ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Τρίτη 4 Αυγούστου 2015

Η εορτή της προόδου του Τιμίου Σταυρού στο Μεξικό - 70 άτομα ζήτησαν να κατηχηθούν στην ορθόδοξη πίστηΓράφει η Αθηνά Κρικέλη, Ellopia Press
romfea.gr (εμείς από Ιεραποστολή)


Για πρώτη φορά εορτάστηκε στο κέντρο της πόλης του Μεξικού η πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού όπως είθισται την 1η Αυγούστου.
Οι πιστοί προσήλθαν με κατάνυξη στην αγρυπνία, ενώ περισσότερα από 70 άτομα εκδήλωσαν ενδιαφέρον να κατηχηθούν στην Ορθόδοξη χριστιανική Πίστη.
Με περίσσιο ενδιαφέρον και δίψα οι χριστιανοί άκουσαν από τον Αρχιμανδρίτη π. Δαμιανό την σημασία της Προόδου του Τιμίου Σταυρού.
Για την εορτή, που συμπίπτει με την πρώτη ημέρα της νηστείας της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, και πως θεσπίστηκε σε ανάμνηση της απαλλαγής των Βυζαντινών από την επιδρομή των Σαρακηνών (εποχής του αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνού) με την βοήθεια του Τιμίου Σταυρού. Στην Κωνσταντινούπολη την ημέρα αυτή γινόταν λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού. 

Στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Σοφίας του Μεξικού θα τελούνται καθημερινά Παρακλήσεις προς τη Θεοτόκο.
Με δεήσεις και ικεσίες προς την Παναγία για ειρήνη στον κόσμο αλλά και δύναμη στην Ελλάδα να ξεπεράσει τις δύσκολες ώρες της. “Δέξαι παρακλήσεις ἀναξίων σῶν ἱκετῶν”.  


Δείτε επίσης:

Μεξικό: ένα Ορθόδοξο Μοναστήρι στην Κεντρική Αμερική
Ορθόδοξη πνευματική ζωή στο Μεξικό (βίντεο)
Οι ορθόδοξες ρίζες της Δύσης ως παράγοντας πανευρωπαϊκής ενότητας
The Orthodox New-Martyr of Mexico: Paul de Ballester-Convallier
Ο Χιλιανός νεομάρτυρας Χοσέ (Ιωσήφ) Μουνιόθ-Κορτέζ (1997)
Λατινική Αμερική: λαοί που αναζητούν την Ορθοδοξία
 

Latin America of my heart
 
Γουατεμάλα : Από το ρωμαιοκαθολικισμό και το “χαρισματικό κίνημα” στην Ορθόδοξη Εκκλησία ! The explosive growth of Orthodoxy in Guatemala and Southern Mexico. 

Latin America: Peoples in Search of Orthodoxy
The Falling Asleep of Fr. Andres Giron of Guatemala – May His Memory Be Eternal!
 
Η ιστοσελίδα της Ορθόδοξης Μητρόπολης Μεξικού και Κεντρικής Αμερικής.


Automatic translation by google (there may be translation errors)
 

For the first time was celebrated in the city center of Mexico progress of the Holy and Life-giving Cross as usual on August 1st.
The faithful came to the vigil with devotion and more than 70 people expressed interest indoctrinated in the Orthodox Christian Faith.
With excess interest and thirst Christians heard by Archimandrite Fr. Damian, the importance of Progress of the Holy Cross.
For the feast that falls on the first day of fasting feast of the Assumption and how established in commemoration of the discharge of the Byzantines, the raid of the Saracens (the era of Emperor Manuel Comnenus) with the help of the Holy Cross. In Istanbul the day was a procession of the Holy Cross.
The Cathedral of St. Sophia Mexico will committed daily prayers to the Virgin Mary.
With prayers and supplications to the Virgin for peace in the world and force to Greece to overcome the difficult times of. «Dexa solicitations measly Sean supplicant».
 

Written by Athina Krikeli, Ellopia Press
 

Traducción automática por Google (puede haber errores de traducción)

Por primera vez se celebró en el centro de la ciudad de México el progreso del Santo y vivificante Cruz como de costumbre el 1 de agosto.
Los fieles llegaron a la vigilia con devoción y más de 70 personas expresaron su interés adoctrinados en el Fe Cristiana Ortodoxa.
Con el exceso de interés y cristianos sed escuchado por Archimandrita Padre Damián, la importancia del progreso de la Santa Cruz.
Para la fiesta que se celebra el primer día de la fiesta del ayuno de la Asunción y cómo estableció en conmemoración de la aprobación de la gestión de los bizantinos, el ataque de los sarracenos (la época del emperador Manuel Comneno) con la ayuda de la Santa Cruz. En Estambul el día era una procesión de la Santa Cruz.
La Catedral de Santa Sofía México se comprometió oraciones diarias a la Virgen María.
Con oraciones y súplicas a la Virgen por la paz en el mundo y la fuerza a Grecia para superar los tiempos difíciles de. «Solicitaciones Dexa mísero Sean suplicante».

Escrito por Athina Krikeli, Ellopia Prensa

Δεν υπάρχουν σχόλια: