ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019

Οι Έξι Καθημερινές Εργασίες κάθε χριστιανού...Λόγια του αέρα
Σημεία των καιρών

Οι Έξι Καθημερινές Εργασίες του κάθε πιστού, με την Βοήθεια του Κυρίου:

Πρώτον, έχω δύο γεράκια, τα οποία προσπαθώ να κρατώ δέσμια και να τα εξημερώνω. Είναι τα δύο μάτια μου, τα οποία πετούνε, πηγαίνουν από δω και από εκεί και πρέπει να φροντίζω για να μη δουν κάτι, το οποίο θα μπορούσε να με προτρέψει σε κάποια αμαρτία.

Δεύτερον, έχω δύο λαγούς, τους οποίους φυλάγω για να μη φύγουν. Είναι τα πόδια μου, τα οποία πρέπει να εμποδίζω από το να τρέχουν στις ηδονές και τον δρόμο της αμαρτίας γιατί στο βάπτισμά μου, όταν ο ιερεύς έχριε αυτά είπε: «Του πορεύεσθε τα διαβήματά Σου», δηλαδή του Ιησού Χριστού.

Τρίτον, έχω δύο βόδια, τα οποία επιβλέπω για να εργάζονται. Είναι τα χέρια μου, τα οποία επιβλέπω με μεγάλη προσοχή για να εργάζονται. Να εργάζονται όμως το αγαθόν ως τα χέρια του Κυρίου, που πάλι στο βάπτισμά μου για αυτά ο ιερεύς είπε «Αι χείρες σου εποίησάν με και έπλασάν με».

Τέταρτον, έχω ένα λύκο, τον οποίον προσέχω για να μη βλάψει κανένα. Είναι η γλώσσα μου, η οποία πάντοτε έχει ανάγκη από χαλινάρι, για να μη δαγκώσει κανένα αδελφό μου, με την κατηγορία, πού είναι παρών ή απών και πεθάνει.

Πέμπτον, έχω ένα λιοντάρι, το οποίο προσπαθώ να κατανικήσω. Είναι η καρδιά μου, κατά της οποίας διεξάγω νύκτα και ημέρα πεισματώδη αγώνα και δυστυχώς με έλκει με μεγάλη βία σε όλα όσα βλάπτουν και καταστρέφουν την ψυχή μου. Εκ γαρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί… «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός, και πνεύμα ευθές έγκαινισον εν τοις έγκατοις μου».

Έκτον, έχω ένα ασθενή, τον οποίον πρέπει πάντοτε να τον περιποιούμαι. Είναι το σώμα μου, το οποίο ποτέ δεν ευρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Άλλοτε θέλει τροφή και άλλοτε νηστεία. Άλλοτε ανάπαυση και άλλοτε τυραννία. Άλλοτε περίθαλψη και άλλοτε όχι, και για τον λόγο αυτόν είμαι αναγκασμένος να έχω την προσοχή μου διαρκώς γυρισμένη προς αυτό, για να το περιποιούμαι όσο είναι δίκαιο, επειδή χρειάζεται και αυτό, όπως το τσόφλι για το αυγό. Είναι ο οίκος της ψυχής μου.

Με την Ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλό» για ανάσα μου, καταφέρνω και κάμω σωστά τις έξι καθημερινές εργασίες μου, με Προσευχή, Εκκλησιασμό, Εξομολόγηση και συχνή Θεία Κοινωνία.

Άσωτος Υιός

Δεν υπάρχουν σχόλια: