beautiful” Enneades (I. 6-7). Plotinus says, “The soul advances in its ascent towards God, until being raised above everything alien, it sees face to face, in His simplicity, and in all His purity, Him upon Whom all hangs, to Whom all aspire; from Whom all hold existence, life and thought. What transport of love must not he feel who sees Him! With what ardour ought he not to desire to be united to Him! He, who has not seen Him, desires Him as the Good; he who has seen Him, admires Him as the sovereign Beauty; and struck at once with astonishment and pleasure, disdains the things which heretofore he called by the name of Beauty. This is what happens to those to whom have appeared the forms of gods and demons; they no longer care For the beauty of other bodies. What think you, then, should he experience who has seen the Beautiful Himself—the Beautiful surpassing earth and heaven! The miserable is not he, Who has neither fresh colour nor comely form, nor power, nor royalty; it is alone he, Who sees himself excluded from the possession of Beauty—a possession in comparison with which he ought to disdain royalty, rule of the whole earth, of the sea, and heaven itself, if he should be able, by abandoning, by despising all these, to rise to the contemplation of the Beautiful, face to face.” Plotinus also recognised, “that the eye soiled with impurity could never bear the sight, or attain to the vision of that Beauty. We must render the organs of vision analogous and like to the object that they would contemplate. Every man ought to begin by rendering himself beautiful and divine to obtain a Vision of the Beautiful and the Deity.” Well might St. Augustine say, that “with the change of a few words, Plotinus became concordant with Christ’s religion.” No wonder that Gregory and Basil quoted so largely from Plotinus. Let us now hear what Dionysius says of the “Good and Beautiful”: “Goodness turns all things to Itself; all things aspire to It, as source and bond and end. From this Beautiful comes being to all existing things. All things aspire to the Beautiful and Good, and there is no existing thing which does not participate in the Beautiful and Good.” Read the Fourth Chapter of the Divine Names.


Porphyry records that Plotinus attained to that vision of the Beautiful three times during his life. How that vision of the Beautiful is to be attained, Dionysius describes in the Mystic Theology:“But thou, O dear Timothy, by thy persistent commerce with the mystic visions, leave behind both sensible perceptions and intellectual efforts, and all objects of sense and intelligence, and all things not being and being, and be raised aloft agnostically to the union, as attainable, with Him Who is above every essence and knowledge. For by unchecked and absolute ecstasy, in all purity, from thyself, and all, thou wilt be carried on high to the superessential Ray of the Divine Darkness, when thou hast cast away all and become free from all.” Ammonius had such ecstasy during his lectures, in which he seemed to have Divine visions.


Plotinus differs from Dionysius in regarding creation as an act of necessity, whereas Dionysius regards it as an act of love. Plotinus treats evil as “an elongation from God.” Dionysius speaks of Almighty God as immanent in matter the most elongated from spirit. Plotinus traces evil to matter; Dionysius to the fallacious choice of a free agent. May it not be that the pagan colouring of Porphyry in these respects led Eutochius to give a more faithful and consistent account of the teaching of Plotinus.


But the crowning proof that Dionysius was the source from which the Alexandrine School drew much of its wisdom, is Proclus (450-485). Suidas affirmed long ago that Proclus cribbed whole passages from Dionysius. Professor Stiglmayr fills seven pages with parallel passages.


Vachérot describes certain chapters of the Divine Names as extracts from Proclus, word for word, and says the whole doctrine of Dionysius seems to be a commentary upon the Theology of Alexandria. Barthélémy St. Hilaire says that Dionysius and Scotus Erigena almost entirely implanted, in the Middle Ages, the doctrine of Neo-Platonism. Matter is more profound; Professor Langen finds in Dionysius the “characteristics of Neo-Platonic speculation.” The similarity of doctrine is denied by none. Which writings appeared first? That is the question.


Dexter commemorates the Divine Names from Tabularia of Toledo, 98 AD. Polycarp quotes Dionysius verbatim as “a certain one.” Jerome quotes him as “quidam Graecorum.” Dionysius of Alexandria (250 AD), writing to Sixtus II, declares that no one can intelligently doubt that the writings are those of Dionysius, the convert of St. Paul, Bishop of Athens. Tertullian expresses the Agnosia “nihil scire omnia scire,” and Origen quotes him by name. Theodore (420 AD) answers objections, whom Photius approved. Gregory calls Dionysius “an ancient and venerable Father.” The Second Council of Nicea quotes the very words, contained in the Ecclesiastical Hierarchy (c. I. s. 4) as those of the great Dionysius. Bishop Pearson proves that the best judges in the sixth, fifth, fourth and third centuries regarded the writings as written by Dionysius the Areopagite. German scholars today admit that the external testimony is in favour of their genuineness.


Yet eccentric critics, on account of the precise theology, cannot believe that the works were written by a learned Greek,—Chief of the Areopagus, who forsook all to follow Christ, the convert and disciple of St. Paul, the familiar friend of St. John and other Apostles, to whom our Saviour revealed the mysteries of the Father; but those critics can believe that an unknown man, whose century no one can fix, and possibly a Syrian, may have gleaned from writers of the first four centuries these theological pearls expressed in Greek in a style unique and always like itself. They can believe that the Author of these Divine writings would incorporate fictitious allusions to persons and events of the apostolic age, to add lustre to incomparable works, and to impute them to another. They can believe that writings, so composed, were foisted upon a credulous Christendom, so that Dionysius of Alexandria, Maximus, St. John Damascene, and the Council of Nicea, accepted them as the genuine works of Dionysius. I do not belong to that school. Only unbelief could believe anything so incredible. Rational men will not hazard the surmise that works known in the first century were gleaned from writings composed four hundred years afterwards.


The tone of the Alexandrine School may be further illustrated from Amelius and Dionysius the Sublime. Amelius attended Plotinus twenty-four years as companion and pupil. Eusebius gives an extract from his writings, in which Amelius says, “This plainly was the Word, by Whom, being Eternal, things becoming became, as Heraclitus would say.” It was probably he who said, “The Prologue of St. John’s Gospel ought to be written in gold, and placed in the most conspicuous place in every church” (De Civ. Dei, LX. c. 29). Dionysius, the famous secretary of Zenobia, attended the lectures of Ammonius-Saccus. He was the “arbiter” of all literary questions. He expresses his admiration (De sub. L. 9) of the diction of Moses in the description of the six days’ creation, and numbers St. Paul amongst the most brilliant Greek orators, as a man who propounded a “dogma beyond demonstration.”


We claim that the testimony of these illustrious men, and the extracts from Pantaenus, Ammonius, and their disciples, justify the conclusion that the Alexandrine School was Biblical, Christian, and Philosophical, that its Philosophy was a Divine Philosophy of the Faith, not a pagan philosophy against the Faith, and that the main sources of its Divine Philosophy were the writings of Hierotheus and Dionysius, Bishops of Athens.


JOHN PARKER
Cannes,
Epiphany, 1899.


For a sketch of the Life, Internal Evidence of Date, and External Testimony to Genuineness during the first nine centuries, see Celestial and Ecclesiastical Hierarchy (Skeffington, 2s. 6d.).

St. Hierotheos of Athens (Feast Day - October 4)

OBJECTIONS TO GENUINENESS


THE most plausible objection to the genuineness of these [Areopagite] writings is thus expressed by Dupin: "Eusebius and Jerome wrote an accurate catalogue of each author known to them, with a few obscure exceptions, and yet never mention the writings of the Areopagite." Great is the rejoicing in the House of the Anti-Areopagites over this PROOF; but what are the facts?


Eusebius acknowledges that innumerable works have not come to him; Jerome disclaims either to know or to give an accurate catalogue either of authors or works. The Library of Caesarea contained three hundred thousand volumes, according to the modest computation of Doublet, and according to Schneider, and many more. Jerome says there are some writings, so illustrious in themselves, that they will not suffer from not being mentioned by him. Jerome follows Dionysius on the Heavenly Hierarchy. Jerome's Catalogue of Illustrious Men contains one hundred and thirty-five names.


Josephus is mentioned for his testimony to Christ. Seneca for his correspondence with St. Paul. Philo for his description of the Therapeutse of Alexandria. Yet Dupin would have the unwary infer that Jerome gives a full catalogue of each Author known to him, with a few obscure exceptions.


The Ecclesiastical History of Eusebius treats of the nature of Christ, the companions of the Apostles, the Martyrdoms, the succession of Bishops, the persecutions, and the folk-lore of the Church to the fourth Century. The book would fill about 125 pages, yet Dupin would have us believe that he gives a complete catalogue. He does not give the writings of Hymenseus and Narcissus, of Athenagoras, and Pantaenus, nor a complete list of Clement, Origen, and Dionysius of Alexandria. His silence, in my opinion, is owing to "odium theologicum." According to Eusebius, Jesus is διττός; according to Dionysius, Jesus is ἁπλοῦς; both true when properly understood, but when misunderstood, "Hinc lachrymae illae". Dupin formed his premise for his conclusion, not from facts.(1)


Fallacy of Names


Pearson, Daillé, Blundellum, Erasmus, Valla, Westcott, Lupton, pronounce against the genuineness. Who are you? But Pearson demolishes Daillé; Vossius pulverises Blundellum; Erasmus repudiates Valla. Dr. Westcott, following Dupin, assumes the non-genuineness, but his literary instinct places his Article on Dionysius before that on Origen. Dean Colet bumps the scale against Mr. Lupton.


Pearson, in the 10th Chapter of Ignatii Vindiciae, gives the shortest and best summary in favour of the genuineness. Speaking of the scholars of his own day, he says, "No one is so ignorant as not to know that these writings were recognised as genuine by the best judges in the sixth, fifth, fourth, and third centuries." Unhappily, he also said, every erudite person regarded them in his day as written in the fourth century, and he assumed the date of Eusebius' death, as the date of the works, to account for his silence. Hence every inerudite persons, who wished to pass for erudite, maintained that opinion for his own reputation. But when Pearson had re-surveyed the evidence, he confessed, with shame, that though he had given, what seemed to him a true opinion, he left the decision of the whole matter to the judgment of a more learned person.


Erasmus, in his Institutio of a Christian Prince, writes thus: "Divus ille Dionysius qui fecit tres Hierarchias." In his prime work, Ratio Verae Religionis, Erasmus not only enumerates the Divine Names and the Mystical and Symbolic Theology, but calls them, not Stoic, not Platonic, not Aristotelian, but "celestial" philosophy. He so moulds Dionysius into his book, that it becomes Dionysius writing elegant Latin. The only reason which outweighed with him all external testimony was that Erasmus could not imagine that any man, living in apostolic times, and so far removed from the age of Erasmus, could possibly have penned such a mirror of apostolic doctrine. How could the Areopagite, though disciple of Paul, and familiar friend of John the Theologian, possibly be so learned as the author of these writings? Such is the testimony of the two Theologians who have been permitted to be doubtful of the genuineness.


Gregory of Tours (2)


Gregory is the great authority of those who think that the St. Denis of France is not identical with Dionysius the Areopagite. The authority is worthy of their critical acumen. Gregory collects the more obscure martyrdoms, in Gaul, under Nero, and subsequent Emperors. He gives several martyrdoms under Nero, and thus proves the Apostolic Evangelization of Gaul. Gregory quotes, and misquotes, and misunderstands the ancient document (3), "Concerning seven men sent by St. Peter into Gaul, to preach."(4) "Under Claudius-sub CLDIO-Peter the Apostle sent certain disciples into Gaul to preach, they were Trophimus, Paulus, Martial, Austremonius, Gatianus, Saturninus, Valerius, and many companions." These men were sent 42-43 AD. Gregory omits Valerius, and inserts Dionysius, who was not converted to the Christian Faith till 44 or 49 AD. Then Gregory misreads "Claudio" for "consulibus Decio", and adds "Grato" as the fellow-consul. Thus a disciple of the Apostles, sent by Clement, successor of Peter, arrives in Gaul in 250, and the identical names of his companions recur miraculously in the third century. At the very time that Trophimus (5) is thus supposed to have arrived at Aries, we have a letter from Cyprian, 254 AD, urging Pope Stephen to depose Marcion, 15th or 18th Bishop of Aries from Trophimus. Such is the basis upon which our critical friends build their house upon the sand.


The Pères Bolandistes


The Pères Bolandistes are a wonder in Christendom. They are critical, and yet follow the gross blunder of Gregory of Tours. They belong to the papal obedience, and yet prefer Gregory of Tours when wrong to Gregory XIII when right. They pronounce the solemn declaration of Pope John XIXth, "that Martial of Limoges was an apostolic man (6)," as of no historic value. They think that St. John Damascene did not possess the same critical apparatus for proving the authenticity of the writings of Dionysius that we possess in the 19th Century. Their "actes authentiques"(7) of Dionysius acknowledge that he was sent to Gaul by Clement, successor of Peter; and yet they affirm that he arrived in Gaul in 250. After Clement I, who succeeded Peter and Paul, there was not another Clement Bishop of Rome for a thousand years (8). Happily, Les petits Bolandistes are more rational and critical than their Pères.


General Objection


"The style, the theological learning, the language and allusions, prove the writings written after the apostolic age."


Is the Epistolary style the proof? St. Paul, St. John, St. Peter, St. Luke, and nearly the whole of the New Testament is written under the form of Epistles. The Epistle of St. James, the first written in the Canon of the New Testament, will bear comparison with the book of Job for ornate diction. Consult the marginal references to the Epistle of St. Peter to see the scriptural knowledge of the Apostles. Men use the testimony of the High Priests, that the Apostles were unlearned and ignorant men, but omit their testimony that they took knowledge of them, that they had been with Jesus; and the further testimony that Jesus opened their understanding, that they should understand the testimony of the Scriptures respecting Himself; and further, that the Holy Spirit should recall to them whatever He had said to them. Those who would rather assume twenty miracles, than acknowledge one natural fact, surmise that a Syrian, in the fourth century may have written Greek permeated with technical expressions of Plato and Aristotle. There is not a single allusion to persons or events after the first century, unless it be supposed that the Epistle of Ignatius, 108 AD, is quoted. The works abound in names recorded in the New Testament. The Apostolic Epistles allude to the leaven of heresy already working. The Antwerp edition gives about five hundred references to Holy Scripture in the Writings of Dionysius. He quotes every book in the Bible, except the two last particular Epistles of St. John, or John the Presbyter. Dionysius writes four letters to Gaius, to whom St. John wrote his third Epistle. We have, therefore, in the writings of this Apostolic man, a proof that the Canonical Scriptures were quoted as the Oracles of God, in the first century, and a triumphant testimony that Faith is more trustworthy than criticism.


Thanks be to God!


Printed by James Parker and Co., Crown Yard, Oxford.


-----------------------------


1. Vidieu, page 107.


2. L'Abbé Darras. St. Denys 1'Areopagite, p. 34.


3. Ibid., p. 51.


4. See Monuments inédits de M. Faillon, t. ii. p. 375.


5. Darras, p. 14.


6. See Surius.


7. Darras, 293-300.


8. Clement I., A.D. 67, Cl. II. 1046.


Life of St. Dionysius the Areopagite (October 3rd)


This Saint was from Athens, a learned man, and a member of the famous judicial court of Mars Hill (in Greek Aeros Pagos, hence the name Areopagite (see Acts 17:19-34). When Saint Paul preached in Athens, he was one of the first there to believe in Christ, and, according to some, became the first bishop of that city. Others say -- and this may be more probable--that he was the second Bishop of Athens, after Saint Hierotheus, whom Dionysius calls his friend and teacher "after Paul" (On the Divine Names, 3:2). With Saint Hierotheus he was also present at the Dormition of the most holy Theotokos; the Doxasticon of the Aposticha for the service of the Dormition is partly taken from a passage in Chapter III of On the Divine Names. According to ancient tradition, he received a martyr's end (according to some, in Athens itself) about the year 96.


Apolytikion in the Fourth Tone

Since thou hadst been instructed in uprightness thoroughly and wast vigilant in all things, thou wast clothed with a good conscience as befitteth one holy. Thou didst draw from the Chosen Vessel ineffable mysteries; and having kept the Faith, thou didst finish a like course, O Hieromartyr Dionysios. Intercede with Christ God that our souls be saved.


Kontakion in the Plagal of the Fourth Tone

In spirit, thou dist pass through Heaven's gates, instructed by the great Apostle who attained to the third Heaven's heights, and wast made rich in all knowledge of things beyond speech; and then thou, O Dionysius, didst illuminate them that slumbered in the darkness of their ignorance. Hence we all cry out: Rejoice, O universal Father.


Life of St. Hierotheus of Athens (October 4th)


According to some, Hierotheus, like Saint Dionysius, was a member of the court of Mars Hill. Having first been instructed in the Faith of Christ by Paul, he became Bishop of Athens. He, in turn, initiated the divine Dionysius more perfectly into the mysteries of Christ; the latter, on his part, elaborated more clearly and distinctly Hierotheus' concise and summary teachings concerning the Faith. He too was brought miraculously by the power of the Holy Spirit to be present at the Dormition of the Theotokos, when, together with the sacred Apostles, he became a leader of the divine hymnody. "He was wholly transported, wholly outside himself and was so deeply absorbed in communion with the sacred things he celebrated in hymnology, that to all who heard him and saw him and knew him, and yet knew him not, he seemed to be inspired of God, a divine hymnographer," as Dionysius says (On the Divine Names, 3:2). Having lived in a manner pleasing to God, he reposed in the Lord.


Apolytikion in the Fourth Tone

Since thou hadst been instructed in uprightness thoroughly and wast vigilant in all things, thou wast clothed with a good conscience as befitteth one holy. Thou didst draw from the Chosen Vessel ineffable mysteries; and having kept the Faith, thou didst finish a like course, O Hieromartyr Hierotheos. Intercede with Christ God that our souls be saved.


Kontakion in the Plagal of the Fourth Tone

As Athens' Hierarch, we acclaim thee, since through thee we have received instruction in things awesome and ineffable; for thou wast a God-inspired writer of divine hymns. O Hierotheus all-blessed, do thou pray to God, so that we may be redeemed from all calamities, that thus we may cry: Rejoice, O Father wise in things divine.


[Note: In citing all the connections above between Sts. Hierotheus and Dionysius with the Alexandrian School, I find it interesting that the Church Calendar honors all the Saints who form this connection within days of each other. Beginning with St. Dionysius (Oct. 3) and St. Hierotheus (Oct. 4), we also honor St. Dionysius the Great the Archbishop of Alexandria (Oct. 5), St. Demetrius the Archbishop of Alexandria (Oct. 9) and St. Denys of Paris (Oct. 9). Could this be more than a mere coincidence?]

Δεν υπάρχουν σχόλια: