ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Τρίτη 23 Μαΐου 2017

Μικροί Χαιρετισμοί στον άγιο νεομάρτυρα Ευγένιο Ροντιόνωφ († 23 Μαΐου 1996)


Άβελ μοναχού, από αυτή την υπέροχη συλλογή (αριθ. 105)

Εικ. από εδώ
Χαιρετισμοί στήν Ὁσία Μιλδρέδη τήν ἡγουμένη
σέ Μονή στό Thanet Ἀγγλίας (13/7, +700
καί στόν Ἅγ. Εὐγένιο Ροντιόνωφ τό στρατιώτη,
νεομάρτυρα στό Bamut Τσετσενίας τῆς Ρωσίας,
ἀπό Κουρίλοβο Ρωσίας (23/5, †1996)
[Ἀποκεφαλίσθηκε 19 ἐτῶν ἀπό μουσουλμάνους Τσετσένους, ἐπειδή
δέν δέχθηκε νά βγάλη τό Σταυρό του καί νά γίνη μουσουλμάνος]

Χαῖρε, ὁσία Μιλδρέδη
Χαῖρε, ἅγιε Εὐγένιε Ροντιόνωφ

Χαῖρε, Μιλδρέδη, ἐγερτήριο τῆς ἀγάπης
Χαῖρε, ρόδινη ὑαλογραφία τοῦ Thanet Ἀγγλίας

Χαῖρε, Εὐγένιε, φωτόλουστη γαλαζόπετρα τῆς Ρωσίας
Χαῖρε, Ροντιόνωφ, καλλιγραφία τοῦ Νέου Μαρτυρολόγίου

Χαῖρε, ὁσία Μιλδρέδη, φαεινή φιλαδέλφια τῶν Βρεταννικῶν Νήσων
Χαῖρε, νεομάρτυρα Ροντιόνωφ, χαρμοσύνη τῶν καρδιῶν μας

Χαῖρε, Εὐγένιε, ὅτι τήν ἡμέρα τῶν γενεθλίων σου
γεννήθηκες στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ·

Χαῖρε, ὁσία Μιλδρέδη,
ἄβραχη ἀγάπη.

Χαίρετε, Ἅγιοι Εὐγένιε καί Μιλδρέδη!

Για τον άγιο Ευγένιο Ροντιόνωφ περισσότερα:


 
Ανεπίσημα τροπάρια του αγίου, 
προσφορά αγάπης ανώνυμου χριστιανού (από εδώ)

Απολυτίκιον. Τον συνάναρχον Λόγον. Ήχος πλ. α΄.

Σταυρόν τίμιον φέρων επί του στήθους σου και δι’ αυτόν μαρτυρήσας εν τω αιώνι τω νυν, ανυψώθης προς Θεόν, μάρτυς Ευγένιε. Πόθος Χριστού γαρ του Θεού κατενίκησεν εν σοι τον πόνον υπέρ μητρός σου (*), και εν χώρα της Τσετσενίας θάλλεις ως θείος αιματόχρους ανθός.

(*) Ή: τον πόνον υπέρ γονέων

Κοντάκιον. Τη Υπερμάχω.

Τον εκ Ρωσίας ευγενώς νυν ανατείλαντα και παιδιόθεν προς Θεόν ταχέως δράμοντα, ανυμνήσωμεν, ω φίλοι, μετά δακρύων. Ημερών γαρ εκατόν βασάνους έλαβεν, κεφαλήν δε τω Χριστώ θερμώς προσέφερε, ώ κραυγάσωμεν, Χαίροις, μάρτυς Ευγένιε.

Μεγαλυνάριον.

Μάρτυρα νεώτατον του Χριστού, θείον στρατιώτην και μεγάλον εν θαυμαστοίς, αιχμαλώτων ρύστιν, στρατιωτών προστάτην, Ευγένιον Ροντιόνωφ πάντες τιμήσωμεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: