ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

(ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016

π. Δανιήλ Συσόεφ († 19 Νοεμβρίου 2009) : απεικονίσεις και ύμνοι ― Fr. Daniel Sysoev: holy icons & hymns (in Greek)


Ποιος είναι ο νεομάρτυρας ιεραπόστολος π. Δανιήλ Συσόεφ, εδώ.
Who is the new martyr & great missionary fr. Daniel Sysoev? See here & here.
Απολυτίκιο και μεγαλυνάριο, ποιήματα του υμνογράφου Ιωάννη Τσιλιμιγκάκη (από εδώ):

Απολυτίκιον. Τον συνάναρχον Λόγον. Ήχος πλ. α΄.

Δανιὴλ ἀνυμνοῦμεν ἱερομάρτυρα, τὸν ἐν ναῷ τοῦ Κυρίου ὅπλῳ τρωθέντα δεινῶς, καὶ ἀπάραντα εἰς δώματα οὐράνια, τὸν σοφωτάταις διδαχαῖς, προσελκύσαντα ὀρδάς, ἀπίστων εἰς Ἐκκλησίαν, καὶ κηρύξαντα παῤῥησίᾳ, τῶν ὀρθοδόξων τὴν ὁδὸν ἀληθῆ.

Μεγαλυνάριον.
 
Τὸν ἱερομάρτυρα Δανιήλ, ἐν ᾠδαῖς καὶ ὕμνοις, εὐφημήσωμεν οἱ πιστοί, βλήμασι τρωθέντα, ἐν τῷ ναῷ Κυρίου, ἐν ἔτεσιν ἐσχάτοις, ὑπὲρ τῆς πίστεως. 


Έτερον Απολυτίκιον, ποίημα Χαραλάμπους Χ. Άνδραλη. Θείας πίστεως. Ήχος γ΄.

Ως απόστολος Ρωσσίας νέος, ως καλός ποιμήν ποιμενομένων, Δανιήλ, Θείον Λόγον εκήρυξας. Τας απειλάς των ανόμων ηγνόησας και τη ανδρεία Σατάν κατεπάτησας. Διό, μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

(Από το βιβλίο του Νεομάρτυρες της Ορθοδοξίας στον 20ό και 21ο αιώνα, Αθήνα 2012, σελ. 165).

Έτερον Απολυτίκιον (από εδώ)Τον συνάναρχον Λόγον. Ήχος πλ. α΄.

Των αρχαίων μαρτύρων οδόν ηγάπησας, ευαγγελίζεσθαι τρέχων τους εν Ρωσσία λαούς, αληθείας θησαυρούς παρέχων άπασιν. Όθεν, Χριστώ τω Λυτρωτή υπέρ ποίμνης εξ εθνών δεδώρισαι την ψυχήν σου, πάτερ Δανιήλ Συσόεφ, πάντας ημάς καλείς προς μίμησιν.

 
 
Κοντάκιον. Ήχος γ΄. Η Παρθένος σήμερον.
 
Ορθοδόξων όμιλος, καν αμαρτίας ποιούντων,
Δανιήλ τιμήσωμεν, τον λειτουργόν του Κυρίου·
σχόντα γαρ των αποστόλων ένθεον ζήλον,
μάρτυρα, θυσιασθέντα καιροίς εσχάτοις,
υπέρ πάντων σωτηρίας,
ον επειγόντως δέον μιμείσθαι ημάς.

Πηγές - sources:

Δύο απεικονίσεις του νεομάρτυρα π. Δανιήλ Σισόεφ
Рукописная икона Даниил Сысоев
Памяти отца Даниила Сысоева. По следам апостола Фомы: миссионеры в Киргизии
http://www.yamoskva.com/node/8560 (πολλές φωτο από την κηδεία του)
Priez le néo-hiéromartyr Daniel Sysoev! (abbatissa Proskodia)
orthodoxchristiansupply.com
amazon.com/Daniel-Sysoev-Russian-Orthodox-icon
pravoslavie.ru

Από το νεομάρτυρα π. Δανιήλ Συσόεφ († 19 Νοεμβρίου 2009) στα Εισόδια της Θεοτόκου & τη μνήμη δυο σύγχρονων γερόντων...

Διαβάστε επίσης:

Ο νεομάρτυρας ιεραπόστολος π. Δανιήλ Συσόεφ και η σημασία του μαρτυρίου του
İlahiyatçı ve İman İkrarcısı, Şehit Peder Daniel Sysoev (1974–2009) (στα τουρκικά) 
Η ιεραποστολική ιστοσελίδα των φίλων του π. Δανιήλ (στα ρωσικά) 
Ισλάμ, Προτεσταντισμός (ενότητες στο blog μας)


Δεν υπάρχουν σχόλια: