ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014

Ροκάς υμνογράφος (γράφει πια την πιο ροκ ποίηση, για τους πιο ροκ επαναστάτες!...)Ο Ιωάννης Τσιλιμιγκάκης, πρώην τραγουδιστής & στιχουργός Rock συγκροτήματος, γράφει Απολυτίκια & Μεγαλυνάρια για τον Άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς, την Αγία Μαρία Σκομπτσόβα & άλλους Αγίους.

Από τη νεανική, αντισυμβατική ιστοσελίδα του Άβελ (η ιστορία του εδώ)!

Ο Άγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς

Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς ὁ θαυματουργός, Ἐπίσκοπος Σαγγάης καί ὅλης τῆς Κίνας, ἔπειτα Ἐπίσκοπος Παρισίου, Βρυξελλῶν καί Δυτ. Εὐρώπης, τέλος Ἐπίσκοπος San Francisco τῆς California τῶν ΗΠΑ καί ὅλων τῶν Δυτικῶν ΗΠΑ, διά Χριστόν σαλός καί Ἰσαπόστολος Ἀνατολικῆς Ἀσίας, Εὐρώπης, Βορείου Ἀφρικῆς καί Ἀμερικῆς (Ἰσαπόστολος Σερβίας, Σκοπίων, Κίνας, Hong Kong, Φιλιππίνων, Τυνησίας, Γαλλίας, Βελγίου, Ὁλλανδίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας καί ὅλης τῆς Εὐρώπης, Τυνησίας, Βενεζουέλας, ΗΠΑ κλπ.), κοιμήθηκε στό Seattle τῆς Washington ΗΠΑ, ἀπό Ἀδάμοβκα τοῦ Kharkiv (=Χάρκωφ) Οὐκρανίας, συντάκτης Ἁγιολογίου-Συναξαριστῆ τῶν Ὀρθοδόξων Ἁγίων τῆς Δυτικῆς Εὑρώπης (19/6 καί 2/7, +1966) [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1994]

[Σύντομος βίος Ἁγ. Ἰωάννη Μαξίμοβιτς τοῦ θαυματουργοὺ: Γεννήθηκε τό 1896 στό χωριό Ἀδάμοβκα τοῦ Kharkiv (=Χάρκωφ) Οὐκρανίας. Tό 1921 μέ τήν οἰκογένειά του κατέφυγε στό Βελιγράδι Σερβίας ὅπου ὁλοκλήρωσε τῆς θεολογικές του σπουδές. Ἔπειτα ἔγινε μοναχός στή Μονή τοῦ Milkovo τῆς χερσονήσου Kamchatka τῆς Σιβηρίας. Κατόπιν καθηγητής στό ἱεροδιδασκαλίο τῆς Bitola Σκοπίων.

Τό 1934 παρά τούς δισταγμούς του χειροτονείθηκε Ἐπίσκοπος Σαγγάης τῆς Κίνας καί Ἀρχιεπίσκοπος ὅλης τῆς Κίνας. Τό 1949 διωγμένος μέ τό ποίμνιό του 5.000 Ρώσους καί Κινέζους Ὀρθοδόξους διέμεινε 2 χρόνια στή νήσο Μπαμπάου στίς Φιλιππίνες καί ἀπό ἐκεῖ τούς μετανάστευσαι στίς ΗΠΑ. Τό 1951 γιά τῆς ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας ἔγινε Ἐπίσκοπος Παρισίου, Βρυξελλῶν καί Δυτικῆς Εὐρώπης, ἱδρύοντας τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ὁλλανδίας καί ἄλλες τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καί τό 1962 στάλθηκε ἐπιγόντως πάλι γιά τίς ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας στήν Ἀμερική ὡς Ἐπίσκοπος San Francisco τῆς California τῶν ΗΠΑ καί ὅλων τῶν Δυτικῶν ΗΠΑ. Ἐπίσης εἶχε ἐπισκευθῆ γιά ἱεραποστολή τήν Τυνησία, τή Βενεζουέλα ὅπου ζοῦσαν οἱ γονεῖς του, τήν Ἰταλία καί ἄλλα κράτη. Τό 1966 κοιμήθηκε στό Seattle τῆς Washington, ΗΠΑ. Τό Ἅγ. Λείψανό του βρίσκεται στό San Francisco τῆς California τῶν ΗΠΑ καί εἶναι ἄφθαρτο.] 
 

Εικ. από εδώ (μπείτε)


Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς (2 Ἰουλίου, +1966)

Νέον ἥλιον τῇ οἰκουμένῃ, σὲ ἀνέδειξε Χριστοῦ ἡ χάρις, Ἰωάννη ἱεράρχα παγκόσμιε· σὺν γὰρ Εὐρώπῃ Ἀσίαν ἐφαίδρυνας, Νέον δὲ Κόσμον εἰς πίστιν ἐστήριξας· ὅθεν ἅπαντες προσπίπτομεν τῷ λειψάνῳ σου, αἰτοῦντες τὰς πρὸς Κύριον πρεσβείας σου.

Ἰωάννην τὸν θεῖον ἐγκωμιάσωμεν, τῆς οἰκουμένης τὸν φάρον, ἱεραρχῶν στολισμόν, θαυμασίων δὲ ταμεῖον τὸ ἀκένωτον, καὶ ἀγαλλίαμα τερπνόν, διὰ Κύριον σαλῶν, καὶ δόξαν τῶν ὀρθοδόξων, τὸν θεόθεν μαρτυρηθέντα, δι’ ἀφθαρσίας τοῦ λειψάνου αὐτοῦ.


 

Η Αγία Μαρία Σκομπτσόβα του Παρισιού

Αγία Μαρία Σκομπτσόβα (Maria Skobtsova), μοναχή ἱεραπόστολος Γαλλίας, διά Χριστόν σαλή, ποιήτρια καί ζωγράφος, ἱδρύτρια “Μονῆς” (Ἱ. Ναοῦ καί ἱδρύματος) στό Παρίσι Γαλλίας καί ὁσιομάρτυς σέ στρατόπεδο συγκεντρώσως τῶν Nazi στό Ράβενσμπρουκ Γερμανίας, πρώην ἄθεη ἀπό Ρίγα Λεττονίας [μαρτύρησε σέ θάλαμο ἀερίων παίρνοντας ἐκούσια τή θέσι μητέρας μέ παιδιά] (31 Μαρτίου, +1945) [σύναξι 20 Ἰουλίου]


Χαίροις Παρισίων τὸ ἱερόν, κλέος καὶ προστάτις, ἀσθενούντων καὶ ὀρφανῶν, δόξα τῶν μαρτύρων, καρδία καιομένη, ὑπὲρ τῶν ὀρθοδόξων, καὶ κόσμου ἅπαντος.

Θύσασα ψυχήν σου ὑπὲρ μητρός, καταδικασθείσης, τῆς ἀγάπης ὑπογραμμός, ὄντως ἀνεδείχθης, Μαρία ἀθληφόρε, καὶ ἄνω Βασιλείαν, Χριστοῦ ἐκέρδησας.

Ὢ τῆς θαυμαστῆς σου μεταστροφῆς, ἐκ τῆς ἀπιστίας, καὶ τῆς θείας σου βιοτῆς, καὶ τοῦ μαρτυρίου, δι’ οὗπερ ἐκληρώσω, ζωὴν τὴν μακαρίαν, Μαρία πάνσεμνε.

Τὴν ὁσιομάρτυρα καὶ σαλήν, ποιητῶν τὸ κάλλος, καὶ καρδίαν αἰσθητικήν, τύπον ἀσκουμένων, μητέρα Παρισίων, καὶ δόξαν Λεττονίας, δεῦτε τιμήσωμεν.

 

Ἅγιος Μιχαήλ Πακνανάς ὁ κηπουρός, νεομάρτυς στήν Ἀθήνα [στῆλες Ὀλυμπίου Διός] (30 Ἰουνίου καί 9 Ἰουλίου, +1770)

Κλίνας τὴν ἁγίαν σου κεφαλήν, ἔλαβες ἐνδόξως, μαρτυρίου τὴν τελευτήν, καὶ νεομαρτύρων, ὁμίλοις προσετέθης, παμμάκαρ ἀθλοφόρε· ὅθεν ὑμνοῦμέν σε.

Μιχαὴλ ὑμνήσωμεν Πακνανᾶν, κλέος Ἀθηναίων, νεομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ, τὸν διὰ τὴν πίστιν, ἀποκεφαλισθέντα, καὶ εἰς ἐπουρανίους, κήπους ἀπάραντα.

Ἅγιοι Ἐμμανουήλ, Ἀνεζίνα καί τά τέκνα τους Γεώργιος καί Μαρία, νεομάρτυρες στό Μελισσουργεῖο Κισσάμου Χανίων Κρήτης (14 Ἰουλίου, +1681)

Χαίρει ὁ οὐράνιος μελισσών, τῶν Χριστοῦ μαρτύρων, νεομάρτυρες εὐκλεεῖς, ἐπὶ τῇ ἀθλήσει, ὑμῶν τῇ στεῤῥοτάτῃ, καὶ τὸ Μελισσουργεῖον, πάνυ ἀγάλλεται.


 
Σὺν ἀνδρειοτάτῳ Ἐμμανουήλ, θείαν Ἀνεζίναν, εὐφημήσωμεν οἱ πιστοί, καὶ δυάδα τέκνων, Γεώργιον Μαρίαν, Κισάμου τέκνα θεῖα, Κρήτης καυχήματα.

Ἅγιος Μένανδρος, μάρτυρας στήν Ἑρμούπολι τῆς Αἰγύπτου, καί 39 ακόμη μάρτυρες (31/3, αρχαία χρόνια)

Στέμμα τὸ διάλιθον καὶ χρυσοῦν, εἴληφας, παμμάκαρ, τοῦ Κυρίου σου ταῖς χερσί· σὺ γὰρ ἐπὶ λίθων, χερσὶν ἀνομωτάταις, ἐσύρθης ἀθλοφόρε, ἅγιε Μένανδρε.

Ἐν Χριστῷ σε μένοντα κατιδών, Μένανδρε, ὁ δῆμος, ἐξεμάνη τῶν ἀσεβῶν· ὅθεν κατεκρίθης, ἀσχήμονι θανάτῳ, δι’ οὗ τὴν μακαρίαν, εὗρες ἀπόλαυσιν.

Ὅσιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης, ἱδρυτής Μονῆς Ἁγ. Θεοδοσίου στήν Παλαιστίνη, ἀπό Μωγαρισσό Καππαδοκίας Μ. ‘Ασίας (11 Ἰανουαρίου, +529) 


Θεῖε Θεοδόσιε σαῖς λιταῖς, δόσεις θείας δίδου, κοινοβίων τοῖς μονασταῖς· σὺ γὰρ ἀνεδείχθης, κλεινὸς Κοινοβιάρχης, ἐν χάριτι ποιμαίνων, Χριστοῦ τὰ πρόβατα.

Πέμπε οὐρανόθεν τὰς τοῦ Θεοῦ, σωτηρίους δόσεις, Θεοδόσιε μοναχοῖς, τοῖς ἐπεγνωκόσι, τὸ μάταιον τοῦ κόσμου, καὶ πίστει ἑλομένοις, βίον ἰσάγγελον.

Ἐσωσας παιδίον ἐκ τοῦ βυθοῦ, φρέατος βαθέος, καὶ ἐφύλαξας ἀσινῆ, Κήρυκον ἐν μάχῃ, τὸν φέροντα ἐν πίστει, κλεινὲ Κοινοβιάρχα, τὸ σὸν ἱμάτιον.

Ἅγιος Σέργιος τοῦ Ραντονέζ Ρωσίας (25 Σεπτεμβρίου, +1392)

Τῆς Ῥωσίας τὸν στῦλον λαμπρῶς τιμήσωμεν, τῶν ἱερέων τὸ κλέος καὶ μοναστῶν ἀρχηγόν, τὸν ἀσκήσει θεαρέστῳ διαλάμψαντα, καὶ μυριάδα εὐσεβῶν, ἀγαγόντα ἀπλανῶς, εἰς πύλας τοῦ Παραδείσου, θεῖον Σέργιον τὸν θεόπτην, καὶ παθημάτων τοῦ Χριστοῦ κοινωνόν. 


 

Ἅγιοι τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας

Τοῦ Κιέβου ἡ Λαύρα σεμνῶς ἀγάλλεται, καὶ Ἐκκλησία Κυρίου πανευλαβῶς προσκυνεῖ, ἀσκητῶν σπηλαιωτῶν τὰ θεῖα λείψανα, ὅτι Κυρίῳ τῷ Θεῷ, ἀφθαρσίας τὴν τιμήν, ἐδέξαντο καὶ τὴν χάριν, τῆς ἰάσεως ἀσθενούντων, καὶ δαιμονίων πονηρῶν ἐκβολῆς.

 Παναγία Ἀριζονίτισσα (Θαυματουργή Εἰκόνα τῆς Παναγίας στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἀντωνίου στήν Arizona τῶν ΗΠΑ)

Τὴν σεπτήν σου εἰκόνα Ἀριζονίτισσα, ἐν Ἀντωνίου τοῦ θείου ἱερωτάτῃ Μονῇ, εὐλαβείᾳ καὶ χαρᾷ κατασπαζόμεθα, ὅτι δωρεῖται τοῖς πιστοῖς, ἐν πικρίᾳ γλυκασμόν, ἐν θλίψει παραμυθίαν, πλατυσμὸν ἐν στενοχωρίᾳ, καὶ δωρεῶν πνευματικῶν πλησμονήν.

Ἅγιος Ἱερομάρτυς Δανιήλ Sysoev τῆς Μόσχας (19 Νοεμβρίου, +2009)

Δανιὴλ ἀνυμνοῦμεν ἱερομάρτυρα, τὸν ἐν ναῷ τοῦ Κυρίου ὅπλῳ τρωθέντα δεινῶς, καὶ ἀπάραντα εἰς δώματα οὐράνια, τὸν σοφωτάταις διδαχαῖς, προσελκύσαντα ὀρδάς, ἀπίστων εἰς Ἐκκλησίαν, καὶ κηρύξαντα παῤῥησίᾳ, τῶν ὀρθοδόξων τὴν ὁδὸν ἀληθῆ.

Τὸν ἱερομάρτυρα Δανιήλ, ἐν ᾠδαῖς καὶ ὕμνοις, εὐφημήσωμεν οἱ πιστοί, βλήμασι τρωθέντα, ἐν τῷ ναῷ Κυρίου, ἐν ἔτεσιν ἐσχάτοις, ὑπὲρ τῆς πίστεως.
 

 

Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ὁ Ἅγιος τῆς Πλατείας Ὁμονοίας τῆς Ἀθήνας (2 Δεκεμβρίου, +1991)

Πορφυρίου τὴν μνήμην ἀνευφημήσωμεν, σημειοφόρου Ὁσίου καὶ ἀπλανοῦς ὁδηγοῦ, καὶ ποιμένος ὀρθοδόξων οὐρανόφρονος, ὅτι πρεσβεύει ἐκτενῶς, τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἡμῶν, μεγίστῃ ἐν παῤῥησίᾳ, ὅπως τύχωμεν σωτηρίας, τῆς αἰωνίου ἐν τῇ ἄνω Σιών.

Βίον ἀγαπήσας τὸν ἐν Χριστῷ, Πορφύριε θεῖε, ἀπηρνήσω ἀπὸ παιδός, κόσμου τὰ ἡδέα, δραμὼν ἐν εὐφροσύνῃ, καὶ ἔρωτι ἐνθέῳ, εἰς Ὄρος Ἅγιον. 


Eικ. από εδώ

Άγιος Ηλίας ὁ Αρδούνης, νεομάρτυρας στήν Καλαμάτα (31 Ἰανουαρίου & 27 Ἀπριλίου, +1686) [δες & εδώ]

Γάνυται ἡ πόλις τῶν Καλαμῶν, ὡς καταπλουτοῦσα, τῶν λειψάνων σου τὴν σορόν, χαίρει δὲ Ἠλία, ὡς ἔχων σε προστάτην, ὁ δῆμος τῶν κουρέων, φοίνιξ ὑψίκομε.

Φῶς τὸ ὑπερκόσμιον καὶ τερπνόν, ὑφ’ οὗ ἐφωτίσθης, νεομάρτυς τῶν Καλαμῶν, ἔλαμψε ψυχῇ σου, κινοῦν σε εἰς θυσίαν, σορόν σου δὲ ἁγίαν, μάκαρ ἐκύκλωσεν.


Δύο μεγαλυνάρια γιά τόν θεῖο καί τόν ἀνθρώπινο ἔρωτα

Ἔρως ὁ ἀνθρώπινος καὶ φθαρτός, ἔρωτι νικᾶται, τῷ ἀφθάρτῳ καὶ θεϊκῷ, ὄμματι ἱλέῳ, ἡνίκα ἐπιβλέψῃς,ἐπὶ τὴν τῆς καρδίας, Χριστὲ εὐτέλειαν.

Τὴν ταπεινωθεῖσάν μου εἰς τὴν γῆν, ὕψωσον καρδίαν, ἐκ πραγμάτων τῶν κοσμικῶν, ἔρωτί σου θείῳ, ἵνα τῆς χάριτός σου, πλησθεῖσα ἀνακράζει· Δόξα σοι Κύριε.

Δύο μεγαλυνάρια για τις πυρκαγιές

Πνεῦμα τὸ πανάγιον καὶ εὐθές, τὸ πυρὸς ἐν εἴδει, ἀποστόλοις καταπεμφθέν, δρόσισον τὴν γῆν σου, ὅτι ἐκαυματίσθη, βροτῶν ἁμαρτανόντων, ἀτόποις πράξεσι.

Παῖδας τρισαρίθμους τοὺς εὐαγεῖς, ὁ τὸ πάλαι σώσας, ἐν καμίνῳ χαλδαϊκῇ, Κύριε νῦν φεῖσαι,τῆς γῆς ἐμπιμπραμένης, ὑπὸ ἀνθρωποκτόνου, ὀργάνων ὄφεως.

Ἰωάννης Τσιλιμιγκάκης


Και:

Ένα ορθόδοξο άρθρο που αγαπά τους ροκάδες (με πολλά links)

Δεν υπάρχουν σχόλια: