ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Δευτέρα 22 Μαΐου 2017

International icon painting competition with the title “THE RESURRECTION OF JESUS CHRIST”.


Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού εικονογραφικής τέχνης με θέμα:
«Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ»

Открытое приглашение к участию в международном иконографическом конкурсе на тему:
«Воскресение Иисуса Христа»

دعوة  مفتوحة
للمسابقة الدولية  لفن رسم الأيقونات  وموضوعها :
" قيامة يسوع المسيح "

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://graphics.web.com/netsol_201210_nsigorillas/images/rainbowbar.png
The Resurrection of our Lord Jesus Christ is a culminating fact in Christian theology. The mother of all celebrations, the hope and light for millions of our planet’s inhabitants, that, for reasons of a change in the calendar some centuries ago, is being celebrated at different dates by the Christian Churches, confessions and religious entities. By sheer calendar coincidence, in 2017, Easter shall be celebrated by all on Sunday, April 16.
The Inter parliamentary Assembly of Orthodoxy (IAO), wishing to welcome this fortuitous but highly symbolic fact and to contribute to the efforts to find a way to jointly celebrate this central event in the Christian “eortologio” or Christian celebrations calendar, decided to organise an international icon painting competition with the title “THE RESURRECTION OF JESUS CHRIST”.

The prizes
1st prize 3000 €
2nd prize 2000 €
3rd prize 1000 €
Two commendations at 500 euro each ( 2 X 500 € )

The five winners shall be invited to the city where the Annual General Assembly will take place around the end of June 2018. This event will coincide with the 25th anniversary of the IAO’s foundation. This is where the exhibition will be inaugurated and open its doors to the public and the prizes handed over to the winners. The names of all the participating artists shall be written up and they will also appear in the two-volume work to be published on the occasion.
There is no participation fee and applications must be received between May 15 and July 30 2017.There is no participation fee and applications must be received between May 15 and July 30 2017.


Please do notify the present notice to every interested party.
We appreciate your assistance and contribution to the success of the contest.
Sincerely.
The Secretariat of the Interparliamentary Assembly on Orthodoxy (I.A.O.)

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://graphics.web.com/netsol_201210_nsigorillas/images/rainbowbar.png

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού εικονογραφικής τέχνης με θέμα:
«Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ»
Κορυφαία, κυρίαρχη στιγμή της Χριστιανικής θεολογίας, είναι το γεγονός της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Η εορτή των εορτών, ελπίδα και φως για εκατομμύρια κατοίκους του πλανήτη, που όμως τους τελευταίους αιώνες, λόγω αλλαγής του ημερολογίου, εορτάζεται από της χριστιανικές Εκκλησίες, ομολογίες και θρησκευτικές οντότητες, σε διαφορετικές ημερομηνίες. Το τρέχον έτος 2017 κατά ημερολογιακή συγκυρία, το Πάσχα εορτάζεται από όλους την Κυριακή 16 Απριλίου.
Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), θέλοντας να χαιρετίσει αυτό το τυχαίο αλλά τόσο συμβολικό γεγονός του κοινού εορτασμού και να συμβάλει στις προσπάθειες αναζήτησης τρόπου κοινού εορτασμού της κεντρικής αυτής εορτής του χριστιανικού εορτολογίου, αποφάσισε να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό εικονογραφικής τέχνης (icon painting competition) με θέμα “Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ”.

Τα βραβεία του διαγωνισμού
1ο βραβείο 3000 €
2ο βραβείο 2000 €
3ο βραβείο 1000 €
Δύο έπαινοι από 500 ευρώ ο καθένας ( 2 x 500 € )

Οι πέντε νικητές θα κληθούν και θα φιλοξενηθούν στην πόλη που θα αποφασιστεί να γίνει η Γενική Ετήσια Συνέλευση περί τα τέλη Ιουνίου του 2018. Οι εκδηλώσεις θα συμπέσουν με 25η επέτειο από την ίδρυση της ΔΣΟ. Εκεί θα εγκαινιασθεί και η έκθεση που θα ανοίξει για το κοινό και θα δοθούν στους νικητές τα ανάλογα βραβεία. Στην έκθεση, όπως και στο δίτομο έργο που θα εκδοθεί, θα αναφέρονται τα ονόματα όλων των δημιουργών.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να παραληφθούν μεταξύ 15 Μαΐου και 30 Ιουλίου 2017.


Παρακαλούμε να γίνει κοινοποίηση της παρούσας ανακοίνωσης προς κάθε ενδιαφερόμενο.
Ευχαριστούμε για την βοήθεια σας και την συνεισφορά σας στην επιτυχία του διαγωνισμού.

Με εκτίμηση.
Η Γραμματεία της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.).


Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://graphics.web.com/netsol_201210_nsigorillas/images/rainbowbar.png

Открытое приглашение к участию в международном иконографическом конкурсе на тему:
«Воскресение Иисуса Христа»
Межпарламентская Доминирующим моментом христианского богословия является событие Воскресения Иисуса Христа. Праздник праздников, надежда и свет для миллионов жителей планеты, который, однако, в течение последних столетий в связи с изменением календаря отмечается христианскими церквами, конфессиями и религиозными организациями в разные даты. В 2017 году в связи с совпадением двух календарей, Пасха празднуется всеми в воскресенье 16 апреля.
Межпарламентская Ассамблея Православия (МАП), желая приветствовать это случайное, но столь символическое событие и внести свой вклад в усилия, направленные на поиск путей совместного празднования этого важнейшего праздника христианского церковного календаря, решила организовать международный художественный иконографический конкурс (конкурс иконописи) на тему: "ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА".

Премии конкурса
1-я премия 3000 €
2-я премия 2000 €
3-я премия 1000 €
Две премии (похвальные грамоты) – по пятьсот евро каждая (2 x 500 €)

Пять победителей конкурса будут приглашены в город, где состоится 25-я юбилейная ежегодная Генеральная Ассамблея МАП, в ходе которой будет состоится открытие выставки, вход на которую будет свободным для публики, и им будут вручены соответствующие премии. На выставке, как и в двухтомном альбоме, который будет издан, будут указаны имена всех художников.
Участие в конкурсе бесплатно. и заявки на участие должны быть поданы с 15 мая по 30 июля 2017.


Пожалуйста, доведите настоящую информацию до сведения всех заинтересованных лиц и организаций.
Благодарим Вас за содействие и вклад в успех конкурса.

Секретариат Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП).


Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://graphics.web.com/netsol_201210_nsigorillas/images/rainbowbar.png

دعوة  مفتوحة
للمسابقة الدولية  لفن رسم الأيقونات  وموضوعها :
" قيامة يسوع المسيح "

تعد واقعة قيامة يسوع المسيح ذروة اللاهوت المسيحى . إنها عيد الأعياد ، الأمل والنور للملايين من سكان كوكب الأرض . إلا أنه فى القرون الأخيرة ، نظراً لتغيير التقويم ، تحتفل بها الكنائس المسيحية والمذاهب والكيانات الدينية ، فى تواريخ مختلفة . فى العام الجارى 2017 ، نتيجة المصادفة فى التقويم ، يحتفل الجميع بعيد القيامة ، يوم الأحد الموافق 16 أبريل .
إن الجمعية البرلمانية للأرثوذكسية ، إذ ترغب فى الإحتفاء بهذا الحدث الرمزى الذى يحدث بمحض الصدفة ، وأن تساهم فى جهود البحث عن وسيلة للإحتفال المشترك بهذا العيد المحورى فى التقويم المسيحى ، قررت الإعلان عن مسابقة دولية لفن رسم الأيقونات وموضوعها قيامة يسوع المسيح

جوائز المسابقة
الجائزة الأولى : 3000 يورو
الجائزة الثانية : 2000 يورو
الجائزة الثالثة : 1000 يورو
جائزتان تقديريتان بمبلغ 500 يورو لكل منها ( 2X 500 يورو )
سوف يتم دعوة الخمس فائزين لإستضافتهم فى المدينة التى سوف تُعقد بها الجمعية العمومية السنوية ، تقريباً فى أواخر يونيو
2018

cid:image001.png@01D2BB69.DBB15D80
الموقع الإلكترونى  للمسابقة

cid:image007.png@01D2BB4A.3762EDD0
صفحة المسابقة على الفيسبوك     Facebook

cid:image009.png@01D2BB4A.3762EDD0
الموقع الإلكترونى الرسمى للجمعية البرلمانية للأرثوذكسية
نرجو إرسال هذا الإعلان إلى كل من يهمه الأمر
شكراً على مساعدتكم وإسهامكم فى نجاح المسابقة
مع خالص التقدير
أمانة الجمعية البرلمانية للأرثوذكسية

Δεν υπάρχουν σχόλια: